Laust starf: Lektorsstaða við Lagadeild

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors við Lagadeild Hug- og félagsvísindasviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir, bæði á grunnstigi og meistarastigi, auk stjórnsýslustarfa. Í starfinu felst virk þátttaka í framkvæmd og þróun sveigjanlegs náms og mótun náms við deildina, auk þess að taka virkan þátt í rannsóknum, akademísku samfélagi og umhverfi háskólans. Sérstaða laganáms við Háskólann á Akureyri felst í framsýnu, sveigjanlegu námi þar sem ekki er gerður greinarmunur á staðnámi og fjarnámi.

Við lagadeildina er boðið upp á grunnnám til B.A-gráðu og framhaldsnám til M.L. gráðu í lögfræði og LL.M. og M.A.-gráðu í heimskautarétti, sem kenndur er á ensku.

Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri. Næsti yfirmaður er deildarforseti Lagadeildar. Miðað er við að staðan verði veitt frá og með 1. ágúst 2024. Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 726/2023 um ótímabundna ráðningu akademísks starfsfólks við HA. Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

Hæfniskröfur

Leitað er eftir öflugum lögfræðingi, með embættis- eða meistarapróf í lögfræði, sem hefur áhuga á að helga sig rannsóknum og kennslu í lögfræði og þróun laganáms við Lagadeild Háskólans á Akureyri.

Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir Lagadeildar Háskólans á Akureyri.

 • Umsækjendur skulu vera með háskólapróf frá viðurkenndum háskóla og hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á fræðasviði, sem staðfest skal með áliti dómnefndar, sbr. 1. mgr. 16. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla.
 • Reynsla af háskólakennslu og fræðiskrifum er nauðsynleg.
 • Meistarapróf í lögfræði er nauðsynlegt og doktorspróf er æskilegt.
 • Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu í staðnámi og fjarnámi eða sveigjanlegu námsfyrirkomulagi.
 • Reynsla af lögfræðistörfum á Íslandi og þekking á íslensku réttarkerfi er nauðsynleg.
 • Fullt vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði.
 • Gott vald á ensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði.
 • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum ásamt góðri færni í að miðla eigin þekkingu.
 • Frumkvæði, sveigjanleiki og skipulagshæfni.
 • Geta til að vinna undir álagi.

Umsókn skal fylgja

 • Greinargott yfirlit yfir náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
 • Staðfest afrit af prófskírteinum á íslensku eða ensku.
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
 • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur og kennslusvið, ef til ráðningar kæmi.
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á.
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo umsagnaraðila og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda.
 • Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að þremur ritum). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2024

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um háskóla nr. 63/2006, laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 með síðari breytingum, og reglur fyrir Háskólann á Akureyri. nr. 694/2022. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.

Nánari upplýsingar veitir

Sækja um starf