Nám í menntavísindum er ætlað þeim sem vilja auka sérþekkingu sína og starfshæfni á sviði menntamála.

Námsleiðin hentar þeim sem vilja auka þekkingu sína á hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar og ráðgjöf í skólum.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

 • Viltu verða hæfari í að mæta þörfum ólíkra nemenda í skóla margbreytileikans?
 • Langar þig að hafa áhrif á mótun skólastarfsins?
 • Vilt þú auka þekkingu þína á skóla án aðgreiningar?
 • Vilt þú verða hæfari í að takast á við fjölbreytt verkefni?
 • Langar þig að veita ráðgjöf?
 • Vilt þú hjálpa öðrum?
 • Finnst þér þurfa að efla ákveðna þætti í skólastarfinu?

Áherslur námsins

Áhersla er á að nemendur verði hæfari í takast á við fjölbreytileg verkefni í skóla án aðgreiningar. Þar á meðal að skipuleggja nám, kennslu og stuðning fyrir börn og unglinga. Geta veitt ráðgjöf í þeim efnum til foreldra, nemenda og kennara.

Nemendur verða færir um að taka að sér hlutverk leiðtoga í menntastofnunum og í opinberri stjórnsýslu um mótun skólastarfs í anda fjölbreytileika og lýðræðislegs skólastarfs.

Í sérkennslufræði er boðið upp á þrjú sérsniðin námskeið:

 • Hugmyndafræði og stefnur í skóla margbreytileikans
 • Ráðgjöf og viðtalstækni
 • Félagslegt réttlæti, margbreytileiki og fjöltyngi

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Brautarstjóri námslínunnar er Rannveig Oddsdóttir. Hún aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman þau námskeið sem undirbúa meistararitgerðina.

Þú hefur val um að skrifa 40 eða 60 ECTS eininga meistararitgerð. Námið er samtals 120 ECTS einingar:

 • Skyldunámskeið 40 ECTS einingar, áherslusvið 30 ECTS einingar, val 10 ECTS einingar og ritgerð 40 ECTS einingar
 • Skyldunámskeið 40 ECTS einingar, áherslusvið 20 ECTS einingar og ritgerð 60 ECTS einingar

Kennsla fer fram í staðbundnum námslotum á Akureyri og er skyldumæting í þær. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Nemendur geta sótt námskeið á meistarastigi við aðrar deildir HA og í gesta- eða skiptinámi

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi eða stunda rannsóknir á sviðinu. Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám í menntavísindum.

Viðbótarnámi í menntavísindum er ætlað að styrkja nemendur til þess að takast á við störf í menntakerfinu sem krefjast framhaldsmenntunar á sviði menntavísinda. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám.

Hæfni í íslensku

Samkvæmt reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla skal kennari við brautskráningu úr kennaranámi við íslenska háskóla búa yfir hæfni í íslensku sem samsvarar að lágmarki C1 í Evrópska tungumálarammanum.

Því eru þau sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál og sækja um grunn- eða framhaldsnám við Kennaradeild beðin um að meta færni sína í íslensku og fylla út sjálfsmatsramma Evrópuráðsins.

Hér má sjá Tungumálaramma Evrópuráðsins.

Námskeið við Kennaradeild eru almennt kennd á íslensku.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf eða sambærilegt próf með 1. einkunn eða viðbótarnám á meistarastigi í menntavísindum með 1. einkunn.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Umsagnir

Námið var mjög áhugavert og hentaði mér mjög vel með vinnu. Kennarar veittu góðan stuðning í verkefnavinnu sem var góð blanda af einstaklings- og hópverkefnum. Í nemendahópnum voru kennarar af mismunandi skólastigum og það tel ég mikinn kost og gerði námið enn fjölbreyttara. Lotur í hverjum mánuði voru ómissandi þáttur í náminu til nánara samstarfs við kennara og samnemendur.

Gunnlaug Björk Guðbjörnsdóttir
sérkennari í Grunnskóla Fjallabyggðar