Laust starf: Náms- og starfsráðgjafi

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 80-100% stöðu náms- og starfsráðgjafa

Háskólinn á Akureyri leitar að náms- og starfsráðgjafa. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er meðal annars að veita upplýsingar um nám við HA, aðstoða stúdenta við að ná árangri í námi og átta sig á áhuga sínum og styrkleikum. Næsti yfirmaður er forstöðumaður Náms- og starfsráðgjafar. Í HA er allt nám í sveigjanlegu námsumhverfi og því er þjónustan miðuð að stúdentum óháð búsetu. Starfsstöðin er á háskólasvæðinu á Akureyri. Starfið er laust frá 1. júlí 2021.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Náms- og starfsráðgjöf fyrir háskólastúdenta og umsækjendur
 • Stuðningur við nemendur, einstaklings- og hópráðgjöf
 • Umsjón og leiðsögn á námskeiðum, fyrirlestrum og vinnustofum fyrir háskólastúdenta á vegum náms- og starfsráðgjafar HA
 • Umsjón og þjónusta vegna sérúrræða í námi
 • Upplýsingagjöf til háskólastúdenta um almenn réttindamál þeirra og skyldur
 • Þátttaka í áframhaldandi þróun náms- og starfsráðgjafar við HA s.s. með áherslu á stuðning í námi, samþættingu háskólanáms og einkalífs í sveigjanlegu námsumhverfi
 • Samstarf við starfseiningar innan HA, aðrar menntastofnanir og fagaðila

Hæfniskröfur

 • Háskólapróf og starfsleyfi til að starfa náms- og starfsráðgjafi er skilyrði
 • Reynsla af náms- og starfsráðgjöf í háskóla er skilyrði
 • Reynsla af rafrænni ráðgjöf og upplýsingatækni er skilyrði
 • Þekking og reynsla af ráðgjöf og verkefnum tengdum viðkvæmum hópum er mikill kostur
 • Þekking og áhugi á nýjungum í náms- og starfsráðgjöf
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

Eftirsóknarvert er ef umsækjendur hafa menntun, þekkingu og reynslu sem nýtist skólanum umfram það starf sem er auglýst.

Umsókn skal fylgja

 • Greinargóð ferilskrá
 • Staðfest afrit af prófskírteinum
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2021

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Háskólinn á Akureyri var stofnaður árið 1987 og þar starfa um 200 starfsmenn og rúmlega 2500 nemendur stunda nám við skólann.

Nánari upplýsingar veitir

Árný Þóra Ármannsdóttir, arnythora@unak.is og 460 8038.

Smelltu hér til að sækja um starfið