Nám í lögreglufræði var nýverið fært á háskólastig. Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í lögreglufræði.

Námið er fyrir starfandi lögreglumenn sem uppfylla nú þegar skilyrði laga til skipunar í embætti lögreglumanns, námið felur því ekki í sér starfsnám.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

  • Viltu kynnast fræðigreininni betur?
  • Viltu efla fræðilega þekkingu á löggæslu og rannsóknum afbrota?
  • Viltu víkka sjóndeildarhringinn með því að dýpka þekkingarbrunn þinn?
  • Langar þig að skoða lögregluna frá nýju sjónarhorni?
  • Langar þér að prófa eitthvað nýtt?

Áherslur námsins

Lögreglufræði er hagnýt fræðigrein sem fjallar um viðfangsefni löggæslu í víðu samhengi. Í náminu færðu kennslu og þjálfun í samskiptum við ólíka hópa samfélagsins. Námið miðar að því að veita nemendum haldgóða þekkingu í lögreglufræði, rannsóknum afbrota, að tryggja öryggi borgaranna og vinna gegn afbrotum.

Kennd er sálfræði, siðferði, lögfræði, afbrotafræði og fleiri greinar sem gagnast þér í daglegum löggæslustörfum.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Nemendur sem lokið hafa 120 ECTS eininga diplómaprófi í lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Nemendur sem ljúka BA-prófi eiga kost á að sækja sér framhaldsmenntun á sínu fagsviði við íslenska og erlenda háskóla.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf nemenda við HA öflugt.

Allir nemendur við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt nemendafélag. Kumpáni er félag lögreglufræðinema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjandi hafi lokið stúdentsprófi, lokaprófi frá framhaldsskóla á þriðja hæfniþrepi, sambærilegu prófi eða að lágmarki 60 ECTS einingum frá viðurkenndum háskóla. Ennfremur þurfa nemendur að hafa próf frá Lögregluskóla ríkisins og hafa að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu sem lögreglumaður.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að engu skiptir hvort þú ert staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þær sömu.

Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Þannig getur þú horft á fyrirlestra þegar þér hentar og eins oft að þú vilt. Þú getur jafnvel hægt eða hraðað á hljóðinu. Okkur þykir samt auðvitað skemmtilegt að sjá þig í kennslustund.

Allir fjarnemar koma nokkrum sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu.

Skyldumæting er í námslotur. Kynntu þér því vel dagsetningar námslotna sem birtar eru með góðum fyrirvara.

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku. Fyrir vikið er ekki mælst til þess að nemar stundi fullt nám samhliða fullri vinnu.

Spurt og svarað

Hvað þurfa nemendur að gera og uppfylla til þess að öðlast rétt til náms á vormisseri 1. árs í diplómanámi fyrir verðandi lögreglumenn?

Í diplómanámi fyrir verðandi lögreglumenn er innritun á haustmisseri 1. árs opin en nám eftir haustmisseri er háð inntöku í starfsnám á vegum MSL. Sækja þarf sérstaklega um inntöku í starfsnám. Opnað verður fyrir báðar umsóknir um mánaðarmótin febrúar/mars. Samkvæmt lögreglulögum (nr. 90/1996) ber MSL ábyrgð á umsóknar- og inntökuferlinu inn í starfsnámið.

Fjöldi nemenda sem halda áfram námi á vormisseri 1. árs (starfsnám) er takmarkaður. Innritun í starfsnám á vormisseri byggir á niðurstöðu úr tveimur námskeiðum (Inngangur að lögreglufræði og Inngangur að íslenskri lögfræði), bakgrunnsskoðun, læknisskoðun, þrekprófi, sálfræðimati, viðtali og ákvörðunum valnefndar um innritun í diplómanám til starfsréttinda.

Hvernig er bóklega hluta lögreglufræðinámsins háttað?

Bóklegi hluti lögreglufræðináms við Háskólann á Akureyri er í formi sveigjanlegs náms. Það þýðir að nemendur þurfa ekki endilega að vera búsettir á Akureyri til þess að nema við háskólann. Þess í stað geta nemendur verið að mestu í fjarnámi en komið einu sinni á misseri í svokallaðar námslotur þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Staðar- og fjarnemar fylgja sömu námskrá og námskröfur eru þær sömu. 

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku. Fyrir vikið er ekki mælst til þess að nemar stundi fullt nám samhliða fullri vinnu.

Hvernig er starfsnámshluta diplómunáms fyrir verðandi lögreglumenn háttað?

Starfsnámshlutinn hefst á vormisseri 1. árs. Starfsnámið fer að mestu fram í Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu að Krókhálsi 5a í Reykjavík.

Starfsnámið er byggt upp á lotum sem fara að mestu fram í húsnæði MSL í Reykjavík. Starfsnámið samanstendur af vinnulotum, starfsnámslotum, verklegum æfingum og raunhæfum verkefnum. Á fjórða og síðasta misseri námsins fara nemendur í starfsþjálfun hjá lögregluembætti. Sjá nánar á vefsíðu MSL.

Skyldumæting er í námslotur hvort heldur sem er í bóknámi við HA eða starfsnámi við MSL. Kynntu þér því vel dagsetningar námslotna sem birtar eru með góðum fyrirvara.

Geta nemendur tekið diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn í hlutanámi? 

Nemendur geta tekið diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn í hlutanámi en þurfa að fylgja reglum HA um námsframvindu. Hins vegar verða nemendur í hlutanámi eins og aðrir að vinna sér inn sæti í starfsnámshópi til þess að öðlast rétt til náms á vormisseri 1. árs. Til þess að svo megi verða þurfa nemendur í hlutanámi að vera a.m.k. skráðir í þau tvö námskeið sem liggja til grundvallar valinu í starfsnámshópinn (þ.e. Inngangur að lögreglufræði og Inngangur að íslenskri lögfræði).

Geta nemendur sem ekki hafa náð 20 ára aldri innritast í diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn?

Nemendur þurfa samkvæmt lögreglulögum (nr. 90/1996) að vera orðnir 20 ára til þess að geta hafið starfsnám á vormisseri 1. árs.

Hvernig getur maður lokið BA-gráðu í lögreglu- og löggæslufræði?

Nemendur sem lokið hafa diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn eða starfandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Umsagnir

Í HA er tekið vel á móti manni og andrúmsloftið í háskólanum er persónulegt. Aðgengi að kennurum er gott og maður fær hjálp við að finna hvaða leið er best fyrir mann í náminu. Námið er gott tækifæri fyrir lærða og verðandi lögreglumenn til að mennta sig á háskólastigi og öðlast tækifæri til sérhæfðrar menntunar á hinum ýmsu sviðum hvort sem er innanlands eða erlendis.

Haraldur Logi Hringsson
Lögreglumaður á Norðurlandi Eystra