Laust starf: Skjalastjóri við Háskólann á Akureyri

Háskólinn á Akureyri auglýsir laust til umsóknar 100% starf skjalastjóra. 

Skjalastjóri leiðir stefnumótun er varðar stjórnun, meðferð og hagnýtingu gagna hjá Háskólanum á Akureyri. Skjalastjóri tryggir skilvirka stjórnun upplýsinga, vinnslu þeirra, miðlun og vörslu til hagræðingar fyrir starfsemi skólans og eflir hagnýtingu upplýsinga- og miðlunarkerfa. Skjalastjóri ber ábyrgð á skjalasafni háskólans. Skjalastjóri tilheyrir teymi sérfræðinga á rektorsskrifstofu Háskólans á Akureyri og er skrifstofustjóri rektorsskrifstofu næsti yfirmaður viðkomandi. Starfsstöðin er á háskólasvæðinu á Akureyri.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Leiðir stefnumótun á sviði upplýsinga- og skjalastjórnar.
 • Ber ábyrgð á að stefnur og aðgerðir er varða upplýsinga- og skjalastjórn samræmist innlendum og alþjóðlegum stöðlum og þeim lögum og reglugerðum er varða Háskólann á Akureyri, þ.m.t. lögum um Persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.
 • Ber ábyrgð á flokkun, vistun, tiltækileika og aðgengi upplýsinga og gagna sem tilheyra starfsemi Háskólans á Akureyri, óháð formi.
 • Þróar og innleiðir verklag til hagnýtingar upplýsinga og gagna í eigu Háskólans á Akureyri með skilvirkni, öryggi og þægindi að leiðarljósi.
 • Ber ábyrgð á rafrænu málakerfi og málalykli Háskólans og leiðbeiningu og fræðslu starfsfólks því tengdu.
 • Ber ábyrgð á gerð skjalavistunaráætlunar.
 • Ber ábyrgð á skilum á gögnum til Þjóðskjalasafns.
 • Sinnir fræðslu um upplýsinga- og skjalastjórn innan Háskólans.

Hæfnikröfur

 • Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi er skilyrði. Framhaldsnám í upplýsingafræði eða sambærilegt er æskilegt.
 • Yfirgripsmikil reynsla af stjórnun verkefna á sviði upplýsinga- og skjalastjórnar, þ.m.t. stefnumótun, þarfagreiningu, innleiðingu og eftirfylgni upplýsingakerfa.
 • Reynsla af stjórnun og innleiðingu rafrænna skjalavistunarkerfa
 • Þekking á íslensku háskólaumhverfi ásamt opinberri stjórnsýslu er æskileg.
 • Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni, frumkvæði og framsýni í verki og metnaður til að ná árangri.
 • Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.
 • Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Umsókn skal fylgja

 • Greinargott yfirlit yfir náms- og starfsferil.
 • Staðfest afrit af viðeigandi prófskírteinum. 
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að annar þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2020

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglur nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Nánari upplýsingar veitir

Martha Lilja Olsen, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu, marthalilja@unak.is og 460 8004.

Smelltu hér til að sækja um starfið


HÁSKÓLINN Á AKUREYRI STUÐLAR AÐ JAFNRÉTTI KYNJANNA OG HVETUR KONUR JAFNT SEM KARLA TIL AÐ SÆKJA UM LAUS STÖRF.