Námsleiðinni er ætlað að mæta sívaxandi þörf fyrir menntun á sviði upplýsingatækni.

Námið gagnast öllum sem áhuga hafa á að efla menntun sína og starfshæfni á sviði upplýsingatækni, hvort heldur sem er á vettvangi skóla eða annarra stofnana sem sinna fræðslu.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

 • Vilt þú auka hæfni þína í notkun upplýsingatækni í skólastarfi?
 • Hugsar þú út fyrir kassann?
 • Langar þig að efla skólastarf?
 • Vilt þú stuðla að skólaþróun?
 • Hefur þú áhuga á að byggja upp stafrænt lærdómssamfélag?
 • Langar þig að efla þátt upplýsingatækni í skólastarfi?
 • Viltu verða hæfari í að mæta ólíkum þörfum?

Áherslur námsins

Námið er í senn hagnýtt og rannsóknatengt. Áhersla er á að efla nemendur til frumkvæðis og forystu í þróun skólastarfsins, með hagnýtingu stafrænnar tækni að leiðarljósi.

Stafræn tækni er nýtt í kennsluháttum þannig að nemendum gefst tækifæri til að læra með því að nota slík verkfæri í náminu.

Í upplýsingatækni er boðið upp á þrjú sérsniðin námskeið:

 • Menntun og upplýsingatækni
 • Þróun náms og kennslu og upplýsingatækni
 • Upplýsingatækni og starfsþróun til framtíðar

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Brautarstjóri námslínunnar er Rannveig Oddsdóttir. Hún aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman þau námskeið sem undirbúa meistararitgerðina.

Þú hefur val um að skrifa 40 eða 60 ECTS eininga meistararitgerð. Námið er samtals 120 ECTS einingar:

 • Skyldunámskeið 40 ECTS einingar, áherslusvið 30 ECTS einingar, val 10 ECTS einingar og ritgerð 40 ECTS einingar
 • Skyldunámskeið 40 ECTS einingar, áherslusvið 20 ECTS einingar og ritgerð 60 ECTS einingar

Kennsla fer fram í staðbundnum námslotum á Akureyri og er skyldumæting í þær. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Nemendur geta sótt námskeið á meistarastigi við aðrar deildir HA og í gesta- eða skiptinámi

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi eða stunda rannsóknir á sviðinu. Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám í menntavísindum.

Viðbótarnámi í menntavísindum er ætlað að styrkja nemendur til þess að takast á við störf í menntakerfinu sem krefjast framhaldsmenntunar á sviði menntavísinda. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám.

Hæfni í íslensku

Samkvæmt reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla skal kennari við brautskráningu úr kennaranámi við íslenska háskóla búa yfir hæfni í íslensku sem samsvarar að lágmarki C1 í Evrópska tungumálarammanum.

Því eru þau sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál og sækja um grunn- eða framhaldsnám við Kennaradeild beðin um að meta færni sína í íslensku og fylla út sjálfsmatsramma Evrópuráðsins.

Hér má sjá Tungumálaramma Evrópuráðsins.

Námskeið við Kennaradeild eru almennt kennd á íslensku.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf eða sambærilegt próf með 1. eða viðbótarnám á meistarastigi í menntavísindum með 1. einkunn.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Umsagnir

Námið var mjög áhugavert og hentaði mér mjög vel með vinnu. Kennarar veittu góðan stuðning í verkefnavinnu sem var góð blanda af einstaklings- og hópverkefnum. Í nemendahópnum voru kennarar af mismunandi skólastigum og það tel ég mikinn kost og gerði námið enn fjölbreyttara. Lotur í hverjum mánuði voru ómissandi þáttur í náminu til nánara samstarfs við kennara og samnemendur.

Gunnlaug Björk Guðbjörnsdóttir
sérkennari í Grunnskóla Fjallabyggðar