Nordplus styrkur

Umsókn um námsstyrk á vegum NORDPLUS-áætlunarinnar

Umsóknarfrestur er til:

  • 1. nóvember vegna náms sem hefst á vormisseri
  • 1. mars vegna náms sem hefst á haustmisseri
hluta af misseri, eitt misseri eða tvö misseri?

NORDPLUS - áætluninni er ætlað að gera nemendum kleift að stunda hluta af háskólanámi sínu við háskóla annars staðar á Norðurlöndum, þannig að námið sé metið til eininga heimavið. Forsenda fyrir styrkveitingu á vegum NORDPLUS er að próf sem tekin eru ytra séu metin sem hluti af lokaprófi heimaskóla.

Hér að neðan skal umsækjandi gera nákvæma grein fyrir námsáætlun á meðan á námsdvöl erlendis stendur og hvernig sú áætlun tengist námi umsækjanda við Háskólann á Akureyri. Námsáætlunin skal gerð í samráði við formann viðkomandi námsnefndar, sem jafnframt skal staðfesta að samráð hafi verið haft við námsnefnd um gerð námsáætlunar. Til grundvallar námsáætlun skal leggja sem gleggstar lýsingar á fyrirhuguðu námi og fyrirkomulagi á námsmati við þann háskóla sem áætlunin er að stunda nám við.

Heiti og/eða nr. námskeiða
Ef til þess kemur að þér verði veittur styrkur til náms á vegum NORDPLUS óskar þú þá eftir aðstoð við útvegun á húsnæði erlendis?

Ef NORDPLUS styrkur býst ekki kæmi þá til greina að fara án styrks: