Laust starf: Lektor á sviði fiskveiðistjórnunar

Háskólinn á Akureyri (ljósmynd: Auðunn Níelsson)

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors á sviði fiskveiðistjórnunar við auðlindadeild viðskipta- og raunvísindasviðs. Leitað er að sérfræðingi á sviði fiskveiðistjórnunar, með áherslu á gerð hagfræðilegra og/eða líffræðilegra fiskveiðilíkana sem notuð eru í fiskveiðistjórnun, svo sem VPA og Schaefer líkön. Góð þekking á alþjóðlegum fiskveiðum og sjávarútvegi er æskileg. Krafist er menntunar á sviði auðlindafræða tengt fiskveiðum í sjó og að umsækjandi sýni fram á virkni í rannsóknum. Æskilegt er að umsækjandi hafi bakgrunn í greinum tengdum sjávarútvegi í Norður Atlantshafi og/eða Norður Kyrrahafi. Staðan er laus frá 1. október 2019 og miðað er við að umsækjandi hefji störf í síðasta lagi 1. janúar 2020.

Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára, en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

Nám í sjávarútvegsfræðum við Háskólann á Akureyri er þverfaglegt nám í auðlindafræðum, sjávarútvegi og viðskiptafræðum. Námið veitið góðan grunn og þjálfun fyrir fjölbreytt störf innan sjávarútvegsins og tengdra greina svo og til framhaldsnáms í háskóla. Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir á ýmsum sviðum sjávarútvegsfræði við auðlindadeild, ásamt því að koma að eflingu og frekari uppbyggingu náms tengt sjávarútvegsfræðum við deildina. Næsti yfirmaður er deildarformaður auðlindadeildar. Starfsstöð er á Akureyri.

Á viðskipta- og raunvísindasviði háskólans eru 26 akademískir starfsmenn og ríflega 500 nemendur, þar af eru 12 akademískir starfsmenn og um 150 nemendur við auðlindadeild þar sem boðið er upp á diplómanám í náttúruvísindum og 180 ECTS grunnnám í sjávarútvegsfræði og líftækni í nánu samstarfi við íslenskt atvinnulíf. Allt grunnnám í auðlindafræðum er í boði sem sveigjanlegt nám (staðarnám og fjarnám) og við deildina er boðið upp á rannsóknatengt framhaldsnám á meistara- og doktorsstigi.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi í fiskihagfræði eða auðlindafræði tengt sjávarútvegi frá viðurkenndum háskóla. Umsækjendur sem eru langt komnir í doktorsnámi koma til greina.
 • Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi reynslu af rannsóknastörfum á sviði sjávarútvegs og stoðgreina hans. Góð þekking á öðrum sviðum auðlindanýtingar er einnig æskileg. Kennslureynsla á háskólastigi og reynsla úr atvinnulífi eða opinberum rekstri er ennfremur æskileg.
 • Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, samstarfslipurðar og skipulagshæfni.
 • Gott vald á ensku er krafist, jafnt töluðu sem rituðu máli. Grunnþekking eða vilji til að læra íslensku er æskileg.
 • Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir stefnu deildarinnar og skólans.

Umsókn skal fylgja

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
 • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaáherslur ef til ráðningar kemur.
 • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum.
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á.
 • Tilnefna skal þrjá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.
 • Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að þremur ritum). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins.

Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst 2019

Umsókn og fylgigögn skal senda á rafrænu formi til skrifstofu rektors á netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað staðlað umsóknaeyðublað.

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um háskóla nr. 63/2006, laga um opinbera háskóla nr. 85/2008, reglur fyrir Háskólann á Akureyri nr. 387/2009 og reglur nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar

Rannveig Björnsdóttir, forseti viðskipta- og raunvísindasviðs Háskólans á Akureyri, sími 460-8515, netfang rannveig@unak.is.


Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf.