Sveigjanlegt nám

Sveigjanlegt nám

Sveigjanlegt nám er stór kostur við Háskólann á Akureyri. Fjölbreyttar og nútímalegar kennslu- og námsaðferðir eru notaðar við miðlun námsefnis.

Allt grunnám er í boði sem sveigjanlegt nám. Það þýðir að nemendur þurfa ekki endilega að vera búsettir á Akureyri heldur koma í háskólann í sérstakar námslotur þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þær sömu.

Í námslotunum gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu. Þess er krafist að nemendur mæti í loturnar og taki virkan þátt.

Nánar um sveigjanlega námið

Sveigjanlegt nám er nemendamiðað nám án kröfu um daglega viðveru á háskólasvæðinu á Akureyri - óháð stað en ekki stund. Nemendur geta stundað námið óháð búsetu þar sem verkefni og verkefnaskil eru rafræn.

Fjærvera

Samskipti í sveigjanlegu námi eiga sér stað með fjölbreyttum hætti:

 • Með samskiptum í rauntíma með líkamlegri viðveru
 • Í gegnum fjærverur (vélmenni) í háskólanum
 • Í rauntíma með notkun samskiptaforrita eða fjærvera í kennslustundum, umræðu- eða dæmatímum
 • Með netpósti eða einfaldlega í gegnum síma

Námsefni er aðgengilegt nemendum í kennslukerfi háskólans og er á ýmsu formi. Til dæmis: upptökur af fyrirlestrum, textar, rafbækur og hlaðvörp.

Notaðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir. Til dæmis: samvinnunám, vendikennsla og blandað nám.

Námslotur eru haldnar reglulega yfir skólaárið en fjöldi og lengd þeirra er mismunandi milli námsleiða. Stundum ein, tvær eða þrjár lotur á misseri og geta verið í tvo til fimm daga í senn. Hér má sjá hvenær námslotur eru.

Námslotur eru vettvangur til þess að stuðla að og styðja við námssamfélag háskólans, þar sem nemendur og kennarar vinna saman. Í lotum eru verkefni og umræður í forgrunni. Þess er krafist af nemendum að þeir mæti í kennslulotur og séu virkir meðan á þeim stendur. Í ákveðnum aðstæðum, eins og til dæmis ef ófærð hamlar, geta nemendur í samráði við kennara mætt í lotur í gegnum fjærverur.

Sveigjanlegt nám við Háskólann á Akureyri er í sífelldri þróun. Stuðst er við kennslufræði sem hentar og leitast við að nota þá tækni sem virkar á hverjum tíma til að styðja við kennslufræðina.

Umfram allt er sveigjanlegt nám mótað að þörfum nemenda við Háskólann á Akureyri.

Framhaldsnám

Framhaldsnám háskólans er í boði sem sveigjanlegt nám. Misjafnt er þó eftir námsleið hvernig sveigjanlega náminu er háttað.

Staðarnemar í sveigjanlegu námi

 • Helsti kosturinn er að nemendur og starfsfólk hittast augliti til auglitis
 • Nemendur geta byggt upp öflugt tengslanet
 • Nemendur geta tekið virkari þátt í félagslífinu
 • Nemendur kynnast nemendum á öðrum námsstigum og í öðru námi

Fjarnemar í sveigjanlegu námi

 • Fjölbreytileg tækni notuð til að búa til gott námsumhverfi fyrir nemendur og stuðla að gagnvirkum samskiptum
 • Fjarnemar geta nýtt fjærveru/vélmenni til að kíkja í kennslustund, hitt kennara eða samnemendur
 • Langflest námskeið eru tekin upp og aðgengileg í kennslukerfi háskólans
 • Miðlun námsefnis fer fram í stuttum í námslotum þar sem nemendur hitta staðarnema og kennara
 • Fjarnemar skuldbinda sig til að koma í námslotur á Akureyri
 • Oftast eru tvær námslotur á misseri. Hver lota er um 2-5 dagar
 • Ef nemendur eru á milli ára geta þeir lent í því að tímasókn dreifist á fleiri daga
 • Í námslotum er áhersla á verkefnavinnu og umræður
 • Námsefni er aðgengilegt í kennslukerfi á vefnum
 • Námsefni er á fjölbreyttu formi, til dæmis upptökur og rafbækur
 • Samskipti fara til dæmis fram í gegnum netpóst og kennslukerfi
 • Nemendur þurfa aðgang að öflugri nettengingu
 • Sterk tengsl geta myndast milli fjarnema í sama námi eða þeirra sem búa á svipuðum slóðum
 • Nemendur geta áfram búið í sinni heimabyggð

Athugið að annað gæti gilt þar sem verkleg námskeið eru.

Próf fjarnema

Fjarnemar geta tekið próf hjá símenntunar- og fræðslumiðstöðvum úti um allt land ef þeir hafa ekki tök á taka próf í Háskólanum á Akureyri. Athugið að einhverjar símenntunar- og fræðslumiðstöðvar innheimta þjónustugjöld.

Nemendur sem eru búsettir erlendis geta fengið undanþágu til að taka próf utan skráðra próftökustaða:

 • Þeir verða þá að útvega prófstað hjá viðurkenndri háskólastofnun eða hjá sendiráði
 • Nemandi ber sjálfur kostnað af próftökunni
 • Öll próf fara fram á sama tíma og próf á Íslandi (athugið að tímamismunur getur verið mikill)
 • Skriflegt samþykki deildar þarf fyrir prófstað

Samstarf við símenntunar- og fræðslumiðstöðvar

Nemendur geta fengið vinnuaðstöðu með nettengingu hjá sumum samstarfsaðilum Háskólans á Akureyri. Þetta fyrirkomulag getur hentað þeim sem vilja félagsskap. Einnig þeim sem vilja byggja upp víðara tengslanet samhliða fjar- eða lotunámi.

Sumir samstarfsaðilar innheimta þjónustu- eða aðstöðugjald. Kynntu þér möguleikana í þínu sveitarfélagi.

Listi yfir símenntunar- og fræðslumiðstöðvar sem HA er í samstarfi við.

Kennslumiðstöð

Háskólinn á Akureyri er í fremsta flokki hvað varðar notkun tækninnar í miðlun náms. Kennslumiðstöð (KHA) heldur öllum á tánum með því að veita kennurum faglega aðstoð við þróun kennsluhátta, hvort sem er í staðar- eða fjarnámi, í formi almennrar ráðgjafar og námskeiða og þróunarstarfs með áherslu á svið upplýsingatækni og kennslufræði.

Auk þess stuðlar KHA að aukinni notkun tölvu- og upplýsingatækni í háskólanum og veitir nemendum og starfsfólki aðstoð og ráðgjöf á því sviði.

Kennslumiðstöð veitir aðstoð ef nemandi óskar eftir að sækja tíma í fjærveru (vélmenni) eða í gegnum Kubi spjaldtölvu. Með hjálp þessara tækja verða fjarnemar enn frekar hluti af háskólasamfélaginu og missa ekki einu sinni af umræðum utan tíma.