Laust starf: Doktorsnemi í hjúkrunarfræði

Háskólinn á Akureyri (Mynd: Auðunn Níelsson)

Laus er til umsóknar 50% staða doktorsnema (PhD) í hjúkrunarfræði á heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri á sviði sálrænna áfalla og ofbeldis. Um er að ræða vinnu við verkefnið Að leita sér hjálpar og ná eflingu eftir kynbundið ofbeldi á Íslandi (e. Help-Seeking and Post-Traumatic Growth after Gender-Based Violence in Iceland).

Doktorsverkefnið er hluti af alþjóðlegu rannsóknarverkefni, International Cross-Cultural Comparison of Meaning, Help Seeking and Trauma Recovery after Gender-Based Violence, sem ellefu lönd standa saman að og er stýrt af dr. Denise Saint Arnault við Michigan-háskóla í BNA. Doktorsverkefnið er styrkt af Jafnréttissjóði, Rannsóknasjóði Háskólans á Akureyri og heilbrigðisvísindasviði HA. Staðan er til tveggja ára og áætlað er að ráðið verði í hana frá 15. ágúst, 2019. Starfstöð doktorsnemans er við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri.

Lýsing á verkefninu og hlutverki doktorsnemans

Doktorsneminn mun vinna undir leiðsögn dr. Sigríðar Halldórsdóttur, prófessors við heilbrigðisvísindasvið HA og þeirra er að rannsókninni koma. Meginmarkmið verkefnisins er að skoða reynsluheim kvenna sem hafa upplifað ofbeldi í nánum samböndum og hvort og þá hvernig þær ná eflingu í kjölfar slíks ofbeldis (e. post-traumatic growth). Markmið verkefnisins munu tengjast megin rannsóknarspurningum verkefnisins sem fjalla m.a. um ofbeldi í nánum samböndum og eflingu í kjölfar áfalla. Blandaðar aðferðir verða notaðar við gagnaöflun, m.a. spurningakönnun á netinu og viðtöl við konur sem hafa reynslu af kynbundnu ofbeldi. Skyldur doktorsnemans felast í gagnasöfnun, skráningu og greiningu gagna og fræðilegum skrifum ásamt aðalleiðbeinanda og þeim sem tengjast verkefninu. Einnig er gert ráð fyrir að doktorsneminn komi að öflun frekari styrkja vegna rannsóknarinnar. Að öðru leyti er gert ráð fyrir að neminn gangi inn í réttindi og skyldur er fylgja því að vera doktorsnemi við Háskólann á Akureyri eins og þeim er lýst á vef HA. Gert er ráð fyrir að doktorsritgerð verði skilað í formi alþjóðlegra ritrýndra fræðigreina. 

Hæfnikröfur

Umsækjendur þurfa að hafa meistarapróf á sviði heilbrigðisvísinda á viðkomandi sérsviði með að minnsta kosti 1. einkunn. Æskilegt er að doktorsneminn hafi góð tök á ólíkum aðferðafræðilegum nálgunum þar sem notaðar verða blandaðar aðferðir í verkefninu. Algjört skilyrði er að doktorsneminn sé fullfær um að skrifa, lesa og tjá sig á ensku. Æskilegt er að umsækandi búi yfir næmni í samskiptum við konur sem hafa orðið fyrir sálrænum áföllum vegna ofbeldis. Jafnframt þarf umsækjandi að hafa góða samskiptahæfni og geta starfað sjálfstætt. Hann þarf ennfremur að uppfylla inntökuskilyrði í doktorsnám við Háskólann á Akureyri.

Umsóknarferli

Umsóknarferlið er tvíþætt: Í fyrsta lagi er umsókn um doktorsnemastöðu í ofangreindu rannsóknarverkefni. Þeirri umsókn þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:

  • Greinargerð þar sem umsækjandi lýsir hvernig hann uppfyllir skilyrði umsóknarinnar, hvers vegna hann hefur áhuga á að vinna þetta verkefni og hugmyndir umsækjanda um sitt framlag til verkefnisins (hámark 2 síður eða um 1000 orð)
  • Ferilskrá (CV)
  • Prófskírteini

Öllum umsóknum um doktorsnemastöðuna verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Í öðru lagi þarf sá umsækjenda sem boðin verður doktorsnemastaðan að sækja um doktorsnám við Háskólann á Akureyri í samvinnu við væntanlegan aðalleiðbeinanda og hljóta samþykki doktorsnámsráðs áður en hægt verður að ganga frá ráðningu hans. Skila þarf umsókn á umsóknareyðublaði á vef HA. Miðstöð doktorsnáms við HA (doktorsnam@unak.is) veitir leiðsögn við gerð umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2019

Gert er ráð fyrir að umsækjandi geti hafið störf 15. ágúst, 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara við Háskólann á Akureyri. Við ráðningu í störf við Háskólann á Akureyri er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans. Jafnframt er vakin athygli á málstefnu Háskólans á Akureyri.

Nánari upplýsingar

Dr. Sigríður Halldórsdóttir, prófessor HA (sigridur@unak.is).