Kennaranám HA til BEd-gráðu veitir traustan undirbúning til starfa í leik-, grunn- og framhaldsskólum.

Kjörsviðin eru tvö: leikskólakjörsvið og grunnskólakjörsvið.

Markmiðið er að veita þekkingu á undirstöðuþáttum kennslu. Jafnframt að leggja grunn að þeirri færni sem þarf til að þróa og móta skóla, iðka rannsóknir og stunda frekara nám.

Er námið fyrir þig

  • Hefur þú áhuga á ungu fólki?
  • Hefur þú áhuga á uppeldis-, skóla- og íþróttamálum?
  • Getur þú sett þig í spor annarra?
  • Átt þú auðvelt með að vinna með öðrum?
  • Hefur þú gaman af ólíkum viðfangsefnum?
  • Fékkst þú þolinmæði í vöggugjöf?
  • Finnst þér gaman að miðla af þekkingu þinni?
  • Vilt þú hafa góð áhrif?

Áherslur námsins

Nám til BEd-prófs í kennarafræði er fyrri hluti fimm ára náms til MEd-prófs, sem gefur sjálf kennsluréttindin.

Nemendur velja sér kjörsvið um leið og þeir sækja um inngöngu í skólann. Fyrsta árið í BEd-náminu er samt sem áður að mestu sameiginlegt öllum kennaranemum en aðgreiningin verður svo meiri á öðru námsári.

Á þriðja námsári auka nemendur á leik- og grunnskólakjörsviðum við sérhæfingu sína með valgreinum. Nemendur á íþróttakjörsviði taka aðallega vettvangstengd námskeið á þriðja námsári. Íþróttakjörsvið verður ekki í boði skólaárið 2020-2021.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans:

Möguleikar að námi loknu

Markmið námsins er að veita nemendum alhliða innsýn í kennarafræði.

Nám til BEd-prófs veitir ekki sérstök starfsréttindi en það er mikilvægur undirbúningur fyrir frekara nám til kennsluréttinda. Menntunin nýtist vel í störfum innan menntakerfisins og á almennum vinnumarkaði.

Námið veitir aðgang að námi í menntunarfræði til MEd-gráðu eða MT-gráðu og að námi í menntavísindum til MA-gráðu eða diplómu. Athugið að ljúka þarf MEd-gráðu eða MT-gráðu til að öðlast kennsluréttindi.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf nemenda við HA öflugt.

Allir nemendur við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt nemendafélag. Magister er félag kennaranema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjandi hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að engu skiptir hvort þú ert staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þær sömu.

Kennsla fer fram í staðbundnum námslotum í Háskólanum á Akureyri og er skyldumæting í þær. Þess á milli verða fyrirlestrar og verkefni sett inn á kennsluvef.

Í mörgum námskeiðum er notast við símat. Námsmat fer þá fram að nokkru eða jafnvel öllu leyti utan reglulegrar prófatíðar og getur meðal annars falið í sér hlutapróf, ritgerðir, skýrslur, dagbækur eða þátttöku í kennslustundum. Skrifleg próf eru haldin í Háskólanum á Akureyri en einnig á nokkrum öðrum viðurkenndum prófstöðum. Nemendum sem vilja þreyta próf annars staðar er bent á að kynna sér vel hvaða staði er um að ræða og þær reglur sem um slíkt gilda.

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku.

Skiptinám

Allir nemendur eiga kost á að taka hluta af námi sínu við erlenda samstarfsháskóla. Þú færð niðurfellingu á skólagjöldum gestaskólans og greiðir eingöngu innritunargjald í HA. Alþjóðafulltrúi aðstoðar þig við að sækja um námið, húsnæði og nemendastyrk.

Þú getur smellt hér og lesið meira um skiptinám.

 

Umsagnir

Kennarafræði við HA veitti mér góða undirstöðu fyrir meistaranámið í sérkennslu. Grunnnámið var yfirgripsmikið og ég fékk strax tækifæri til að kynnast væntanlegum starfsvettvangi.

Sigrún Helga Snæbjörnsdóttir
sérkennari í Síðuskóla

Í náminu er glímt við mörg og misjöfn viðfangsefni sem reynir á í starfi síðar meir. Kennarar HA virkja nemendur í gegnum námið með því að spyrja áleitinna spurninga sem kveikja hugleiðingar og ígrundun. Mér finnst það hafa hjálpað mér í því að verða gagnrýninn og íhugandi fagmaður í starfi.​

Egill Óskarsson
deildarstjóri, Leikskólinn Fagrabrekka