Lögreglu- og löggæslufræði er fyrir þá sem hafa lokið diplómanámi fyrir verðandi eða starfandi lögreglumenn og hafa áhuga á að dýpka sinn fræðilega bakgrunn.

Um er að ræða 60 ECTS eininga viðbót við 120 ECTS diplómanám til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði, samtals 180 ECTS.

Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í lögreglu- og löggæslufræði.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

  • Viltu öðlast dýpri skilning á hlutverki lögreglu í samfélaginu?
  • Hefur þú áhuga á að fræðast um orsakir afbrota og frávikshegðun?
  • Viltu fræðast um hvernig samfélög stemma stigum við afbrotum og frávikum?
  • Viltu öðlast fræðilega þekkingu á löggæslu og rannsóknum afbrota?
  • Hefur þú áhuga á að starfa innan réttarvörslukerfisins?
  • Viltu styrkja fræðilega þekkingu þína á réttarvörslukerfinu?

Áherslur námsins

Stúdentar sem lokið hafa diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi eða starfandi lögreglumenn, geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

BA-námið leggur grunn að ólíkum leiðum í námi og starfi. Þú getur aflað þér sérhæfingar í stjórnun, aðgerðum gegn ofbeldi og mansali, rannsóknum efnahagsbrota, alþjóðlegu hjálpar- og þróunarstarfi, persónufrelsi, siðferði og fræðastarfi á háskólastigi, svo fátt eitt sé nefnt.

Fjallað er ítarlega um lög, afbrot í samfélaginu, samskipti við brotaþola, vitni og almenning. Stúdentar njóta góðs af sérþekkingu kennara og sérhæfðri reynslu þeirra af löggæslustörfum.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Stúdentar sem ljúka BA-prófi eiga kost á að sækja sér framhaldsmenntun á sínu fagsviði við íslenska og erlenda háskóla.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf stúdenta við HA öflugt.

Allir stúdentar við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt stúdentafélag. Kumpáni er félag lögreglufræðinema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Stúdentar sem lokið hafa 120 ECTS eininga diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi eða starfandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að þú getur stundað námið að mestu óháð staðsetningu. Allir fylgja sömu námskrá og námskröfur eru þær sömu.

Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Þannig getur þú horft á fyrirlestra þegar þér hentar og eins oft að þú vilt. Þú getur jafnvel hægt eða hraðað á hljóðinu. Í einhverjum námskeiðum getur þó verið gerð krafa um að stúdentar mæti rafrænt í rauntíma. Okkur þykir samt auðvitað skemmtilegt að sjá þig í kennslustund.

Allir stúdentar þurfa að koma 1 sinni á misseri í stuttar kennslulotur til Akureyrar, þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu. Skyldumæting er í námslotur.

Kynntu þér því vel dagsetningar námslotna sem birtar eru með góðum fyrirvara.

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku. Fyrir vikið er ekki mælst til þess að nemar stundi fullt nám samhliða fullri vinnu.

Skiptinám

Allir stúdentar eiga kost á að taka hluta af námi sínu við erlenda samstarfsháskóla. Þú færð niðurfellingu á skólagjöldum gestaskólans og greiðir eingöngu innritunargjald í HA. Alþjóðafulltrúi aðstoðar þig við að sækja um námið, húsnæði og nemendastyrk.

Þú getur smellt hér og lesið meira um skiptinám.

Spurt og svarað

Geta stúdentar tekið námi í hlutanámi?

Stúdentar geta tekið diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn í hlutanámi en þurfa að fylgja reglum HA um námsframvindu.

Hvernig getur maður lokið BA-gráðu í lögreglu og löggæslufræði?

Stúdentar sem lokið hafa diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn eða starfandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Er spurningunni þinni ósvarað?

Ef þetta svarar ekki spurningum þínum þá getur þú beint spurningum varðandi bóklegt nám til verkefnastjóra námsbrautar í lögreglufræði heidrunosk@unak.is og varðandi starfsnám á netfangið starfsnam@logreglan.is.

Umsagnir

Í HA er tekið vel á móti manni og andrúmsloftið í háskólanum er persónulegt. Aðgengi að kennurum er gott og maður fær hjálp við að finna hvaða leið er best fyrir mann í náminu. Námið er gott tækifæri fyrir lærða og verðandi lögreglumenn til að mennta sig á háskólastigi og öðlast tækifæri til sérhæfðrar menntunar á hinum ýmsu sviðum hvort sem er innanlands eða erlendis.

Haraldur Logi Hringsson
Lögreglumaður á Norðurlandi Eystra