Laust starf: Doktorsnemi í hjúkrunarfræði

Háskólinn á Akureyri (Mynd: Auðunn Níelsson)

Laus er til umsóknar 50% staða doktorsnema í hjúkrunarfræði á heilbrigðisvísindasviði HA á sviði sykursýki gerð 2. Staðan er veitt til tveggja ára og starfstöð doktorsnemans er við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri.

Lýsing á verkefninu

Um er að ræða vinnu við doktorsverkefnið: Mat á áhættu að fá sykursýki gerð 2: Áhrif af hjúkrunarstýðri fræðslu innan heilsugæslu, blönduð rannsóknaraðferð með íhlutun.

Doktorsneminn mun vinna undir leiðsögn dr. Árúnar K Sigurðardóttur, prófessors við heilbrigðisvísindasvið HA. Meginmarkmið verkefnisins er að meta hvort hjúkrunarstýrð fræðslumeðferð sé hentug innan heilsugæslu til lífsstílsbreytinga og sjálfsumönnunar. Doktorsverkefnið er hluti af alþjóðlegu rannsóknarverkefni „Nurse-coordinated team based follow-up program in primary care: a mixed-method complex intervention feasibility and RCT pilot trial among people at risk for diabetes type 2 (T2DM)” sem stýrt er af dr. Marit Graue og DIABest hópnum sem eru staðsett í Western Norway University of Applied Sciences. Doktorsverkefnið er styrkt af Lýðheilsusjóði, Rannsóknasjóði Háskólans á Akureyri og heilbrigðisvísindasviði HA.

Hlutverk doktorsnemans

Doktorsnemandinn gerir sína eigin rannsóknaáætlun. Hann gengur inn í réttindi og skyldur er fylgja því að vera doktorsnemi við Háskólann á Akureyri eins og þeim er lýst á vef HA.

Skyldur doktorsnemans felast í gagnasöfnun, skráningu og greiningu gagna og fræðilegum skrifum ásamt leiðbeinendum og þeim sem tengjast verkefninu. Einnig er gert ráð fyrir að doktorsneminn komi að öflun frekari styrkja vegna rannsókna sinna. Nánari útfærslu á réttindum og skyldum doktorsnema má finna í reglum nr. 701/2018 um doktorsnám og doktorspróf við Háskólann á Akureyri. Gert er ráð fyrir að doktorsritgerð verði skilað í formi alþjóðlegra ritrýndra fræðigreina.

Hæfnikröfur

Umsækjendur þurfa að hafa meistarapróf á sviði heilbrigðisvísinda með að minnsta kosti 1. einkunn. Æskilegt er að umsækjandi hafi góð tök á ólíkum aðferðafræðilegum nálgunum þar sem notaðar verða blandaðar aðferðir í verkefninu. Algjört skilyrði er að umsækjandi sé fullfær um að skrifa, lesa og tjá sig á ensku. Jafnframt þarf umsækjandi að hafa góða samskiptahæfni og geta starfað sjálfstætt. Hann þarf enn fremur að uppfylla inntökuskilyrði í doktorsnám við Háskólann á Akureyri.

Umsóknarferli

Umsóknarferlið er tvíþætt: Í fyrsta lagi er umsókn um doktorsnemastöðu í ofangreindu rannsóknarverkefni. Þeirri umsókn þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:

  • Greinargerð þar sem umsækjandi lýsir hvernig hann uppfyllir skilyrði umsóknarinnar, hvers vegna hann hefur áhuga á að vinna þetta verkefni og hugmyndir umsækjanda um sitt framlag til verkefnisins (hámark 2 síður eða um 1000 orð)
  • Ferilskrá (CV)
  • Prófskírteini

Öllum umsóknum um doktorsnemastöðuna verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Í öðru lagi þarf sá umsækjenda sem boðin verður doktorsnemastaðan að sækja um doktorsnám við Háskólann á Akureyri í samvinnu við væntanlegan aðalleiðbeinanda og hljóta samþykki doktorsnámsráðs áður en hægt verður að ganga frá ráðningu hans. Skila þarf umsókn á umsóknareyðublaði á vef HA. Miðstöð doktorsnáms við HA (doktorsnam@unak.is) veitir leiðsögn við gerð umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2019

Gert er ráð fyrir að umsækjandi geti hafið störf 15. ágúst, 2019.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara við Háskólann á Akureyri. Við ráðningu í störf við Háskólann á Akureyri er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans. Jafnframt er vakin athygli á málstefnu Háskólans á Akureyri.

Upplýsingar veitir

Dr. Árún K. Sigurðardóttir, prófessor við heilbrigðisvísindasvið HA (arun@unak.is)