Námið er fyrir starfandi lögreglumenn sem uppfylla nú þegar skilyrði laga til skipunar í embætti lögreglumanns, námið felur því ekki í sér starfsnám.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

  • Viltu kynnast fræðigreininni betur?
  • Viltu efla fræðilega þekkingu á löggæslu og rannsóknum afbrota?
  • Viltu víkka sjóndeildarhringinn með því að dýpka þekkingarbrunn þinn?
  • Langar þig að skoða lögregluna frá nýju sjónarhorni?
  • Langar þig að prófa eitthvað nýtt?

Áherslur námsins

Lögreglufræði er hagnýt fræðigrein sem fjallar um viðfangsefni löggæslu í víðu samhengi. Í náminu færðu kennslu og þjálfun í samskiptum við ólíka hópa samfélagsins. Námið miðar að því að veita stúdentum haldgóða þekkingu í lögreglufræði, rannsóknum afbrota, að tryggja öryggi borgaranna og vinna gegn afbrotum.

Kennd er sálfræði, siðferði, lögfræði, afbrotafræði og fleiri greinar sem gagnast þér í daglegum löggæslustörfum.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Stúdentar sem lokið hafa 120 ECTS eininga diplómaprófi í lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Stúdentar sem ljúka BA-prófi eiga kost á að sækja sér framhaldsmenntun á sínu fagsviði við íslenska og erlenda háskóla.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf stúdenta við HA öflugt.

Allir stúdentar við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt stúdentafélag. Kumpáni er félag lögreglufræðinema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjandi hafi lokið stúdentsprófi, lokaprófi frá framhaldsskóla á þriðja hæfniþrepi, sambærilegu prófi eða að lágmarki 60 ECTS einingum frá viðurkenndum háskóla. Ennfremur þurfa umsækjendur að hafa próf frá Lögregluskóla ríkisins og hafa að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu sem lögreglumaður.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að þú getur stundað námið að mestu óháð staðsetningu. Allir fylgja sömu námskrá og námskröfur eru þær sömu.

Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Þannig getur þú horft á fyrirlestra þegar þér hentar og eins oft að þú vilt. Þú getur jafnvel hægt eða hraðað á hljóðinu. Í einhverjum námskeiðum getur þó verið gerð krafa um að stúdentar mæti rafrænt í rauntíma. Okkur þykir samt auðvitað skemmtilegt að sjá þig í kennslustund.

Allir stúdentar þurfa að koma 1 sinni á misseri í stuttar kennslulotur til Akureyrar, þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu. Skyldumæting er í námslotur.

Kynntu þér því vel dagsetningar námslotna sem birtar eru með góðum fyrirvara.

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku. Fyrir vikið er ekki mælst til þess að nemar stundi fullt nám samhliða fullri vinnu.

Spurt og svarað

Geta stúdentar tekið námið í hlutanámi? 

Stúdentar geta tekið diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn í hlutanámi en þurfa að fylgja reglum HA um námsframvindu.

Hvernig getur maður lokið BA-gráðu í lögreglu- og löggæslufræði?

Stúdentar sem lokið hafa diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn eða starfandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Er spurningu þinni ósvarað?

Ef þetta svarar ekki spurningum þínum þá getur þú beint spurningum varðandi bóklegt nám til verkefnastjóra námsbrautar lögreglufræði heidrunosk@unak.is og varðandi starfsnám á netfangið starfsnam@logreglan.is.

 

Umsagnir

Í HA er tekið vel á móti manni og andrúmsloftið í háskólanum er persónulegt. Aðgengi að kennurum er gott og maður fær hjálp við að finna hvaða leið er best fyrir mann í náminu. Námið er gott tækifæri fyrir lærða og verðandi lögreglumenn til að mennta sig á háskólastigi og öðlast tækifæri til sérhæfðrar menntunar á hinum ýmsu sviðum hvort sem er innanlands eða erlendis.

Haraldur Logi Hringsson
Lögreglumaður á Norðurlandi Eystra