Stuðningur í námi

Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað þig um úrræði í námi og prófum.

Hvað þarf ég að gera?

 • Þú skalt huga að þessu strax í byrjun misseris. Það getur tekið þig tíma að verða þér úti um gögn frá sérfræðingum. Gögnin þarft þú að hafa tilbúin og koma með í viðtal til ráðgjafa sem fyrst. Ef úrræðin sem þú þarft á að halda krefjast undirbúnings áður en námskeið hefst, sem dæmi táknmálstúlkun eða rittúlkun, er mikilvægt að þú hafir samband við náms- og starfsráðgjafa með góðum fyrirvara
 • Þú getur bókað viðtal á vefnum → Tímabókanir
 • Skrifar undir samning um þjónustuna
 • Ráðgjafar kalla eftir staðfestingu frá nemendum sem hafa skrifað undir samning varðandi sérúrræði fyrir próftíðir. Þá þarft þú að staðfesta með tölvupósti að þú ætlir að nýta sérúrræði.

Mikilvægar dagsetningar vegna sérúrræða

Til að fá gögn vegna sérúrræða skráð fyrir aðalpróftíðir þarf að skila þeim inn í síðasta lagi 1. október fyrir haustmisseri og 1. mars fyrir vormisseri.

 • Prófkvíðanámskeiði skal vera lokið fyrir 15. október og 15. mars til að fá sérúrræði skráð fyrir aðalpróftíðir.

Fyrir aðalprófatíðir mun Náms- og starfsráðgjöf HA senda tilkynningu í tölvupósti og biðja þig að staðfesta skráningu um sérúrræði. Síðasti frestur til að staðfesta er 15. október fyrir haustmisseri og 15. mars fyrir vormisseri.

Á ég rétt á aðstoð?

Hér getur þú fundið upplýsingar um hvað þú þarft að gera til að óska eftir þjónustu varðandi sértæk úrræði í námi og sérúrræði í prófum. Náms- og starfsráðgjafar aðstoða þig.

Hverjir eiga rétt á sérúrræðum?

Til að eiga rétt á sérúrræði í námi þarf að liggja fyrir greining á vandanum frá viðurkenndum sérfræðingum. Þú þarft að verða þér úti um gögn sem staðfesta þörf fyrir úrræði og koma í viðtal til náms- og starfsráðgjafa. Þau geta farið fram á staðnum, í fjarfundi eða fjarveru.

Greiningar um sértæka námsörðugleika, til dæmis dyslexiu, dysgraphiu, dyscalculiu og taugasálfræðilegan vanda svo sem ADD/ADHD

Greining frá sérfræðingi sem notar viðurkenndar greiningaraðferðir (svo sem LOGOS eða ICD 10 greiningarviðmið). Hópskimun dugar ekki ein og sér. Náms- og starfsráðgjafi metur greiningu hverju sinni með tilliti til aldurs og innihalds og þeirra sérúrræða sem óskað er eftir. Almennt eru greiningar sem gerðar eru um 15–16 ára aldur með viðurkenndum greiningartækjum teknar gildar.

Gögn vegna prófkvíða

Ef þú óskar eftir sérúrræðum vegna prófkvíða þarft þú að panta tíma hjá náms- og starfsráðgjafa og fylla út prófkvíðakvarða Spielbergers. Eftir viðtal við ráðgjafa er þér boðið að taka prófkvíðanámskeið gegn vægu gjaldi. Það er aðgengilegt öllum nemendum HA á Canvas.

Athugið að til að fá skráð úrræði vegna prófkvíða þarf að hafa lokið prófkvíðanámskeiði.

 • Vegna haustmisserisprófa fyrir 15. október
 • Vegna vormisserisprófa fyrir 15. mars

Læknisvottorð

Til að þess að fá viðeigandi úrræði í námi og/eða prófum vegna veikinda, fötlunar eða skerðingar þarft þú að framvísa vottorði eða greiningu frá lækni eða sérfræðingi. Þar þarf að koma fram hver vandinn er og á hvaða hátt hann hefur áhrif á andlega og/eða líkamlega getu til að stunda háskólanám.

Náms- og starfsráðgjöf Háskólans á Akureyri varðveitir trúnaðargögn um nemendur sem þurfa á sértækum úrræðum að halda og meðferð þeirra er í samræmi við lög um persónuvernd og reglur háskólans.

Dæmi um úrræði í prófi

Vandi nemandans og greining ákvarðar hverskonar úrræði á við hverju sinni. Hér eru dæmi um sérúrræði í prófi (athugið að þetta er ekki tæmandi listi):

 • Lengri próftími​
 • Próftaka í minni stofum​
 • Próftaka á tölvur ​
 • Lituð blöð​
 • Stækkað letur
 • Púlt í prófi​
 • Pása í prófi​
 • Innlestur á prófum 

Stuðningur vegna sérþarfa

Unnið er að því markmiði að efla nemendur til sjálfshjálpar og styrkja þá í námi. Þjónustan er veitt í náinni samvinnu við nemendur sjálfa. Þannig er leitast við að tryggja að þjónustan sé löguð að þörfum þeirra sem á henni þurfa að halda og í samræmi við það sem HA er fært að veita.

Háskólinn býður nemendum með sérþarfir þjónustu og sérúrræði í samræmi við stefnu háskólans um jafnt aðgengi að námi og störfum.

Þjónusta sem meðal annars stendur til boða

 • Almennur aðbúnaður í húsnæði HA í samræmi við lög og þarfir nemenda
 • Kynning og leiðsögn um háskólasvæðið, sérstaklega ætluð nemendum með hreyfihömlun og sjón- og heyrnarskerðingu. Getur farið fram áður en nám hefst ef óskað er
 • Tækniaðstoð vegna almennrar og sértækrar tölvunotkunar innan kerfis HA
 • Sértæk aðstoð vegna próftöku
 • Aðstoð á námstíma í sanngjörnu samræmi við sérþarfir nemenda og fjárhag HA
 • Aðstoðarfólk eftir því sem við á í sanngjörnu samræmi við sérþarfir nemenda og fjárhag HA
 • Málsvari innan HA
 • Auðveldur aðgangur að náms- og starfsráðgjöf til persónulegra viðtala
 • Námskeið/vinnusmiðjur um námstækni og um kvíðastjórnun og fleira
 • Námskeið/vinnusmiðjur til að stuðla að velgengni í námi
 • Tilvísanir til sérfræðinga utan HA eftir því sem við á

Þjónusta sem ekki er hægt að veita

 • Ferliþjónusta
 • Tölvur eða tölvubúnaður til persónulegra nota meðan á námi stendur
 • Persónuleg þjónusta af öðru tagi en fram kemur hér að ofan
 • Greiðsla fyrir vottorð sem kann að verða óskað eftir

Það sem nemendur þurfa að gera

 • Panta viðtal við náms- og starfsráðgjafa
 • Framvísa greiningu/vottorð frá sérfræðingi sem staðfestir hömlun/fötlun eða sértæka námsörðugleika
 • Þekkja reglur HA og fylgja þeim
 • Bera sig eftir þeirri þjónustu sem í boði er

Saman getum við

 • Komið á samvinnu sem byggir á gagnkvæmu trausti
 • Notað réttar boðleiðir innan háskólans til hagsbóta og betri árangurs fyrir alla
 • Unnið gegn fordómum og vanþekkingu með því að læra hvert af öðru um mannlegan margbreytileika í anda jafnréttissjónarmiða

Fyrirspurnir