Út er komin skýrsla og tillögur um fiskeldisnám

Guðrún Arndís Jónsdóttir vann skýrsluna fyrir hönd Sjávarútvegsmiðstöðvar Háskólans á Akureyri
Út er komin skýrsla og tillögur um fiskeldisnám

Umsvif fiskeldis á Íslandi hafa aukist verulega undanfarin ár og er fiskeldi nú þegar orðin ein þeirra vaxtargreina sem hefur mikil áhrif á íslenskan vinnumarkað. Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið óskaði eftir því við Háskólann á Akureyri að unnin yrði óháð úttekt á námi í fiskeldi á Íslandi, gerður samanburður við nám á þessu sviði í nágrannalöndum Íslands og lagðar fram tillögur um hvað þyrfti að gera til að geta borið fram nám á þessu sviði.  

Guðrún Arndís Jónsdóttir, forstöðumaður Sjávarútvegsmiðstöðvar Háskólans á Akureyri vann skýrsluna fyrir hönd Sjávarútvegsmiðstöðvarinnar árið 2019. Skýrslan er nú komin út og hefur þegar verið afhent sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Í skýrslunni er lagt til að komið verði á laggirnar öflugu námi í fiskeldi með samfelldu í námi frá framhaldsskóla í háskóla. Þá eru lagðar fram tillögur um hvernig auka megi nám í fiskeldi, bæði á framhalds- og háskólastigi til að koma til móts við atvinnulífið með auknu og endurbættu námsframboði. Í skýrslunni er lagt til að ráðinn verði sérstakur verkefnastjóri vegna náms í fiskeldi á framhalds- og háskólastigi og að verkefni hans væru m.a. að leiða starfshóp við útfærslu námskrár og áfangalýsinga svo og frekara skipulag námsins. Einnig er lagt til að skipað verði fagráð um nám í fiskeldi á Íslandi.  

Þá er einnig lagt til að sett verði á laggirnar nám við Háskólann á Akureyri og Háskólann á Hólum, þar sem nemendur útskrifist með starfsréttindi á diplóma- eða bakkalárstigi við háskólana. Bókleg kennsla fari fram í háskólunum og verkleg kennsla við framhaldsskólana og innan fyrirtækjanna.