Nám í menntavísindum er ætlað þeim sem vilja auka sérþekkingu sína og starfshæfni á sviði menntamála.

Námsleiðin nýtist kennurum til starfsþróunar. Hún hentar þeim sem vilja auka forystuhæfni sína og þekkingu á hugmyndafræði lærdómssamfélags.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

  • Hefur þú áhuga á að bæta við þekkingu þína?
  • Langar þig að efla skólastarf?
  • Vilt þú stuðla að skólaþróun og árangursríku skólastarfi?
  • Hefur þú áhuga á að byggja upp fagmennsku í lærdómssamfélagi?
  • Vilt þú taka forystu og leiða þróunarstarf?

Fyrirkomulag náms

Sérhæfing í forystu í lærdómssamfélagi er 30 ECTS eininga nám á meistarastigi og lýkur með diplómu. Alls eru þrjú 10 ECTS námskeið í náminu. Stúdentar geta einnig valið að taka stök námskeið af námsleiðinni sem hagnýta endurmenntun.

Kennsla fer fram í staðbundnum námslotum í Háskólanum á Akureyri og er skyldumæting í þær. Jafnframt eru fjölbreyttar leiðir notaðar við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Áherslur námsins

Markmið námsins er að auka þekkingu, leikni og hæfni kennara í hugmyndafræði lærdómssamfélags. Einnig að auka hæfni til að taka forystu um að þróa slíkt samfélag í skólum.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi.

Viðbótarnámi í menntavísindum er ætlað að styrkja stúdenta til þess að takast á við störf í menntakerfinu sem krefjast framhaldsmenntunar á sviði menntavísinda. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám.

Hæfni í íslensku

Samkvæmt reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla skal kennari við brautskráningu úr kennaranámi við íslenska háskóla búa yfir hæfni í íslensku sem samsvarar að lágmarki C1 í Evrópska tungumálarammanum.

Því eru þau sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál og sækja um grunn- eða framhaldsnám við Kennaradeild beðin um að meta færni sína í íslensku og fylla út sjálfsmatsramma Evrópuráðsins.

Hér má sjá Tungumálaramma Evrópuráðsins.

Námskeið við Kennaradeild eru almennt kennd á íslensku.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf (eða sambærilegt próf) með að lágmarki 2. einkunn og leyfisbréf til kennslu. Starfsreynsla úr skólum er æskileg.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.