Laust starf: Lektor við iðjuþjálfunarfræðideild

Háskólinn á Akureyri (Mynd: Auðunn Níelsson)

Við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri er laus til umsóknar 100% staða lektors. Leitað er að iðjuþjálfa með löggildingu í iðjuþjálfun og doktorspróf. Helstu verkefni eru kennsla í iðjuþjálfunarfræðum, rannsóknir á fræðasviðinu og þátttaka í stjórnun. Æskilegt er að umsækjandi hafi sérþekkingu á sviði opinberrar stefnumótunar og þjónustu við fatlað fólk. Næsti yfirmaður er formaður iðjuþjálfunarfræðideildar. Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri.

Staðan er veitt frá og með 1. ágúst 2019. Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi í iðjuþjálfunarfræði, félags og/eða heilbrigðisvísindum frá viðurkenndum háskóla. Áherslusvið skal vera tengt iðjuþjálfunarfræði
  • Umsækjandi hafi sýnt góðan árangur í kennslu og sé virkur í rannsóknum
  • Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæðis, sjálfstæðum vinnubrögðum, skipulagshæfni ásamt góðri hæfni til að miðla þekkingu
  • Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli

Umsókn skal fylgja

  • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu
  • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum
  • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur ef til ráðningar kemur
  • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á
  • Tilnefna skal þrjá meðmælendur. Æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður umsækjanda í núverandi eða fyrra starfi hans og annar sé aðalleiðbeinandi hans við síðustu prófritgerð
  • Umsækjendur skulu senda með umsókn þær fræðilegu ritsmíðar sem þeir telja sín bestu verk, allt að þrjú rit. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu verki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins

Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir kennslu- og rannsóknarþarfir Heilbrigðisvísindasviðs.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019

Umsóknir og fylgigögn skal senda á rafrænu formi á netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað staðlað umsóknaeyðublað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga nr. 63/2006 um háskóla, laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri og reglna nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir verða ekki teknar til greina. Háskólinn á Akureyri áskilur sér jafnframt rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar

Eydís K. Sveinbjarnardóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs, í síma 460 8482, netfang: eydis@unak.is.

Sólrún Óladóttir, formaður iðjuþjálfunarfræðideildar, í síma 460 8476, netfang: solrun@unak.is.

 

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf.