Laust starf: Aðjúnkt við Lagadeild

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu aðjúnkts við Lagadeild Hug- og félagsvísindasviðs til eins árs. Leitað er að einstaklingi með góða þekkingu á stjórnsýslurétti og réttarheimildafræði.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni eru rannsóknir og kennsla, bæði á grunnstigi og meistarastigi, auk stjórnsýslustarfa. Umsækjendur þurfa að geta tekið virkan þátt í framkvæmd og þróun sveigjanlegs náms og almennri uppbyggingu náms við deildina. Sérstaða laganáms við Háskólann á Akureyri felst í framsýnu, sveigjanlegu námi þar sem ekki er gerður greinarmunur á staðnámi og fjarnámi.

Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri. Staðan er veitt frá og með 1. ágúst 2021 til eins árs án möguleika á framlengingu.

Hæfniskröfur

 • Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
 • Lögmannsréttindi.
 • Reynsla af háskólakennslu er skilyrði.
 • Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu í fjarnámi og/eða sveigjanlegu námsfyrirkomulagi.
 • Fullt vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði.
 • Gott vald á ensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði.
 • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum ásamt góðri færni í að miðla eigin þekkingu.
 • Frumkvæði, sveigjanleiki og skipulagshæfni.
 • Geta til að vinna undir álagi.
 • Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á sérstöðu laganáms við HA.

Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir Lagadeildar Háskólans á Akureyri.

Umsókn skal fylgja

 • Greinargott yfirlit yfir náms- og starfsferil.
 • Staðfest afrit af prófskírteinum.
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo umsagnaraðila og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2021

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um háskóla nr. 63/2006, laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 með síðari breytingum, og reglur fyrir Háskólann á Akureyri. nr. 387/2009. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.

Nánari upplýsingar veitir

Smelltu hér til að sækja um starfið