Laust starf: Verkefnastjóri prófa og námsmats

Háskólinn á Akureyri (Mynd: Auðunn Níelsson)

Háskólinn á Akureyri auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra prófa og námsmats við Kennslumiðstöð Háskólans.

Starf verkefnastjóra prófa og námsmats felur í sér yfirumsjón með prófahaldi og að tryggja að reglum um námsmat við skólann sé framfylgt. Hann er tengiliður skólans við fræðslu- og símenntunarstöðvar. Einnig hefur hann yfirumsjón með framkvæmd kennslumats. Hann veitir starfsmönnum skólans aðstoð og ráðgjöf við námsmat, námsmatsgerð og úrvinnslu kennslumats. Verkefnastjóri prófa og námsmats skipuleggur fræðslunámskeið og útbýr leiðbeiningar fyrir starfsmenn og nemendur í tengslum við námsmat. Hann aðstoðar og tekur þátt í þróun kennslukerfis skólans, þá sérstaklega þeim hluta sem tengist námsmati ásamt því að stuðla að og taka þátt í þróun námsmats í sveigjanlegu námi við HA. Gert er ráð fyrir að hann fylgist með kennsluþróun og nýjungum á sviði námsmats. Um er að ræða full starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfsstöðin er á háskólasvæðinu á Akureyri.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi, menntun í kennslufræði æskileg.
 • Þekking og reynsla af námsmati nauðsynleg.
 • Kennslureynsla sem nýtist í starfi æskileg.
 • Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli er nauðsynlegt.
 • Reynsla af margmiðlunarlausnum æskileg.
 • Þarf að geta tileinkað sér rannsóknartengda vinnu.
 • Þekking á starfsemi háskóla er kostur.
 • Skipulögð og vönduð vinnubrögð, frjó hugsun, rík þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góð almenn tölvu- og tækniþekking er nauðsynleg.

Umsókn skal fylgja

 • Ítarleg ferilskrá.
 • Staðfest afrit af prófskírteinum.
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til 29. október 2018

Umsóknir og fylgigögn skal senda rafrænt á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað staðlað umsóknareyðublað. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar

Auðbjörg Björnsdóttir forstöðumaður Kennslumiðstöðvar Háskólans á Akureyri. Sími 460-8030, netfang audbjorg@unak.is.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf.