Nám í menntavísindum er ætlað þeim sem vilja auka sérþekkingu sína og starfshæfni á sviði menntamála.

Námsleiðin hentar þeim sem vilja auka þekkingu sína í starfstengdri leiðsögn og þannig veita nýliðum meiri stuðning og leiðsögn fyrstu árin í kennarastarfinu.

Er námið fyrir þig?

Hefur þú áhuga á að bæta við þekkingu þína?
Langar þig að efla skólastarf?
Vilt þú stuðla að skólaþróun og árangursríku skólastarfi?
Hefur þú áhuga á að byggja upp fagmennsku í lærdómssamfélagi?
Vilt þú veita nýliðum stuðning og leiðsögn fyrstu árin í kennarastarfinu?

Áherslur námsins

Sérhæfing í starfstengdri leiðsögn er 30 ECTS einingr nám á meistarastigi og lýkur með diplómu. Markmið þess er að auka þekkingu, leikni og hæfni kennara á móttöku og leiðsögn nema og nýliða í kennslu og forystu þar um.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Námið er 30 ECTS einingar á meistarastigi, þrjú 10 ECTS námskeið alls. Kennarar geta einnig valið að taka stök námskeið af sérhæfingunni sem hagnýta endurmenntun.

Styrkir

Starfandi kennari sem leggur stund á diplómanám í starfstengdri leiðsögn við HA getur sótt um styrk þegar staðfesting liggur fyrir að hann hafi lokið fyrsta námskeiði í námslínu (fyrri hluti) og þegar hann hefur lokið námi (seinni hluti). Styrkurinn er ígildi innritunargjalds opinberra háskóla í að hámarki tvö skólaár.

Forsenda styrkveitingar er að skólastjóri styðji umsókn viðkomandi kennara í námið. Umsókninni þarf m.a. að fylgja staðfesting skólastjórnanda á að umsækjandi sé starfandi kennari við viðkomandi skóla og að skólastjóri telji mikilvægt að viðkomandi kennari sérhæfi sig í starfstengdri leiðsögn.

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi .

Viðbótarnámi í menntavísindum er ætlað að styrkja nemendur til þess að takast á við störf í menntakerfinu sem krefjast framhaldsmenntunar á sviði menntavísinda. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf eða sambærilegt próf með 2. einkunn eða hafa leyfisbréf útgefið fyrir árið 2009.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.