Nám í menntavísindum er ætlað þeim sem vilja auka sérþekkingu sína og starfshæfni á sviði menntamála.

Námsleiðin hentar þeim sem vilja auka þekkingu sína á hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar og ráðgjöf í skólum.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

  • Viltu verða hæfari í að mæta þörfum ólíkra nemenda í skóla margbreytileikans?
  • Langar þig að hafa áhrif á mótun skólastarfsins?
  • Vilt þú auka þekkingu þína á skóla án aðgreiningar?
  • Vilt þú verða hæfari í að takast á við fjölbreytt verkefni?
  • Langar þig að veita ráðgjöf?
  • Vilt þú hjálpa öðrum?
  • Finnst þér þurfa að efla ákveðna þætti í skólastarfinu?

Fyrirkomulag náms

Brautarstjóri námslínunnar er Rannveig Oddsdóttir.

Kennsla fer fram í staðbundnum námslotum í Háskólanum á Akureyri og er skyldumæting í þær. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Stúdentar geta sótt námskeið á meistarastigi við aðrar deildir HA og í gesta- eða skiptinámi.

Áherslur námsins

Áhersla er á að stúdentar verði hæfari í takast á við fjölbreytileg verkefni í skóla án aðgreiningar. Þar á meðal að skipuleggja nám, kennslu og stuðning fyrir börn og unglinga. Geta veitt ráðgjöf í þeim efnum til foreldra, nemenda og kennara.

Stúdentar verða færir um að taka að sér hlutverk leiðtoga í menntastofnunum og í opinberri stjórnsýslu um mótun skólastarfs í anda fjölbreytileika og lýðræðislegs skólastarfs.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám. Stúdentar sem lokið hafa viðbótarnámi í menntavísindum geta bætt við sig 60 ECTS einingum til MA-prófs í menntavísindum.

Hæfni í íslensku

Samkvæmt reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla skal kennari við brautskráningu úr kennaranámi við íslenska háskóla búa yfir hæfni í íslensku sem samsvarar að lágmarki C1 í Evrópska tungumálarammanum.

Því eru þau sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál og sækja um grunn- eða framhaldsnám við Kennaradeild beðin um að meta færni sína í íslensku og fylla út sjálfsmatsramma Evrópuráðsins.

Hér má sjá Tungumálaramma Evrópuráðsins.

Námskeið við Kennaradeild eru almennt kennd á íslensku.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf eða sambærilegt próf með 2. einkunn eða hafa leyfisbréf útgefið fyrir árið 2009.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.