MM gráða í stjórnun er 90 eininga viðbótarnám á meistarastigi án lokaritgerðar. Nemendur ljúka 90 ECTS einingum í námskeiðum.

Námið hefur það að markmiði að nemendur öðlist sérhæfða þekkingu á stjórnun sem nýtist í þeirra störfum úti í atvinnulífinu. Það býður upp á breiðan grunn í stjórnun skipulagsheilda.

Markmiðið er að nemendur öðlist þekkingu og hæfni til stjórnunar fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka.

Er námið fyrir þig?

  • Hefur þú áhuga á stjórnun fyrirtækja?
  • Hefur þú áhuga á stjórnun og rekstri sveitarfélaga?
  • Hefur þú áhuga á samskiptum og mannauði?
  • Vilt þú dýpka þekkingu þína á stjórnun?
  • Vilt þú tileinka þér öguð og sjálfstæð vinnubrögð?
  • Vilt þú læra að greina aðalatriði frá aukaatriðum?
  • Hefur þú vilja til að bæta viðskiptalífið?

Áherslur námsins

Námið er skilgreint sem fullt nám í 1,5 ár. Boðið verður upp á ákveðinn sveigjanleika þannig að nemendur geti tekið námið á lengri tíma. Kennsla mun fara fram á netinu í rauntíma á Teams/Zoom og með upptökum, í sumum námskeiðum geta nemendur mætt í kennslustofu þegar kennari er með Teams/Zoom kennslu í gangi. Flest námskeiðin sem boðið verður uppá eru kennd á ensku en einstöku námskeið verða kennd á íslensku.

Einingafjöldi í námskeiðum er 90 ECTS einingar og engin lokaritgerð. Nemendur hafa þó möguleika á að taka 15 ECTS lokaverkefni sem val í staðinn fyrir valnámskeið kjósi þeir það.

Möguleikar að námi loknu

Meistaranám í viðskiptafræði gerir nemendum kleift að velja úr fjölbreyttum stjórnunar- og sérfræðingsstöðum hjá fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum, bæði innanlands og utan.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið bakkalárgráðu við viðurkennda háskóla, að jafnaði með fyrstu einkunn. Einnig er litið til starfsreynslu tengda stjórnun og rekstri við val á nemendum. Þeir sem lokið hafa bakkalárgráðu í öðru námi en viðskiptafræði eða sambærilegu námi gætu þurft að bæta við sig ákveðnum kjarnagreinum í grunnnámi viðskiptafræði, en slíkt er þó metið hverju sinni.