MM gráða í stjórnun er 90 eininga viðbótarnám á meistarastigi án lokaritgerðar. Nemendur ljúka 90 ECTS einingum í námskeiðum.

Námið hefur það að markmiði að nemendur öðlist sérhæfða þekkingu á stjórnun sem nýtist í þeirra störfum úti í atvinnulífinu. Það býður upp á breiðan grunn í stjórnun skipulagsheilda.

Markmiðið er að nemendur öðlist þekkingu og hæfni til stjórnunar fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka.

Er námið fyrir þig?

  • Hefur þú áhuga á stjórnun fyrirtækja?
  • Hefur þú áhuga á stjórnun og rekstri sveitarfélaga?
  • Hefur þú áhuga á samskiptum og mannauði?
  • Vilt þú dýpka þekkingu þína á stjórnun?
  • Vilt þú tileinka þér öguð og sjálfstæð vinnubrögð?
  • Vilt þú læra að greina aðalatriði frá aukaatriðum?
  • Hefur þú vilja til að bæta viðskiptalífið?

Áherslur námsins

Námið er skilgreint sem fullt nám í 1,5 ár. Boðið verður upp á ákveðinn sveigjanleika þannig að nemendur geti tekið námið á lengri tíma. Kennsla mun fara fram á netinu í rauntíma á Teams/Zoom og með upptökum, í sumum námskeiðum geta nemendur mætt í kennslustofu þegar kennari er með Teams/Zoom kennslu í gangi. Flest námskeiðin sem boðið verður uppá eru kennd á ensku en einstöku námskeið verða kennd á íslensku.

Einingafjöldi í námskeiðum er 90 ECTS einingar og engin lokaritgerð. Nemendur hafa þó möguleika á að taka 15 ECTS lokaverkefni sem val í staðinn fyrir valnámskeið kjósi þeir það.

Möguleikar að námi loknu

Meistaranám í viðskiptafræði gerir nemendum kleift að velja úr fjölbreyttum stjórnunar- og sérfræðingsstöðum hjá fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum, bæði innanlands og utan.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið B.S. - námi í viðskiptafræðum við viðurkennda háskóla, að jafnaði með fyrstu einkunn. Einnig er litið til starfsreynslu tengda stjórnun og rekstri við val á nemendum. Þeir sem lokið hafa bakkalárgráðu í öðru námi við viðurkennda háskóla gætu þurft að bæta við sig ákveðnum kjarnagreinum í grunnnámi viðskiptafræði, en slíkt er metið hverju sinni.