Grasrótin og gervigreind: Geta mennta- og menningarstofnanir fleytt landsbyggðinni inn í framtíðina?

Vífill Karlsson dósent á málstofu í viðskiptafræði

Yfirleitt er talað um að menntun sé mikilvæg samfélögum. Það virðist engum vafa undirorpið þegar stór samfélög eru skoðuð. Þegar kemur að einstaka landsvæðum fullyrða menn ekki alltaf af mikilli sannfæringu að menntun sé til bóta. Stundum er því haldið fram að menntastofnanir mennti unga fólkið „í burtu“ vegna þess að það séu engin eða illa launuð tækifæri fyrir þau í heimabyggð sinni. Í erindinu verður skoðað hvort það sé líklegra að menntunarstig sé hærra í samfélögum úti á landi þar sem er mennta- og menningarstofnanir er að finna eins og framhaldsskóla eða háskóla. Síðan verður skoðað hvort meiri menntun fólks hafi mögulega áhrif á hvort það sé ánægðara með stöðu sína á vinnumarkaði úti á landi t.d. atvinnuöryggi og laun. Einnig hvort meiri menntun fólks hafi áhrif á ánægju með þau gæði og þá þjónustu sem landsbyggðin hefur upp á að bjóða t.d. leikskóla, grunnskóla, menningarinnar heima í héraði, nálægðar við náttúruna og margt fleira. Að síðustu skoðum við síðan hvort menntun fólks hafi áhrif á viljann til að flytja brott. Stuðst er við skoðanakönnun sem gerð var á landsbyggðinni árin 2016 og 2017 og rúmlega 6.000 manns tóku þátt.