Umhverfismál

Húsnæði HA

Umhverfismál eru í forgangi hjá okkur í Háskólanum á Akureyri. Við ætlum okkur langt og stefnum að fullu kolefnishlutleysi fyrir árið 2023.

Háskólinn á Akureyri er fyrsti háskóli landsins til að hljóta Grænfánann.

Við í HA erum að innleiða Græn skref til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum í daglegum rekstri. Við höfum nú uppfyllt fyrstu fjögur skrefin og erum fyrsti háskólinn á Íslandi til að ná þeim áfanga.

Við hlökkum til vinna enn betur að eflingu umhverfisstarfs háskólans!

Við flokkum

Í háskólanum eru nemendur, kennarar og starfsfólk til fyrirmyndar. Það flokka allir ruslið eftir sig og setja í sérmerktar ruslafötur.

Flokkarnir eru sjö:

 1. Pappír og sléttur pappi
 2. Skilagjaldskyldar umbúðir
 3. Plast
 4. Fernur og pappamál
 5. Almennt heimilissorp
 6. Lífrænt heimilissorp
 7. Gler og málmar

Engar ruslafötur eru í stofum og fundarherbergjum. Þú tekur þitt rusl bara með þér og hendir á næstu flokkunarstöð.

Grænfáninn

Háskólinn á Akureyri er fyrsti háskóli landsins til að hljóta Grænfánann. Fáninn er veittur fyrir góða umhverfisvitund. Hann var afhentur háskólanum við formlega athöfn 16. september 2013. Háskólinn fékk Grænfánann afhentan í annað sinn 2017

Markmið Grænfánaverkefnisins eru að:

 • Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku
 • Efla samfélagskennd innan skólans
 • Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu og utan
 • Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru ákvarðanir sem varða nemendur
 • Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál
 • Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu
 • Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning

Græn skref

Græn skref

Við í HA hófum undirbúning að þátttöku í Grænum skrefum árið 2019. Ári seinna uppfylltum við öll skilyrði til að fá viðurkenningu á skrefi 2 og eigum nú aðeins fimmta skrefið eftir.

Markmið og flokkar verkefnisins

Verkefnið snýst um að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi háskólans og efla umhverfisvitund starfsmanna.

Með þátttöku í Grænum skrefum gefst okkur tækifæri á að innleiða öflugt umhverfisstarf með kerfisbundnum hætti. Verkefnið er skipt upp í fimm skref. Hvert skref inniheldur á bilinu 20-40 aðgerðir sem stofnanir þurfa að innleiða.

Markmið:

 • Draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum
 • Efla umhverfisvitund starfsmanna
 • Auka vellíðan starfsmanna og bæta starfsumhverfi þeirra
 • Draga úr rekstrarkostnaði

Flokkar:

 • Rafmagn og húshitun
 • Samgöngur
 • Flokkun og minni sóun
 • Innkaup
 • Viðburðir og fundir
 • Miðlun og stjórnun

Grænu kennsluverðlaunin

Verðlaunin eru veitt kennurum sem hafa tvinnað umhverfisvernd inn í námskeiðin sín.

Brynhildur Bjarnadóttir, dósent við Kennaradeild

Brynhildur fær verðlaunin fyrir námskeiðið sitt Raunvísindi í námi og leik. Í námskeiðinu er unnið með hugtakið sjálfbærni í víðum skilningi. Stúdentar læra um vistkerfi jarðar, sjálfbæra lífshætti og þau áhrif sem þeir hafa á umhverfi sitt. Unnið er verkefni þar sem stúdentar greina sín eigin viðhorf, gildi og hegðun, ásamt því að skoða eigin neysluvenjur. Þá læra stúdentarnir að reikna út eigið vist- og kolefnisspor, vinna að leiðum til úrbóta og setja fram hugmyndir um breytingar á sínum eigin neysluvenjum til að takast á við umhverfis- og loftslagsvanda framtíðarinnar. Samfara greiningu á eigin lífsstíl tengja stúdentarnir þessi viðfangsefni við skólastarf í leik- og grunnskólum og skoða leiðir til að vinna með þessi hugtök á öðrum skólastigum.

Rachael Lorna Johnstone, prófessor við Lagadeild

Rachael fær verðlaunin fyrir Inngangsnámskeið í norðurslóðafræði og Norðurskautsráðið að störfum. Inngangsnámskeið í norðurslóðafræði kynnir stúdentum í Heimskautaréttir fyrir ýmsum verkfærum og aðferðum til að takast á við áskoranir Norðurslóða, þar á meðal loftslagsbreytingar, mengun, líffræðilegan fjölbreytileika, ferðaþjónustu, náttúruauðlindanotkun og skilningar. Í námskeiðinu Norðurskautsráðið að störfum eiga stúdentar í samskiptum við aðra af norðurheimskautssvæðinu um fundi Norðurskautsráðsins þar sem þau meðal annar semja um samvinnuaðgerðir til að takast á við umhverfisvandamál á Norðurslóðum. Umræður þessa árs voru sjávarplast og verndarsvæði.