Sérstaða viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri felst í því að nemendur geta hvort heldur verið staðar- eða fjarnemar. Þú getur sinnt náminu óháð stað og stund. Allir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og eru upptökurnar settar á kennsluvef háskólans. Fjarnemar taka þátt í umræðum og verkefnavinnu á kennsluvef.

Nemendur i viðskiptafræði geta lagt áherslu á:

Er námið fyrir þig?

 • Hefur þú áhuga á fjármálum?
 • Hefur þú áhuga á stjórnun?
 • Hefur þú áhuga á að stofna og starfa í eigin fyrirtæki?
 • Vilt þú geta valið úr störfum?
 • Langar þig til þess að skrifa um viðskipti í fjölmiðlum?
 • Langar þig í alþjóðleg viðskipti eða kannski á þing?
 • Hefur þú áhuga á markaðsmálum?

Áherslur námsins

Í áherslulínunni stjórnun og fjármál er lögð áhersla á að mennta fólk til almennra stjórnunarstarfa í fyrirtækjum og til að gegna ábyrgðarstöðum í fjármálafyrirtækjum. Auk þess að veita nauðsynlegan undirbúning fyrir framhaldsnám í viðskiptafræði.

Fjallað er um stjórnun skipulagsheilda, mannauðsstjórnun, stefnumótun, hagnýta stærðfræði, hagrannsóknir og þjóðhagsfræði. Ásamt því að fjalla ítarlega um fjármálastjórnun, áhættustýringu og verðbréfalögfræði.

Þú lærir að búa til viðskipta-, markaðs- og kynningaráætlanir. Þú vinnur einstaklings- og hópverkefni í nánu samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. Þú lærir gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.

Möguleikar að námi loknu

Viðskiptafræði er víðtækt nám og opnar marga starfsmöguleika.

Starfsvettvangur er meðal annars hjá fyrirtækjum, félagasamtökum, stofnunum, bönkum og tryggingarfélögum og fleirum.

Viðskiptafræðingar frá Háskólanum á Akureyri eru eftirsóttir starfskraftar. Þeir starfa meðal annars sem ráðgjafar, framkvæmdastjórar, fjármálastjórar, starfsmannastjórar, markaðsstjórar og verkefnastjórar.

Nemendur í viðskiptafræði geta einnig fengið gráðu í sjávarútvegsfræði og bæta þá við einu ári. Þá útskrifast þeir með tvær námsgráður.

Námið er góður grunnur fyrir þá sem fara í framhaldsnám, bæði hérlendis og erlendis.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf nemenda við HA öflugt.

Allir nemendur við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt nemendafélag. Reki er félag viðskiptafræðinema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjandi hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi.

Ef fjöldi umsækjenda sem er með stúdentspróf eða sambærilegt próf er meiri en 120 verður nemendum forgangsraðað á eftirfarandi hátt: 

 • Einingar í stærðfræði upp að 25 einingum
 • Einingar í ensku upp að 25 einingum
 • Einingar í viðskiptafögum upp að 20 einingum
 • Auk þess sem umsækjendur geta skilað inn ferilská (0-5 stig) og kynningarbréf (0-5 stig)

Umsækjendum verður svo raðað upp samkvæmt samlagningu þessa þátta og umsækjendur teknir inn samkvæmt þeirri röð.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að engu skiptir hvort þú ert staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskrá og námskröfur eru þær sömu.

Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Þannig getur þú horft á fyrirlestra þegar þér hentar og eins oft að þú vilt. Þú getur jafnvel hægt eða hraðað á hljóðinu. Okkur þykir samt frábært að fá tækifæri til að hitta þig í háskólanum.

Um miðbik hvers misseris er námslota í Háskólanum á Akureyri sem gert er ráð fyrir að þú mætir í. Þá er megináhersla lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu.

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku

Hér getur þú lesið meira um sveigjanlega námið og séð hvenær námslotur eru.

Skiptinám

Allir nemendur eiga kost á að taka hluta af námi sínu við erlenda samstarfsháskóla. Þú færð niðurfellingu á skólagjöldum gestaskólans og greiðir eingöngu innritunargjald í HA. Alþjóðafulltrúi aðstoðar þig við að sækja um námið, húsnæði og nemendastyrk.

Þú getur smellt hér og lesið meira um skiptinám.

 

Umsagnir

Háskólinn á Akureyri bjó mig vel undir krefjandi framhaldsnám erlendis, í University of Edinburgh Business School. Stærð háskólans auðveldar samskipti við kennara verulega án þess að koma niður á yfirgripsmiklu námsframboði.

Andri Dan Traustason
Viðskiptafræðingur og starfsmaður Tesco Bank í Edinborg

Námið við Háskólann á Akureyri er metnaðarfullt og einstaklingsmiðað. Stærð skólans og skipulag námsins skapar möguleika á persónulegri samskiptum og astoð frá kennurum en gengur og gerist. Námið er vel uppbyggt og fjölbreytt, nemendahópurinn þéttur og verkefnavinnan krefjandi. Námið undirbjó mig vel fyrir vinnumarkaðinn.

Kristín Helgadóttir
Þjónustufulltrúi, Sparisjóði Höfðhverfinga, Akureyri