Laust starf: Lektor við fagnám sjúkraliða

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa til umsóknar 100% stöðu lektors í hjúkrunarfræði við námsbraut fagnáms sjúkraliða við Heilbrigðisvísindasvið. Einnig er möguleiki á ráðningu í hlutastarf.

Helstu verkefni og ábyrgð

Við leitum að öflugum einstaklingi til að annast kennslu, rannsóknir og stjórnun við námsbraut fagnáms sjúkraliða. Næsti yfirmaður er námsbrautarstjóri. Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri. Staðan er veitt frá og með 1. nóvember 2021. Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á fagnám til diplómaprófs fyrir starfandi sjúkraliða. Námið er 60 ECTS eininga nám, tekið á tveimur árum og gert er ráð fyrir að nemendur starfi við kjörsvið á námstímanum. Nám við brautina, á fyrsta kjörsviði hennar í öldrunar-og heimahjúkrun, hefst haustið 2021 og verða 20 nemendur teknir inn. Áætlað er að fjölga kjörsviðum innan námsbrautar á næstu árum, fyrst með samfélagsgeðhjúkrun haustið 2022. Nemendum mun því fjölga hratt og verða 60 haustið 2023. Starfinu fylgir möguleiki á þátttöku í þróunarstarfi og uppbyggingu fagmenntunar heilbrigðisstétta til framtíðar auk kennslu og rannsókna.

Hæfniskröfur

 • Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar, og doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla.
 • Reynsla af kennslu og rannsóknum á háskólastigi er kostur.
 • Reynsla af þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu er kostur.
 • Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, góðrar færni í að miðla þekkingu og skipulagshæfni.
 • Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli.
 • Við ráðningu verður miðað við, að þeir sem störfin hljóta falli sem best að aðstæðum og þörfum Hjúkrunarfræðideildar Háskólans á Akureyri

Umsókn skal fylgja

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
 • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur.
 • Staðfest afrit af prófskírteinum.
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda.
 • Tilnefna skal þrjá meðmælendur. Æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður umsækjanda í núverandi eða fyrra starfi.
 • Fræðilegar ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að fimm ritum). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins.

Umsóknarfrestur er til og með 3. ágúst 2021

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga nr. 63/2006 um háskóla, laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri og reglna nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir verða ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.

Nánari upplýsingar veitir

Smelltu hér til að sækja um starfið