Laust starf: Lektor í menntunarfræðum

Háskólinn á Akureyri

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors við kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs. 

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors í menntunarfræðum með áherslu á læsi við kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf þann 1. janúar 2019.

Ráðið verður í starfið til tveggja ára með möguleika á framlengingu. Ef til framlengingar kemur getur viðkomandi, að loknum fimm árum í starfi, óskað eftir ótímabundinni ráðningu samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Í því sambandi er vakin athygli á reglum nr. 1010/2016 um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri.

Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir á sviði menntunarfræða með áherslu á læsi. Við kennaradeild háskólans stunda um 300 nemendur nám og deildin hefur á að skipa 22 akademískum starfsmönnum. Allt grunnnám í kennaradeild er kennt í sveigjanlegu námi. Allt meistaranám er kennt með lotufyrirkomulagi. Stefnt er að því að Háskólinn á Akureyri bjóði upp á doktorsnám á sviði menntavísinda innan fárra ára. Næsti yfirmaður er formaður kennaradeildar. Starfsstöð er á Akureyri.

Innan hug- og félagsvísindasviðs starfar Miðstöð skólaþróunar (MSHA). Lögð er áhersla á það innan sviðsins að efla tengsl milli rannsókna í kennaradeild og þróunarstarfs MSHA með gagnkvæman ávinning að leiðarljósi.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfesta með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla á ofangreindu fræðasviði.
 • Kennslureynsla á háskólastigi og reynsla af vísindastörfum telst nauðsynleg.
 • Leyfisbréf til kennslu á leik- og/eða grunnskólastigi telst nauðsynlegt.
 • Umsækjandi skal sýna fram á hæfni til að kenna og stunda rannsóknir á ofangreindu áherslusviði.
 • Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, samstarfslipurðar og skipulagshæfni.
 • Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli.
 • Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir kennaradeildar, og sérstaklega í því sambandi hversu vel rannsóknaráherslur umsækjanda falla að þróunarstarfi Miðstöðvar Skólaþróunar á sviði læsis.

Umsókn skal fylgja

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
 • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur ef til ráðningar kemur.
 • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum og leyfisbréfi.
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á.
 • Tilnefna skal þrjá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.
 • Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að þremur ritum). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins.

Umsóknarfrestur er til 1. september 2018

Umsóknir ásamt fylgigögnum skal senda rafrænt á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað staðlað umsóknareyðublað. 

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga nr. 63/2006 um háskóla, laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri og reglna nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.

Vakin er athygli á málstefnu Háskólans á Akureyri.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um starfið gefur Anna Ólafsdóttir, starfandi forseti hug- og félagsvísindasviðs, netfang: anno@unak.is.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf.