Nám í menntavísindum er ætlað þeim sem vilja auka sérþekkingu sína og starfshæfni á sviði menntamála.

Stjórnun og forysta eru meðal mikilvægustu viðfangsefna í skólastarfi. Námið er ætlað þeim sem sinna stjórnunarhlutverki í skólum jafnt sem kennurum og öðrum sem vilja eiga hlutdeild í að efla skólastarf.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

  • Hefur þú áhuga á að bæta við þekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á að sérhæfa þig í stjórnun menntastofnana?
  • Langar þig að efla skólastarf?
  • Vilt þú öðlast breiða sýn á hlutverk og ábyrgð stjórnenda?
  • Vilt þú stuðla að skólaþróun og árangursríku skólastarfi?
  • Hefur þú áhuga á að byggja upp fagmennsku í lærdómssamfélagi?
  • Finnst þér þurfa að efla ákveðna þætti í skólastarfinu?
  • Viltu verða hæfari í að mæta ólíkra þörfum ?

Fyrirkomulag náms

Brautarstjóri námslínunnar er Rannveig Oddsdóttir.

Kennsla fer fram í staðbundnum námslotum í Háskólanum á Akureyri og er skyldumæting í þær. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Stúdentar geta sótt námskeið á meistarastigi við aðrar deildir HA og í gesta- eða skiptinámi.

Áherslur námsins

Lögð er áhersla á að stúdentar beiti ígrunduðum og gagnrýnum vinnubrögðum í þekkingaröflun sinni í ljósi fræða, rannsókna og eigin reynslu.

Byggð er upp þekking og starfshæfni með áherslu á forystu í stjórnun skólastofnanna.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám. Stúdentar sem lokið hafa viðbótarnámi í menntavísindum geta bætt við sig 60 ECTS einingum til MA-prófs í menntavísindum.

Hæfni í íslensku

Samkvæmt reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla skal kennari við brautskráningu úr kennaranámi við íslenska háskóla búa yfir hæfni í íslensku sem samsvarar að lágmarki C1 í Evrópska tungumálarammanum.

Því eru þau sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál og sækja um grunn- eða framhaldsnám við Kennaradeild beðin um að meta færni sína í íslensku og fylla út sjálfsmatsramma Evrópuráðsins.

Hér má sjá Tungumálaramma Evrópuráðsins.

Námskeið við Kennaradeild eru almennt kennd á íslensku.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf eða sambærilegt próf með 2. einkunn eða hafa leyfisbréf útgefið fyrir árið 2009.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.