Próf

Próf eru haldin í lok haust- og vormisseris. Frekari dagsetningar má sjá í kennslualmanaki.

Endurtökupróf eru haldin í byrjun janúar og lok maí. Prófin eru auglýst sérstaklega í Uglu.

Prófstjóri er Bryndís Ásta Böðvarsdóttir.

Próftöflur

Þú getur séð þína próftöflu í Uglu undir > Námskeiðin mín > Próf

Próf fjarnema

Fjarnemar geta tekið próf hjá símenntunar- og fræðslumiðstöðvum ef þeir hafa ekki tök á taka próf í Háskólanum á Akureyri.

Nemendur sem eru búsettir erlendis geta fengið undanþágu til að taka próf utan skráðra próftökustaða. Nemendur verða að útvega sér prófstað hjá viðurkenndri háskólastofnun eða sendiráði og sækja um próftöku erlendis fyrir 1. nóvember að hausti og 1. apríl að vori hjá HA → Sækja um próftöku erlendis. Nemandi ber sjálfur kostnað af próftökunni.

Öll próf fara fram á sama tíma og próf á Íslandi. Tímamismunur getur verið mikill.

Listi yfir símenntunar- og fræðslumiðstöðvar sem HA er í samstarfi við. Athugið að hjá sumum símenntunar- og fræðslumiðstöðvum eru innheimt þjónustugjöld.

Reglur í prófum

Reglur í prófum eru ítarlegar en hér er dregið fram það helsta. Kynntu þér vel reglurnar í heild sinni.

Almennar reglur

 • Þú þarft að mæta til prófs að lágmarki tíu mínútum áður en það hefst
 • Ef þú mætir meira en klukkustund eftir að próf hefst færð þú ekki að taka prófið
 • Þú verður að hafa með sér skilríki með mynd og láta það liggja á borðinu þínu í prófi
 • Þú mátt ekki hafa við prófborðið; yfirhöfn, síma, tösku eða annan búnað sem tilheyrir ekki leyfilegum hjálpargögnum. Þetta á líka við um heyrnartól og snjallúr
 • Bannað er að valda truflun í prófstofu
 • Þú mátt ekki neita matar né tóbaks í prófi

Viðvera nemenda í prófi

 • Þú mátt ekki yfirgefa próf fyrsta klukkutímann
 • Þú mátt aðeins standa upp frá prófi til að fara á snyrtingu í fylgd með prófverði
 • Þú mátt ekki skila úrlausnum fyrr en klukkustund eftir að próftími hefst
 • Ef þú lýkur prófi áður en próftíma er lokið skaltu fara út úr prófstofunni og gæta þess að trufla ekki þá sem eru enn í prófinu

Próftími

Með próftíma er átt við þann tíma sem þú hefur til þess að leysa prófið.

 • Prófstjóri getur breytt próftíma ef ófyrirsjáanleg truflun verður á framkvæmd prófsins
 • Prófstjóri á að tilkynna nemendum samstundis ef breyting verður próftímanum
 • Það er ekki hægt að breyta próftíma eftir að hann hefst nema að umsjónarkennari óski eftir því og þá þarf samþykki prófstjóra fyrir því
 • Þegar próftíma lýkur átt þú að skila úrlausnum þegar í stað

Skil á úrlausnum

 • Í rafrænum prófum þarftu að láta prófvörð vita þegar þú hefur lokið við prófið og hann skráir niður tímann sem þú lýkur við prófið.
 • Þú skilar öllum úrlausnum (prófspurningum og rissblöðum) í skriflegum prófum merktum með nafni og kennitölu til prófgæslumanns að loknu prófi
 • Ef notað er skólanúmer þá á að setja það á úrlausnarblöð (prófspurningar og rissblöð) í stað nafns
 • Í samsettum prófum átt þú að svara hverjum prófhluta á sérstöku blaði

Brot á námsmatsreglum

 • Ef nemandi er grunaður um að hafa rangt við í prófi er prófstjóri eða staðgengill hans kallaður til og viðeigandi ráðstafanir gerðar
 • Rektor tekur ákvörðun um viðurlög um meint brot og eftir atvikum í samráði við siðanefnd háskólans

Skráning í og úr prófum

Skráning í námskeið er jafnframt skráning í próf.

Ef ekki er lokapróf samkvæmt námslýsingu skilar kennari inn námsmati. Nemendur þurfa að vera skráðir í námskeið til þess að geta tekið próf eða fengið námsmat.

Frestur til þess að skrá sig úr námskeiðum haustmisseris rennur út þann 1. nóvember og 1. apríl fyrir vormisseri.

Veikindi í prófum

Ef þú tekur próf utan HA er æskilegt að láta prófstað vita að þú munir ekki mæta áður en próf hefst.

Ekki þarf að skila vottorði til HA vegna veikinda í prófum.

Endurtökupróf

Þú hefur tvö tækifæri til að þreyta lokapróf. Ef þú mætir ekki til prófs í aðalpróftíð ertu ekki sjálfkrafa skráður í endurtökuprófatíð. Þú skráir þig í endurtökupróf í Uglunni með því að smella á bláan tilkynningarborða sem birtist eftir að einkunn hefur verið birt.

Ef þú ákveður að endurtaka próf og skráir þig í endurtökupróf, gildir sú einkunn þó að hún sé lægri. Ef þú mætir ekki í endurtökuprófið þarftu að sitja námskeiðið aftur.

Endurtökupróf eru haldin í byrjun janúar vegna námskeiða á haustmisseri og í lok maí vegna námskeiða á vormisseri.

Próftökugjald

Greiða þarf 6.000 krónur fyrir próf í endurtökuprófatíð í kortagátt Uglu. Þú þarft að greiða gjaldið að lágmarki viku fyrir próf svo skráning teljist gild. 

Sértæk úrræði í prófum

Námsráðgjafar sjá um ráðgjöf, leiðsögn og skráningu vegna sértækra úrræða í prófum.

Þú þarft að bóka viðtal við námsráðgjafa tímanlega svo að hægt sé að veita þér bestu mögulegu úrræði.