Námið er fjölbreytt og krefjandi. Það gerir þér kleift að takast á við umfangsmikil verkefni á sviði sjávarútvegs.

Vel rekin útgerð getur malað gull. Íslenskur sjávarútvegur skapar um milljarð króna í útflutningstekjur hvern virkan dag. Íslenskur sjávarútvegur einkennist af nýsköpun og framsækni. Þetta er einn elsti atvinnuvegur þjóðarinnar.

Nemendur í sjávarútvegsfræði geta einnig fengið gráðu í viðskiptafræði og bæta þá við einu ári í viðskiptagreinum. Þá útskrifast þeir með tvær námsgráður.

Er námið fyrir þig?

  • Vilt þú geta valið um störf hvar sem er í heiminum?
  • Hefur þú áhuga á íslenskum fiskistofnum og verðmætasköpun?
  • Hefur þú komið inn í útgerðarfyrirtæki?
  • Hefur þú dregið fisk úr sjó?
  • Þykir þér fiskur góður?
  • Vilt þú læra um fullnýtingu afurða?

Áherslur námsins

Nám í sjávarútvegsfræði veitir góðan grunn til stjórnunarstarfa í öllum greinum sjávarútvegs.

Nemendur í sjávarútvegsfræði afla sér þekkingar um vistfræði hafsins. Þekkingar um helstu veiði- og vinnsluaðferðir, um rekstur fyrirtækja og um mikilvægi markaða og markaðssetningar.

Námið er fjölbreytt og einstakt í íslenskri námsflóru.

Möguleikar að námi loknu

Helstu vinnuveitendur sjávarútvegsfræðinga eru stærstu sjávarútvegsfyrirtækin á Íslandi. Má þar nefna Samherja, HB Granda og Vinnslustöðina.

Sjávarútvegsfræðingar fá störf sem framkvæmdastjórar, framleiðslustjórar, sviðsstjórar, gjaldkerar, útgerðarstjórar, verkstjórar, gæðastjórar, markaðsstjórar og margt fleira.

Margir þeirra reka einnig eigin fyrirtæki eða starfa erlendis.

Námið nýtist líka víðar. Allt að helmingur sjávarútvegsfræðinga starfar utan hefðbundinna sjávarútvegsfyrirtækja, til dæmis hjá fjármála-, flutninga- og hugbúnaðarfyrirtækjum.

Íslenskur sjávarútvegur einkennist af nýsköpun og framsækni. Fjöldi starfa er hjá nýsköpunar-og sprotafyrirtækjum.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf nemenda við HA öflugt.

Allir nemendur við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt nemendafélag. Stafnbúi er félag auðlindanema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjandi hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi.

Við viljum benda á að Háskólinn á Akureyri hefur ákveðið að takmarka fjölda nýnema á næsta skólaári og fyrir auðlindadeild er heildarfjöldi nemenda sem fá inngöngu 70. Ef fjöldi umsækjenda sem eru með stúdentspróf verður meiri áskilur deildin sér rétt til að forgangsraða þeim. 

Við mat á umsóknum verður litið á hvort fyrra nám tengist með einhverjum hætti sjávarútvegsfræði eða líftækni. Einnig verður litið til fjölda námseininga í raungreinum. Fyrri starfsreynsla getur líka skipt máli. Því er mikilvægt að umsækjendur sendi inn ferilskrá (CV) og kynningarbréf með stuttum texta um af hverju þeir völdu viðkomandi nám. Umsækjendur sem ekki hafa stúdentspróf en eru með meira en 90 (eldra kerfi) eða 140 (núverandi kerfi) einingar af framhaldsskólastigi verða eingöngu teknir til skoðunar ef fjöldi umsókna nemenda með stúdentspróf er undir 70. Þeir nemendur munu einnig verða rýndir m.t.t. námseininga og starfsreynslu.  

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að litlu skiptir hvort þú ert staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þær sömu.

Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Þannig getur þú horft á fyrirlestra þegar þér hentar og eins oft að þú vilt. Þú getur jafnvel hægt eða hraðað á hljóðinu. Okkur þykir samt frábært að fá tækifæri til að hitta þig í háskólanum.

Allir fjarnemar koma að jafnaði einu sinni til tvisvar sinnum á misseri í eina viku til Akureyrar þar sem megináhersla er lögð á verklega tíma. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu.

Hér getur þú lesið meira um sveigjanlega námið og séð hvenær námslotur eru.

Skiptinám

Allir nemendur eiga kost á að taka hluta af námi sínu við erlenda samstarfsháskóla. Þú færð niðurfellingu á skólagjöldum gestaskólans og greiðir eingöngu innritunargjald í HA. Alþjóðafulltrúi aðstoðar þig við að sækja um námið, húsnæði og nemendastyrk.

Þú getur smellt hér og lesið meira um skiptinám.

 

Umsagnir

Sjávarútvegsfræði er fjölbreytt og krefjandi nám. Við fengum mörg spennandi tækifæri sem efldu tengslanet okkar og þekkingu á sjávarútveginum. Mikil áhersla er á gott samstarf við atvinnulífið og námið hefur nýst mér vel í starfi. Sveigjanleiki námsins hentaði mér afar vel og auðveldaði að samtvinna námið við fjölskyldulífið.

Unnur Inga Kristinsdóttir
Sölufulltrúi Ice Fresh Seafood - Samherji

Ég mun aldrei sjá eftir því að hafa valið sjávarútvegsfræði, þessi tími tími var frábær. Kennararnir voru alltaf tilbúnir til að hjálpa, tóku þátt í félagslífinu og pössuðu upp á okkur. Unnið er náið með fólki sem starfar í sjávarútveginum sem tengir nemendur beint við atvinnulífið. Ég komst einmitt í kynni við núverandi vinnuveitanda minn, vann lokaverkefnið mitt fyrir hann og var í kjölfarið boðin vinna.

Eiríkur Páll Aðalsteinsson
Sölu- og innkaupastjóri Marós GmbH, Cuxhaven, Þýskalandi