Laust starf: Aðjúnkt í hjúkrunarfræði með áherslu á siðfræði heilbrigðisstétta og samskipti

Háskólinn á Akureyri (Mynd: Auðunn Níelsson)

Laust er til umsóknar tímabundið fullt starf (100%) aðjúnkts í hjúkrunarfræði með áherslu á siðfræði heilbrigðisstétta og samskipti við hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri.

Leitað er að hjúkrunarfræðingi með sérþekkingu á hjúkrunarsiðfræði og samskiptum. Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir í hjúkrunarfræði sem og þátttaka í stjórnun.

Næsti yfirmaður er formaður hjúkrunarfræðideildar. Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri. Staðan er veitt frá og með 1. febrúar 2019. Ráðning er tímabundin í 18 mánuði frá ráðningardegi.

Helstu verkefni

Um er að ræða klínískt fræðasvið, sem tekur til margra þátta og æviskeiða. Leitað er að öflugum einstaklingi innan þessarar sérgreinar hjúkrunar til þróunar kennslu, sérlega í grunnnámi. Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn til fjölbreyttrar kennslu innan hjúkrunarfræðideildar Háskólans á Akureyri tengt sínu sérsviði.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Sérmenntun á sviði hjúkrunarsiðfræði og samskiptum innan hjúkrunar nauðsynleg
 • Reynsla af háskólakennslu nauðsynleg
 • Góð samstarfshæfni, lipurð í mannlegum samskiptum ásamt góðri færni í að miðla eigin þekkingu nauðsynleg
 • Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli nauðsynlegt
 • Æskilegt að umsækjandi sé samþykktur inn í eða langt kominn með doktorsnám

Umsókn skal fylgja

 • Ítarleg ferilskrá
 • Staðfest afrit af prófskírteinum
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda

Við ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum hjúkrunarfræðideildar Háskólans á Akureyri.

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018

Ekki eru notuð stöðluð umsóknareyðublöð. Umsóknir og fylgigögn skal senda rafrænt á skrifstofu rektors, Háskólanum á Akureyri á netfangið starfsumsokn@unak.is.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 með síðari breytingum, og reglur fyrir Háskólann á Akureyri. nr. 387/2009. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar

 • Gísli Kristófersson, deildarformaður hjúkrunarfræðideildar í gislik@unak.is
 • Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir forseti heilbrigðisvísindasviðs í eydis@unak.is

 

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf