Viðbúnaður Háskólans á Akureyri vegna Covid-19

Preparedness of UNAK in regard to Covid-19 in english.

Skipuð hefur verið neyðarstjórn rektors, framkvæmdastjóra og formanns öryggisnefndar. Þessi hópur mun hittast reglulega þar sem staðan verður metin og tilkynningar sendar út eins og þurfa þykir. Munu allar nýjustu upplýsingar birtast hér að neðan.

Stúdentar og starfsfólk Háskólans á Akureyri eru minntir á mikilvægi þess að fylgja leiðbeiningum Landlæknis, nýjustu upplýsingar er ávallt að finna á vef Landlæknisembættisins.

Núverandi staða:

 • Með hertum aðgerðum stjórnvalda er tveggja metra reglan í fullu gildi. Förum öll í hvívetna eftir fyrirmælum almannavarna og landlæknis
 • Ágústpróf munu fara fram 17. - 21. ágúst. Próftafla verður í sömu röð og í maí prófum og er aðgengileg í Uglu. Stúdentar þurftu að skrá sig til prófs fyrir 19. júní.
 • Skil á lokaverkefnum í ágúst:
  • Heilbrigðisvísindasvið - 21. ágúst
  • Hug- og félagsvísindasvið - 10. ágúst
  • Viðskipta- og raunvísindasvið - 17. ágúst

Aðgerðir

 • Við virðum tveggja metra regluna og gefum fólki tækifæri á að hafa sitt rými. Tökum tillit til þess við bókun fundarrýma, fyrirlestra o.s.frv.  Gerum ætíð ráð fyrir því að einstaklingar sem veikir eru fyrir geti tekið þátt í okkar viðburðum hvort sem er á staðnum eða með rafrænum hætti.
 • Starfsfólki er óhætt að byrja að auka viðveru sína á vinnustað en alltaf í samráði við sinn yfirmann þannig að tryggt sé að við séum að fylgja reglum almannavarna og ráðlegginum þríeykisins. Þetta þýðir líka að við getum farið að funda í fundarherbergjum eins og rými leyfa.
 • Útprentaðar leiðbeiningar Landlæknis um hvernig dregið skuli úr sýkingarhættu eru uppi í húsnæði háskólans, bæði á Sólborg og Borgum.

Hreinlæti og þrif

 • Góð handhreinsun er mikilvægasta ráðið fyrir alla til þess að forðast smit. Mikilvægt er að þvo sér vel og reglulega með vatni og sápu, að því loknu er gott að nota handspritt.
 • Myndir með leiðbeiningum um handþvott hafa verið hengdar upp á öllum salernum, svo og á nokkrum öðrum áberandi stöðum.
 • Þrif á húsnæði hafa verið færð upp á næsta stig þar sem meðal annars er byrjað að sótthreinsa snertifleti á almenningsstöðum.
 • Allir þeir einstaklingar sem nota kaffiteríuna skulu þvo sér um hendur, áður en þangað er haldið. Þá skulu allir sótthreinsa sig við inngöngu í teríuna, en brúsar með sótthreinsi eru aðgengilegir við inngang. Þá mun einnig áhöldum í sjálfsafgreiðslu á hlaðborði vera skipt út á afgreiðslutíma og þar með snertingum á hverju áhaldi fækkað til muna.

Einkenni / veikindi

 • Mikilvægt er að þeir sem finna fyrir sjúkdómseinkennum eða hafa mögulega verið útsettir fyrir smiti, t.d. vegna ferðalaga, hringi í síma 1700 og fái leiðbeiningar. Þeir sem finna fyrir einkennum haldi sig heima og komi alls ekki veikir í háskólann. 

Viðkvæmir hópar

 • Mikilvægt er að þeir einstaklingar sem teljast til viðkvæmra hópa samkvæmt Landlæknisembættinu, kynni sér vel leiðbeiningar embættisins

Nám og kennsla

 • Við virðum tveggja metra regluna og gefum fólki tækifæri á að hafa sitt rými.  Tökum tillit til þess við bókun fundarrýma, fyrirlestra o.s.frv.  Gerum ætíð ráð fyrir því að einstaklingar sem veikir eru fyrir geti tekið þátt í okkar viðburðum hvort sem er á staðnum eða með rafrænum hætti.

Próf

 • Próftökugjald verður ekki innheimt fyrir þessi próf né lokaverkefni sem skilað er í ágúst.
 • Skrásetningargjald verður ekki innheimt vegna próftöku eða skilum lokaverkefna í ágúst ef nemandi heldur ekki áfram námi á haustmisseri 2020.
 • Ekki verður óskað eftir veikindavottorðum vegna fjarveru nemenda í prófum vegna vormisseris 2020.
 • Opnað verður fyrir skráningu til ágústprófa þann 5. júní og er skráning opin til 19. júní. Próftafla verður í sömu röð og í maí prófum og er aðgengileg í Uglu. Ágústpróf munu fara fram 17. - 21. ágúst. 
 • Ákvæði reglna námsmats um að nemanda sé einungis heimilt að endurtaka próf í hverju námskeiði einu sinni gildir ekki að þessu sinni og nemendum heimilt að endurtaka próf tvisvar. Nemendur eru hvattir til að ljúka námskeiðum vormisseris í ágúst prófatíð í stað þess að fresta til vormisseris 2021.
 • Þeir nemendur sem ná ekki tilskilinni lágmarkseinkunn á reglulegu próftímabili geta nýtt sér próftöku í ágúst.

Þjónusta

 • Vegna ástandsins er gert ráð fyrir auknu álagi á allt starfsfólk háskólans og eru allir þeir aðilar sem þurfa að nýta sér þjónustu háskólans beðnir um að sýna því skilning.
 • Hreyfisalur HA er lokaður þangað til 19. ágúst.

Nánari upplýsingar

 • Forsetar fræðasviða og/eða skrifstofustjórar miðla upplýsingum til nemenda og starfsfólks sviðanna um sértækar aðgerðir er varða tiltekna hópa sérstaklega, s.s. stúdenta í klínísku námi og vettvangsnámi.
 • Allar ábendingar og fyrirspurnir skulu berast á rektor@unak.is.

Gagnlegar upplýsingar

Almennar leiðbeiningar
Upplýsingar fyrir nemendur
Upplýsingar um Covid-19
Stöðuskýrsla Almannavarna
Landsáætlun vegna heimsfaraldra