Laust starf: Prófessor/dósent í lögfræði

Háskólinn á Akureyri

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa stöðu prófessors/dósents í lögfræði með áherslu á almenna lögfræði við félagsvísinda- og lagadeild hug- og félagsvísindasviðs

Laust er til umsóknar fullt starf prófessors/dósents í lögfræði með góða þekkingu á grunn- og kjarnaþáttum lögfræði, meðal annars á sviði almennrar lögfræði.

Umsækjandi þarf að geta leitt fræðastörf á þessum sviðum samhliða kennslu í grunn- og framhaldsnámi lögfræði og grunnnámi í lögreglufræði. Viðkomandi þarf að geta tekið virkan þátt í framkvæmd og þróun sveigjanlegs náms og leitt uppbyggingu doktorsnáms í lögfræði í samvinnu við aðra innan deildarinnar.

Sérstaða laganáms við Háskólann á Akureyri felst í framsýnu, sveigjanlegu námi þar sem ekki er gerður greinarmunur á staðnámi og fjarnámi.

Megináherslan í lögfræði við Háskólann á Akureyri, bæði hvað varðar rannsóknir og nám, er á tvo þætti:

  1. íslenskt réttarkerfi og þróun þess, m.a. í alþjóðlegu samhengi, samanburðarréttur og réttarheimspeki,
  2. þjóðaréttur, málefni heimskautasvæða og Evrópusamvinna.

Háskólinn á Akureyri býður þriggja ára 180 ECTS nám til BA gráðu í lögfræði og tveggja ára 120 ECTS meistarnám sem lýkur með ML gráðu. Að auki býður skólinn eftirfarandi námsleiðir á meistarastigi á ensku í heimskautarétti:

 • 120 ECTS MA gráða í heimskautarétti
 • 90 ECTS meistaragráða sem leiðir til LLM gráðu
 • 60 ECTS diplómanáms í heimskautarétti
 • Einstök vottuð námskeið í heimskautarétti

Í lögfræði við HA eru nú um 90 stúdentar. Lögfræðin er hluti félagsvísinda- og lagadeildar skólans þar sem heildarfjöldi nemenda er um 600 og fjöldi akademískra starfsmanna 28.

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2019, eða samkvæmt samkomulagi. Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri.

Helstu verkefni eru rannsóknir og kennsla, bæði á grunnstigi og meistarastigi, stjórnsýslustörf, þróun sveigjanlegs náms og uppbygging á doktorsnámi í lögfræði við deildina. Næsti yfirmaður er deildarformaður félagsvísinda- og lagadeildar. Starfsstöð er á Akureyri.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla, sbr. 1. mgr. 16. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Krafist er doktorsprófs í lögfræði til að bera starfsheitið prófessor
 • Umsækjandi skal í umsókn sýna fram á hæfni sína til að stunda rannsóknir á grunn- og kjarnasviðum lögfræði
 • Kennslu- og stjórnunarreynsla á háskólastigi er æskileg og fræðiskrif eru nauðsynleg
 • Reynsla af lögfræðistörfum er æskileg
 • Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagshæfni
 • Umsækjandi þarf enn fremur að taka þátt í þróun og framkvæmd sveigjanlegs náms í lögfræði og uppbyggingu doktorsnáms
 • Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli
 • Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir lögfræði við Háskólann á Akureyri

Umsókn skal fylgja

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu
 • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur ásamt heildarsýn á þróun rannsókna í lögfræði
 • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á
 • Tilnefna skal þrjá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda
 • Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (þrjú til fimm rit). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins

Umsóknarfrestur er til 13. ágúst 2018

Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila á ensku á skrifstofu rektors á netfangið starfsumsokn@unak.is.

Laun eru skv. kjarasamningi Félags prófessora við ríkisháskóla eða Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga nr. 63/2006 um háskóla, laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, reglna nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri og reglna nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar

Edward Huijbens, formaður félagsvísinda- og lagadeildar, 460 8619, edward@unak.is.

 

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf.