Stuðningur vegna sérþarfa

Háskólinn aðstoðar nemendur sem þurfa sértæk úrræði í námi og prófum.

Miðstöð náms- og starfsráðgjafar sinnir umsýslu vegna fatlaðra nemenda og nemenda með sértæka námsörðugleika eða sértækar þarfir, til dæmis vegna veikinda.

Unnið er að því markmiði að efla nemendur til sjálfshjálpar og styrkja þá í námi. Þjónustan er veitt í náinni samvinnu við nemendur sjálfa. Þannig er leitast við að tryggja að þjónustan sé löguð að þörfum þeirra sem á henni þurfa að halda og í samræmi við það sem HA er fært að veita.

Stuðningur vegna sérþarfa

Háskólinn býður nemendum með sérþarfir þjónustu og sérúrræði í samræmi við stefnu háskólans um jafnt aðgengi að námi og störfum.

Þjónusta sem meðal annars stendur til boða

 • Almennur aðbúnaður í húsnæði HA í samræmi við lög og þarfir nemenda
 • Kynning og leiðsögn um háskólasvæðið, sérstaklega ætluð nemendum með hreyfihömlun og sjón- og heyrnarskerðingu. Getur farið fram áður en nám hefst ef óskað er
 • Tækniaðstoð vegna almennrar og sértækrar tölvunotkunar innan kerfis HA
 • Sértæk aðstoð vegna próftöku
 • Aðstoð á námstíma í sanngjörnu samræmi við sérþarfir nemenda og fjárhag HA
 • Aðstoðarfólk eftir því sem við á í sanngjörnu samræmi við sérþarfir nemenda og fjárhag HA
 • Málsvari innan HA
 • Auðveldur aðgangur að náms- og starfsráðgjöf til persónulegra viðtala
 • Námskeið/vinnusmiðjur um námstækni og um kvíðastjórnun og fleira
 • Námskeið/vinnusmiðjur til að stuðla að velgengni í námi
 • Tilvísanir til sérfræðinga utan HA eftir því sem við á

Þjónusta sem ekki er hægt að veita

 • Ferliþjónusta
 • Tölvur eða tölvubúnaður til persónulegra nota meðan á námi stendur
 • Persónuleg þjónusta af öðru tagi en fram kemur hér að ofan
 • Greiðsla fyrir vottorð sem kann að verða óskað eftir

Það sem nemendur þurfa að gera

 • Leggja fram greiningu/vottorð frá sérfræðingi sem staðfestir hömlun/fötlun eða sértæka námsörðugleika
 • Merkja í þar til gerðan reit á umsókn að um fötlun eða sértæka námsörðugleika sé að ræða, eða panta viðtal við náms- og starfsráðgjafa
 • Þekkja reglur HA og fylgja þeim
 • Bera sig eftir þeirri þjónustu sem í boði er

Saman getum við

 • Komið á samvinnu sem byggir á gagnkvæmu trausti
 • Notað réttar boðleiðir innan háskólans til hagsbóta og betri árangurs fyrir alla
 • Unnið gegn fordómum og vanþekkingu með því að læra hvert af öðru um mannlegan margbreytileika í anda jafnréttissjónarmiða

Hvað þarf að gera?

Þú byrjar á að hafa samband við Miðstöð náms- og starfsráðgjafar, radgjof@unak.is

 • Í umsóknarferlinu getur þú merkt við þar til gerðan reit. Þeir nýnemar sem gera það eru boðaðir í viðtal.
 • Ef þú merktir ekki við reitinn í umsóknarferlinu getur þú haft samband við okkur hvenær sem er. Best er að gera það sem allra fyrst.

Ferlið

Sértæk úrræði geta krafist ákveðins undirbúnings svo að það er afar mikilvægt að hafa samband við Miðstöð náms- og starfsráðgjafar sem allra fyrst eftir að nemandi hefur fengið námspláss í HA.

 1. Grundvöllur fyrir veitingu sértækra úrræða í námi er að nemandi skili gögnum frá viðeigandi sérfræðingi sem staðfestir þörf fyrir sérúrræði. Best er að hafa fengið greiningar eða vottorð áður en skólinn hefst. Það getur tekið umtalsverðan tíma að komast að hjá sérfræðingi.
 2. Hafa samband við Miðstöð náms- og starfsráðgjafar og óska eftir viðtali við ráðgjafa.
 3. Skrifa undir samning um sér úrræði.
 4. Staðfesta sérúrræði, í síðasta lagi tveimur vikum fyrir próftíð.

Mikilvægar dagsetningar

Til að fá gögn vegna sérúrræða skráð fyrir aðalpróftíðir þarf að skila þeim inn í síðasta lagi 1. október fyrir haustmisseri og 1. mars fyrirvormisseri.

 • Sama á við um gögn úr kvíðastjórnunarnámskeiði

Fyrir aðalprófatíðir mun miðstöðin senda tilkynningu í tölvupósti og biðja þig að staðfesta skráningu um sérúrræði. Síðasti frestur til að staðfesta er tveimur vikum fyrir próftíð.

Staðfestingar vegna sérþarfa

Lesblinda

Til að nemandi geti fengið sérúrræði í prófum og á námstíma vegna lesblindu (dyslexiu) þarf að framvísa greiningu. Greining þarf að vera unnin af sérfræðingi og með viðurkenndum greiningartækjum s.s. LOGOS.

Athugið að hópskimanir á lesblindu gilda ekki einar og sér. Greiningar eru metnar af náms- og starfsráðgjafa hverju sinni og er þá hugað að aldri þeirra og innihaldi. Að jafnaði eru greiningar sem gerðar eru um 15-16 ára aldur, með viðurkenndum greiningartækjum, teknar gildar. Greiningar sem eru gerðar fyrir þann tíma þarf að skoða sérstaklega.

Prófkvíði

Til þess að fá sérúrræði vegna prófkvíða þarf að uppfylla þrjú skilyrði:

 1. Fylla út prófkvíðakvarða sem náms- og starfsráðgjafi leggur fyrir
 2. Taka námskeið miðstöðvarinnar í kvíðastjórnun. Þetta námskeið er í boði í vefútgáfu í vefkennslukerfi skólans. Námskeiðið kostar 5000 krónur
 3. Skila verkefnum í námskeiðinu um kvíðastjórnun. Loka skiladagur er 15. október fyrir haustmisseri og 15. mars fyrir vormisseri

Hafið samband við radgjof@unak.is

ADHD/ADD og önnur taugasálfræðileg vandamál

Í þessum flokki getur til dæmis verið um að ræða ADHD, ADD, Tourette, greiningar á einhverfurófi, drómasýki og fleira. Nemendur sem eiga við vanda af þessu eða svipuðu tagi að stríða geta leitað sérúrræða á námstíma eða vegna próftöku.

Skila þarf inn vottorðum um greiningar frá greiningaraðila.

Veikindi andleg eða líkamleg

Hér er um að ræða veikindi sem vara í langan tíma og geta dregið úr námsgetu. Dæmi um þess háttar veikindi geta verið asmi, sykursýki, veikindi sem afleiðingar vegna lyfjameðferðar, stoðkerfisvandi, exem og ofnæmi, geðsjúkdómar og aðrir langvinnir sjúkdómar.

Nemendur sem eiga við vanda af þessu eða svipuðu tagi að stríða geta leitað sérúrræða á námstíma eða vegna próftöku, með því að skila inn vottorðum frá læknum eða öðrum sérfræðingum.

Fatlanir

Hér er til dæmis átt við hreyfihamlanir eða skerta hreyfigetu (til dæmis vegna gigtar, MS, MND eða afleiðingar slyss) heyrnarleysi, heyrnarskerðingu, blindu eða sjónskerðingu.

Nemendur sem eiga við vanda af þessu eða svipuðu tagi að stríða geta leitað sérúrræða á námstíma eða vegna próftöku, með því að skila inn vottorðum frá læknum eða öðrum sérfræðingum.