Heilbrigðisvísindasvið

Guðrún Jóhanna Hallgrímsdóttir

Aðjúnkt

Aðsetur

Sérsvið

Öldrun Iðjuþjálfun Iðjuvísindi Hreyfing Hreyfistjórnun og hreyfinám Þjálfun

Almennar upplýsingar

Námskeið kennd

HLH0106170
Hreyfing og heilsa
STF0104160
Stjórnunarfræði innan heilbrigðis- og velferðarþjónustu
ÞVV0108170
Þjónusta og vettvangur
VVU0106170
Velferð, viðhorf og umhverfi
ÖHK0105200
Öldrunarhjúkrun I – hugmyndafræði, persónumiðuð nálgun og fjölskylduhjúkrun

Menntun

2014
Háskóli Íslands, MA Norrænt MA í öldrunarfræðum
2008
Ergoterapeutskolen í Kaupmannahöfn, BS BS próf í Iðjuþjálfunarfræðum

Starfsferill

2017
Iðjuþjálfun Heimastyrkur, Sjálfstætt starfandi iðjuþjálfi
2009
Framhalds- og háskólastigi, Stundakennari
2021
Háskólinn á Akureyri, Aðjúnkt við Iðjuþjálfunardeild
2017 - 2021
Reykjavíkurborg, Verkefnastjóri endurhæfingar í heimahúsi
2016 - 2017
Vinakot, Deildarstjóri
2008 - 2016
Hrafnista Hafnarfirði, Deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs