Sálfræðin nálgast samband huga, heila og hegðunar með vísindalegri aðferðafræði.

Námið er rannsóknatengt og sniðið að þínu áhugasviði. Námið veitir góðan undirbúning fyrir doktorsnám í sálfræði, félagsvísindum og heilbrigðisvísindum.

Er námið fyrir þig?

  • Hefur þú áhuga á hegðun, huga og heila?
  • Viltu taka þátt í umræðum um samfélagslegar breytingar og þróun lífsgæða?
  • Hefur þú áhuga á úrvinnslu gagna?
  • Viltu hafa áhrif með rannsóknum?
  • Hefur þú áhuga á því hvernig þekking í sálfræði verður til?
  • Vilt þú læra meira um hvernig á að spyrja réttu spurninganna?
  • Hefur þú áhuga á að vinna með megindleg gögn?
  • Vilt þú öðlast dýpri þekkingu á því hvernig á að setja upp rannsókn?

Áherslur námsins

Námsáætlun er sniðin að áhugasviði þínu í samráði við leiðbeinanda. Hver nemandi lýkur námskeiðum til 60 eininga og nýtur stuðnings meistaranefndar við ritun 60 eininga meistararitgerðar. Meistaranefnd samanstendur af sérfræðingum á viðkomandi sviði.

Þú tekur námskeið við HA eða aðra innlenda eða erlenda háskóla.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Meistaragráðan veitir traustan grunn fyrir doktorsnám í sálfræði, félagsvísindum og heilbrigðisvísindum við innlenda og erlenda háskóla.

Námið veitir einnig góðan undirbúning fyrir margvísleg sérfræði- eða rannsóknarstörf sem krefjast hæfni í söfnun, meðferð og úrvinnslu gagna.

Inntökuskilyrði

Námið er opið stúdentum sem hafa lokið prófi á bakkalársstigi við viðurkenndan háskóla með fyrstu einkunn og fengið samþykki væntanlegs leiðbeinanda fyrir rannsóknarspurningu sinni. Inntaka í meistaranám er háð því að kennari við sálfræðideild HA með sérþekkingu á viðkomandi sviði sé tilbúinn að leiðbeina stúdentum.

Sækja má um námið utan almenns umsóknartímabils. 

Handbók framhaldsnáms

Í handbók framhaldsnáms í sálfræði má finna upplýsingar um helstu þætti framhaldsnámsins. Nánari upplýsingar og ráðgjöf varðandi umsóknarferlið og skipulag námsins veitir umsjónarmaður framhaldsnámsins, sem tiltekinn er í Uglu. Jafnframt veita akademískir starfsmenn deildarinnar fúslega ráðgjöf og upplýsingar sem varða þeirra sérsvið.

Umsagnir

Framhaldsnám við Sálfræðideild Háskólans á Akureyri er nám í megindlegri sálfræði á meistarastigi. Við leggjum áherslu á einstaklingsbundið, hagnýtt nám í rannsóknaraðferðum og þekkingaröflun sem býr nemendur vel undir frekara framhaldsnám í sálfræði en gerir þá einnig eftirsótta í sérfræðistörf sem krefjast gagnrýnnar hugsunar, vöndunar í meðferð gagna, frumkvæðis og þekkingar á mannlegu eðli.

Guðmundur T. Heimisson
Lektor við Sálfræðideild

Námið gaf mér tækifæri til að dýpka þekkingu mína á mínu áhugasviði í gegnum nána vinnu með leiðbeinanda og öðrum kennurum, ásamt því að kynna mig fyrir öðrum öngum rannsókna innan sálfræði. Þú öðlast heildsteypta reynslu við rannsóknartengda vinnu á meðan námi stendur og var sú reynsla mér ómetanleg þegar kom að umsóknum í framhaldsnám. Rannsóknartengt meistaranám í sálfræði gefur þér öll þau tækifæri sem þú þarft til að blómstra innan þíns áhugasviðs og ég gæti ekki mælt meira með því.

Emma Elísa Evudóttir