Á þessari námslínu öðlast þú dýpri þekkingu á öldrun og heilbrigði í íslensku samfélagi.

Markmið námsins er að þekkingin nýtist þér til að takast á við margvíslegar áskoranir sem bíða þín í þjónustu við aldraða.

Námið veitir prófgráðuna meistarapróf í heilbrigðisvísindum með áherslu á öldrun.

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skilning þinn á öldrun og heilbrigði í íslensku samfélagi?
  • Viltu bæta heilsu og vellíðan aldraðra?
  • Er hluti af starfinu þínu að þjónusta aldraða?
  • Viltu auka hag aldraðra?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?

Áherslur námsins

Kristín Þórarinsdóttir aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman námskeið.

Skyldunámskeið námslínunnar eru fjögur, samtals 40 ECTS einingar. Meistaraverkefni er 60 einingar og byggist á rannsókn. Þú hefur svo val um námskeið upp að 20 ECTS einingum.

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Diplóma- og meistaranemendur eru hvattir til að mæta í allar lotur í námskeiðum. Til að standast lágmarkskröfur námskeiðs við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs HA þarf nemandi að mæta í að minnsta kosti tvær* af þremur lotum í hverju námskeiði sem hann er skráður í.

Umsjónarkennara námskeiðs er frjálst að setja kröfu um mætingu í einhverja ákveðna lotu eða allar þrjár loturnar í námskeiði. Þessar kröfur geta verið mismunandi á milli námskeiða. Mæting miðar við að mæta á staðinn eða með samþykki umsjónarkennara viðkomandi námskeiðs að mæta í gegnum Fjærveru eða Zoom. Ath. nemandi þarf að fá þjálfun hjá Kennslumiðstöð HA til að geta nýtt sér Fjærveru sem mætingu í námskeið.

*Ef nemandi getur af heilsufarsástæðum ekki mætt í lotu verður viðkomandi að hafa samband fyrirfram við umsjónarkennara námskeiðs og skila vottorði til skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, fari umsjónarkennari fram á það. Umsjónarkennari ákvarðar hvaða viðbótarverkefni nemandi þarf að gera í stað mætingarinnar til að standast lágmarkskröfur námskeiðs.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur með meistaranám í heilbrigðisvísindum fara í stjórnunarstörf innan heilbrigðiskerfisins, starfa sjálfstætt eða eru í stöðum sérfræðinga.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistara- og diplómanám þurfa að hafa lokið bakkalárgráðu á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla. Ef til aðgangstakmarkana kemur við innritun ganga þeir umsækjendur fyrir sem hafa 2 ára starfsreynslu úr heilbrigðis- eða velferðargeiranum. Mikilvægt er að öll umbeðin gögn svo sem staðfest afrit af prófskírteinum, ferilskrá, kynningarbréf og starfsvottorð ef við á fylgi með umsókn.

Umsagnir

Námið var mjög einstaklingsmiðað og ekki skemmdi að kennararnir voru frábærir. Ég get heilshugar mælt með náminu, það hefur reynst gott veganesti í starfi mínu sem öldrunarsjúkraþjálfari.

Guðfinna Björnsdóttir
Sérfræðingur í öldrunarsjúkraþjálfun hjá Heimasjúkraþjálfun

Frá byrjun námsins míns í framhaldsnámsdeild HA til meistaragráðu í Öldrun og heilbrigði var mér alltaf mætt með opnum hug og velvilja. Ég kynntist jákvæðu og stuðningsríku starfsfólki sem trúði á getu mína og sýndu mér hversu skemmtileg og gefandi fræðilega vinnan gæti verið. Með sterka sjálfsmynd og góða innsýn í margþætt og flókið eðli heilbrigðis sem viðfangsefni námskeiða opnuðu fyrir mér, get ég sinnt einstaklingum á mínum vinnustað á Hjúkrunardeild Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á Sauðárkróki á heildrænni og faglegri hátt.

Maria Finster Úlfarsson

Nám mitt í HA var mjög gagnlegt í alla staði, gaf mér aukna faglega færni í öll mín daglegu störf og jók starfsánægju. Kennarar voru einstakir og frá upphafi fékk ég leiðbeiningar hvernig ég gæti best stýrt námi mínu til að gagnast mér sem best til framtíðarstarfa. Námið gaf mér líka faglegan metnað til að sækjast eftir nýjum verkefnum og ný tækifæri komu upp í starfi að loknu námi. Ég mæli eindregið með framhaldsnámi í HA og veit að ég mun sjálf sækja þangað aftur þegar ég finn þörf fyrir að auðga enn frekar mína faglegu færni.

Sigurveig Gísladóttir
Fagstjóri hjúkrunar á hjúkrunarsviði HSA