Sálfræðin nálgast samband huga, heila og hegðunar með vísindalegri aðferðafræði.

Námið er rannsóknatengt og sniðið að þínu áhugasviði. Námið veitir góðan undirbúning fyrir doktorsnám í sálfræði, félagsvísindum og heilbrigðisvísindum.

Er námið fyrir þig?

  • Hefur þú áhuga á hegðun, huga og heila?
  • Viltu taka þátt í umræðum um samfélagslegar breytingar og þróun lífsgæða?
  • Hefur þú áhuga á úrvinnslu gagna?
  • Viltu hafa áhrif með rannsóknum?
  • Hefur þú áhuga á því hvernig þekking í sálfræði verður til?
  • Vilt þú læra meira um hvernig á að spyrja réttu spurninganna?
  • Hefur þú áhuga á að vinna með megindleg gögn?
  • Vilt þú öðlast dýpri þekkingu á því hvernig á að setja upp rannsókn?

Áherslur námsins

Námsáætlun er sniðin að áhugasviði þínu í samráði við leiðbeinanda. Hver nemandi lýkur námskeiðum til 60 eininga og nýtur stuðnings meistaranefndar við ritun 60 eininga meistararitgerðar. Meistaranefnd samanstendur af sérfræðingum á viðkomandi sviði.

Þú tekur námskeið við HA eða aðra innlenda eða erlenda háskóla.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Meistaragráðan veitir traustan grunn fyrir doktorsnám í sálfræði, félagsvísindum og heilbrigðisvísindum við innlenda og erlenda háskóla.

Námið veitir einnig góðan undirbúning fyrir margvísleg sérfræði- eða rannsóknarstörf sem krefjast hæfni í söfnun, meðferð og úrvinnslu gagna.

Inntökuskilyrði

Námið er opið stúdentum sem hafa lokið prófi á bakkalársstigi við viðurkenndan háskóla með fyrstu einkunn og fengið samþykki væntanlegs leiðbeinanda fyrir rannsóknarspurningu sinni. Inntaka í meistaranám er háð því að kennari við sálfræðideild HA með sérþekkingu á viðkomandi sviði sé tilbúinn að leiðbeina stúdentum.

Sækja má um námið utan almenns umsóknartímabils. 

Handbók framhaldsnáms

Í handbók framhaldsnáms í sálfræði má finna upplýsingar um helstu þætti framhaldsnámsins. Nánari upplýsingar og ráðgjöf varðandi umsóknarferlið og skipulag námsins veitir umsjónarmaður framhaldsnámsins, sem tiltekinn er í Uglu. Jafnframt veita akademískir starfsmenn deildarinnar fúslega ráðgjöf og upplýsingar sem varða þeirra sérsvið.

NÝTT KJÖRSVIÐ: Íþróttasálfræði

Sálfræðideild HA býður upp á meistaranám í rannsóknartengdri sálfræði með áherslu á íþróttasálfræði. Er námið fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, unnið í samstarfi Háskólans á Akureyri og Háskólans í Reykjavík.

Námið samanstendur af 30 eininga námskeiðum í aðferðafræði, kenndum við HA, 30 eininga námskeiðum í íþróttasálfræði, kenndum við HR, auk skrifa á 60 eininga meistaraverkefni á sviði íþróttasálfræði.

Stúdentar öðlast þekkingu á vísindalegri aðferðafræði og aðferðum íþróttasálfræði. Læra þeir um úrvinnslu gagna, skrif fræðilegra greina og hvernig hægt er að bæta frammistöðu og velsæld íþróttafólks á mismunandi æviskeiðum og í mismunandi umhverfi á heildrænan hátt. Þá læra þeir um íþróttasálfræðilegt mat og hönnun íhlutunar, tengsl geðheilbrigðis og frammistöðu svo eitthvað sé nefnt.

Richard E. Taehtinen, dósent við Sálfræðideild veitir nánari upplýsingar um kjörsviðið.

Umsagnir

Framhaldsnám við Sálfræðideild Háskólans á Akureyri er nám í megindlegri sálfræði á meistarastigi. Við leggjum áherslu á einstaklingsbundið, hagnýtt nám í rannsóknaraðferðum og þekkingaröflun sem býr nemendur vel undir frekara framhaldsnám í sálfræði en gerir þá einnig eftirsótta í sérfræðistörf sem krefjast gagnrýnnar hugsunar, vöndunar í meðferð gagna, frumkvæðis og þekkingar á mannlegu eðli.

Guðmundur T. Heimisson
Lektor við Sálfræðideild

Námið gaf mér tækifæri til að dýpka þekkingu mína á mínu áhugasviði í gegnum nána vinnu með leiðbeinanda og öðrum kennurum, ásamt því að kynna mig fyrir öðrum öngum rannsókna innan sálfræði. Þú öðlast heildsteypta reynslu við rannsóknartengda vinnu á meðan námi stendur og var sú reynsla mér ómetanleg þegar kom að umsóknum í framhaldsnám. Rannsóknartengt meistaranám í sálfræði gefur þér öll þau tækifæri sem þú þarft til að blómstra innan þíns áhugasviðs og ég gæti ekki mælt meira með því.

Emma Elísa Evudóttir