Sálfræðin nálgast samband huga, heila og hegðunar með vísindalegri aðferðafræði.

Námið er rannsóknatengt og sniðið að þínu áhugasviði. Námið veitir góðan undirbúning fyrir doktorsnám í sálfræði, félagsvísindum og heilbrigðisvísindum.

Er námið fyrir þig?

Hefur þú áhuga á hegðun, huga og heila?
Viltu taka þátt í umræðum um samfélagslegar breytingar og þróun lífsgæða?
Hefur þú áhuga á úrvinnslu gagna?
Viltu hafa áhrif með rannsóknum?
Hefur þú áhuga á því hvernig þekking í sálfræði verður til?
Vilt þú læra meira um hvernig á að spyrja réttu spurninganna?
Hefur þú áhuga á að vinna með megindleg gögn?
Vilt þú öðlast dýpri þekkingu á því hvernig á að setja upp rannsókn?

Áherslur námsins

Námsáætlun er sniðin að áhugasviði þínu í samráði við leiðbeinanda. Þú tekur 30 eininga námskeið við HA eða aðra innlenda eða erlenda háskóla. Lokaverkefnið er meistararannsókn.

Hver stúdent nýtur stuðnings meistaranefndar sem samanstendur af sérfræðingum á viðkomandi sviði.

Möguleikar að námi loknu

Meistaragráðan veitir traustan grunn fyrir doktorsnám í sálfræði, félagsvísindum og heilbrigðisvísindum við innlenda og erlenda háskóla.

Námið veitir einnig góðan undirbúning fyrir margvísleg sérfræði- eða rannsóknarstörf sem krefjast hæfni í söfnun, meðferð og úrvinnslu gagna.

Inntökuskilyrði

Námið er opið stúdentum sem hafa lokið prófi á bakkalárstigi við viðurkenndan háskóla með fyrstu einkunn og fengið samþykki væntanlegs leiðbeinanda fyrir rannsóknarspurningu sinni. Inntaka í meistaranám er háð því að kennari við sálfræðideild HA með sérþekkingu á viðkomandi sviði sé tilbúinn að leiðbeina stúdentnum.

Umsagnir

Framhaldsnám við Sálfræðideild Háskólans á Akureyri er nám í megindlegri sálfræði á meistarastigi. Við leggjum áherslu á einstaklingsbundið, hagnýtt nám í rannsóknaraðferðum og þekkingaröflun sem býr nemendur vel undir frekara framhaldsnám í sálfræði en gerir þá einnig eftirsótta í sérfræðistörf sem krefjast gagnrýnnar hugsunar, vöndunar í meðferð gagna, frumkvæðis og þekkingar á mannlegu eðli.

Guðmundur Torfi Heimisson
deildarformaður Sálfræðideildar