Laust starf: Lektor á sviði matvælafræði

Háskólinn á Akureyri auglýsir laust til umsóknar 100% starf lektors í matvælafræði við Auðlindadeild HA.

Helstu verkefni og ábyrgð

Leitað er að öflugum einstaklingi til að styrkja þekkingu í matvælafræðum við Auðlindadeild og stunda rannsóknir á því sviði, auk þróunar náms á grunn- og framhaldsstigi við deildina. Rannsóknaáherslur skulu vera á sviði sjávarfangs og sjávarlíftækni í samræmi við áherslur og uppbyggingu undanfarinna ára. Gert er ráð fyrir að einstaklingurinn vinni að áframhaldandi uppbyggingu og eflingu alþjóðlegs tengslanets deildarinnar á þessu sviði. Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir á sviði matvælafræða og gæðastýringar, með áherslu á sjávarnytjar og líftæknilegt notagildi þeirra.

Næsti yfirmaður er formaður Auðlindadeildar. Starfsstöðin er á Akureyri.

Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri.

Hæfniskröfur

  • Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir lektor á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla, sbr. reglur nr. 258/2016 með breytingum nr. 784/2020. Áherslusvið skulu vera tengd fiski sem matvælum og/eða sjávarlíftækni.
  • Reynsla af kennslu og rannsóknum á háskólastigi er skilyrði.
  • Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, góðri færni í að miðla þekkingu og skipulagshæfni.
  • Gott vald á íslensku og ensku, jafnt í töluðu sem rituðu máli.

Umsókn skal fylgja

  • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
  • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur og kennslusvið ef til ráðningar kæmi.
  • Staðfest afrit af prófskírteinum.
  • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda.
  • Tilnefna skal þrjá meðmælendur. Æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður umsækjanda í núverandi eða fyrra starfi.
  • Fræðilegar ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að fimm ritum). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins.

Við ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum Auðlindadeildar Háskólans á Akureyri.

Umsóknarfrestur er til og með 03. ágúst 2021

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga nr. 63/2006 um háskóla, laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri með áorðnum breytingum og reglna nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.

Nánari upplýsingar veitir

Hreiðar Þór Valtýsson - hreidar@unak.is - 862-4493
Oddur Þór Vilhelmsson - oddurv@unak.is - 460-8514

Smelltu hér til að sækja um starfið