Laust starf: Aðjúnkt í Viðskiptadeild

Laust er til umsóknar ótímabundið fullt starf (100%) aðjúnkts í viðskiptafræði með áherslu á kennslu í m.a. reikningsskilagreinum. Leitað er að viðskiptafræðingi með haldgóða þekkingu á sviðinu. Staðan er veitt frá og með 1. ágúst 2021.

Helstu verkefni og ábyrgð

Megin verkefni starfsins er kennsla í grunnnámi í viðskiptafræði en hluti starfsins felst einnig í rannsóknum. Næsti yfirmaður er deildarformaður Viðskiptadeildar. Starfsstöð er á Akureyri og er gengið út frá því að starfsmaður í 100% stöðu sé búsettur á svæðinu og sé vel virkur í akademísku samfélagi kennara við deildina.

Við Viðskiptadeild háskólans eru tæplega 450 nemendur og fjórtán akademískir starfsmenn. Allt nám í viðskiptadeild er kennt í sveigjanlegu námi.

Hæfniskröfur

  • Meistarapróf í viðskiptafræði
  • Reynsla af háskólakennslu er skilyrði
  • Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum ásamt góðri færni í að miðla þekkingu
  • Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Umsókn skal fylgja

  • Greinargóð ferilskrá
  • Staðfest afrit af prófskírteinum
  • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið
  • Tilgreina skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda

Við ákvörðun um ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli vel að aðstæðum og þörfum Viðskiptadeildar Háskólans á Akureyri.

Umsóknarfrestur er til og með 05. júlí 2021

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um háskóla nr. 63/2006, laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 með síðari breytingum, og reglur fyrir Háskólann á Akureyri. nr. 387/2009. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.

Háskólinn á Akureyri hefur hlotið jafnlaunavottun og hvetur öll kyn til að sækja um laus störf.

Nánari upplýsingar veitir

Smelltu hér til að sækja um starfið