Nám í menntavísindum er ætlað þeim sem vilja auka sérþekkingu sína og starfshæfni á sviði menntamála.

Námsleiðin hentar þeim sem vilja auka þekkingu sína í starfstengdri leiðsögn og þannig veita nýliðum meiri stuðning og leiðsögn fyrstu árin í kennarastarfinu.

Er námið fyrir þig?

Hefur þú áhuga á að bæta við þekkingu þína?
Langar þig að efla skólastarf?
Vilt þú stuðla að skólaþróun og árangursríku skólastarfi?
Hefur þú áhuga á að byggja upp fagmennsku í lærdómssamfélagi?
Vilt þú veita nýliðum stuðning og leiðsögn fyrstu árin í kennarastarfinu?

Áherslur námsins

Sérhæfing í starfstengdri leiðsögn er 30 ECTS einingr nám á meistarastigi og lýkur með diplómu. Markmið þess er að auka þekkingu, leikni og hæfni kennara á móttöku og leiðsögn nema og nýliða í kennslu og forystu þar um.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Námið er 30 ECTS einingar á meistarastigi, þrjú 10 ECTS námskeið alls. Kennarar geta einnig valið að taka stök námskeið af sérhæfingunni sem hagnýta endurmenntun.

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi .

Viðbótarnámi í menntavísindum er ætlað að styrkja nemendur til þess að takast á við störf í menntakerfinu sem krefjast framhaldsmenntunar á sviði menntavísinda. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám.

Hæfni í íslensku

Samkvæmt reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla skal kennari við brautskráningu úr kennaranámi við íslenska háskóla búa yfir hæfni í íslensku sem samsvarar að lágmarki C1 í Evrópska tungumálarammanum.

Því eru þau sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál og sækja um grunn- eða framhaldsnám við Kennaradeild beðin um að meta færni sína í íslensku og fylla út sjálfsmatsramma Evrópuráðsins.

Hér má sjá Tungumálaramma Evrópuráðsins.

Námskeið við Kennaradeild eru almennt kennd á íslensku.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf (eða sambærilegt próf) með að lágmarki 2. einkunn og leyfisbréf til kennslu. Starfsreynsla úr skólum er æskileg.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.