Lausar stöður við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri

Háskólinn á Akureyri

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausar stöður við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri. 

Til Heilbrigðisvísindastofnunar Háskólans á Akureyri (HHA) var stofnað með rammasamningi Háskólans á Akureyri (HA) og Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) um samstarf haustið 2002 og endurnýjað með nýjum samningi í maí 2017. HHA byggir á reglum nr. 202/2017. Stofnunin hefur það meginhlutverk að vera sameiginlegur vettvangur rannsókna í heilbrigðisvísindum fyrir starfsmenn SAk og HA. Einnig hefur stofnunin það hlutverk að bæta umhverfi fyrir rannsóknanám við heilbrigðisvísindasvið HA.

Hér með eru auglýstar lausar til umsóknar, fyrir starfsmenn sem eru í aðalstarfi á SAk, fjórar stöður til þriggja ára við HHA. Um er að ræða stöðu lektors, dósents eða prófessors eftir því sem við á. Um er að ræða 20% stöður sem skiptast þannig, að jafnaði er 1/4 varið til kennslu og 3/4 til rannsókna. Heimilt er að semja um aðra skiptingu á hlutfalli kennslu og rannsókna. Gert er ráð fyrir að þessir þættir falli innan starfsskyldna á SAk og því er ekki greitt sérstaklega fyrir þessar stöður við HHA. Stöðunum fylgir aðgangur að Rannsóknasjóði HA. Um framgang gilda sömu reglur fyrir þessar stöður og gilda um kennara HA.

Helstu verkefni eru kennsla á viðkomandi sérsviði ásamt þátttöku í rannsóknahópum á fræðasviðinu. Ráðið verður í stöðurnar skv. rannsóknastefnu heilbrigðisvísindasviðs HA en samningur með nánari starfslýsingu verður gerður við hvern og einn. Skylt er að skila árlegri skýrslu um rannsókna- og vísindastarf til stjórnsýslu rannsókna við HA. Starfsstöð viðkomandi mun verða á Akureyri.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Umsækjandi skal hafa doktorspróf í heilbrigðisvísindagreinum
 • Umsækjandi hafi sýnt góðan árangur í kennslu og sé virkur í rannsóknum. Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæðis, sjálfstæðra vinnubragða, skipulagshæfni ásamt góðri hæfni til að miðla þekkingu
 • Við mat á umsóknum er einnig tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir kennslu- og rannsóknaþarfir heilbrigðisvísindasviðs HA

Umsókn skal fylgja

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu
 • Greinargerð um fyrirhugaða þátttöku í rannsóknastarfi ef til ráðningar kæmi
 • Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að þremur ritum). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins
 • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á
 • Nöfn þriggja meðmælenda, æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2018

Umsóknir og fylgigögn skal senda skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað staðlað umsóknareyðublað.

Um hæfi umsækjenda og meðferð umsókna fer eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008, reglna nr. 387/2009 um Háskólann á Akureyri og reglna nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir verða ekki teknar til greina. Háskólinn á Akureyri áskilur sér jafnframt rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar

 • Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs HA, 460 8482, eydis@unak.is
 • Bjarni Smári Jónasson, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri, bjarnij@sak.is

 

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um laus störf