Laust starf: Aðjúnkt í hjúkrunarfræðideild

Laust er til umsóknar hálft starf (49%) aðjúnkts í hjúkrunarfræði.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni eru: fræðileg kennsla, kennsla í færni- og hermisetri ásamt klínískri kennslu. Aðjúnktsstaðan er án rannsóknarskyldu. Næsti yfirmaður er formaður hjúkrunarfræðideildar. Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri. Staðan er veitt frá og með 1. janúar 2021. Ráðningartími er tímabundinn til tveggja ára.

Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á sveigjanlegt nám í hjúkrunarfræði. Námið er fjögurra ára nám til BS prófs. Niðurstöður kannana meðal nemenda sýna ánægju með gæði og innihald námsins. Nám í hjúkrunarfræði er fyrir öll kyn. Samkeppnispróf eru haldin við lok fyrsta misseris og ákvarða hverjir fá að halda áfram námi á vormisseri fyrsta árs. Fjöldi nemenda eftir haustmisseri fyrsta árs er u.þ.b. 75 á hverju ári. Fastráðnir starfsmenn deildarinnar er um 15 manna metnaðarfullur hópur, samsettur af akademískum starfsmönnum, verkefnastjórum og aðjúnktum. Einnig koma fjölmargir stundakennarar að kennslu í deildinni bæði í fræðilegu og klínísku námi.

Hæfnikröfur

  • Meistarapróf í hjúkrunarfræði eða heilbrigðisvísindum. 
  • Sérfræðileyfi í hjúkrunarfræði eða virk umsókn um sérfræðileyfi. 
  • Reynsla af háskólakennslu er kostur. 
  • Að minnsta kosti 2 ára klínísk reynsla á heilbrigðisstofnun og virkni í klínísku starfi. 
  • Góð samstarfshæfni, lipurð í mannlegum samskiptum ásamt góðri færni í að miðla þekkingu. 
  • Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli.

Umsókn skal fylgja

  • Greinargott yfirlit yfir náms- og starfsferil.
  • Staðfest afrit af prófskírteinum og sérfræðileyfi.
  • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
  • Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda.

Við ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum Hjúkrunarfræðideildar Háskólans á Akureyri.

Umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember 2020

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um háskóla nr. 63/2006, laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 með síðari breytingum, og reglur fyrir Háskólann á Akureyri. nr. 387/2009. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.

Nánari upplýsingar veitir

Smellið hér til að sækja um starf

 

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI STUÐLAR AÐ JAFNRÉTTI KYNJANNA OG HVETUR KONUR JAFNT SEM KARLA TIL AÐ SÆKJA UM LAUS STÖRF.