Laust starf: Verkefnastjóri rannsókna við RHA

Háskólinn á Akureyri (Mynd: Auðunn Níelsson)

RHA – Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri auglýsir laust til umsóknar 100% starf verkefnastjóra rannsókna. Ráðið er í starfið til tveggja ára. Leitað er að verkefnastjóra með reynslu af rannsóknum og umsóknarskrifum sem getur unnið sjálfstætt og í teymi með rannsóknarhópum. Um er að ræða krefjandi starf sem felur í sér umsýslu og utanumhald rannsóknaverkefna, styrkumsóknaskrif, gerð fjárhagsáætlana og áfangaskýrslna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun ágúst 2019, eða fyrr.

Helstu verkefni

 • Skipulag og utanumhald funda fyrir rannsóknaverkefni og rannsóknarhópa 
 • Aðstoða við að setja saman nýja rannsóknarhópa og skrifa umsóknir
 • Skrifa áfanga- og lokaskýrslur ásamt eftirfylgni umsókna
 • Samskipti vegna rannsóknaverkefna og koma þeim á framfæri
 • Halda utan um vörður og tímafresti í rannsóknaverkefnum
 • Samskipti við aðrar þjónustueiningar skólans

RHA er sjálfstæð eining innan Háskólans á Akureyri sem aflar sér einkum tekna með rannsóknaverkefnum og ráðgjöf fyrir ýmsa aðila innanlands sem utan. Hlutverk RHA er að efla rannsóknastarfsemi við Háskólann á Akureyri og styrkja tengsl hans við atvinnulífið. Einnig að vinna að þróun nýrra verkefna innan háskólans og koma þeim í réttan farveg. Starfsmenn RHA eru 8 talsins. Næsti yfirmaður er forstöðumaður RHA. Vinnustaður er á Sólborg á háskólasvæðinu. Sjá nánar á vefslóð www.rha.is.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf sem nýtist í starfi
 • Bakgrunnur í hug- og eða félagsvísindum ásamt menntunarfræði kostur
 • Reynsla í umsóknarskrifum æskileg
 • Reynsla af verkefnastjórnun og utanumhaldi rannsóknaverkefna æskileg
 • Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti
 • Jákvæðni og mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði ásamt nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum
 • Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi
 • Uppfylli skilyrði á starfstíma í samræmi við málstefnu skólans
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir RHA

Umsókn skal fylgja

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil
 • Staðfest afrit af viðeigandi prófskírteinum
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að annar þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2019

Umsóknir og fylgigögn skal senda rafrænt á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað staðlað umsóknareyðublað. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996. RHA áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, forstöðumaður RHA, netfang: gudrunth@unak.is, sími 460 8901.

 

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf