Nám í menntavísindum er ætlað þeim sem vilja auka sérþekkingu sína og starfshæfni á sviði menntamála.

Stjórnun og forysta eru meðal mikilvægustu viðfangsefna í skólastarfi. Námið er ætlað þeim sem sinna stjórnunarhlutverki í skólum jafnt sem kennurum og öðrum sem vilja eiga hlutdeild í að efla skólastarf.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

 • Hefur þú áhuga á að bæta við þekkingu þína?
 • Hefur þú áhuga á að sérhæfa þig í stjórnun menntastofnana?
 • Langar þig að efla skólastarf?
 • Vilt þú öðlast breiða sýn á hlutverk og ábyrgð stjórnenda?
 • Vilt þú stuðla að skólaþróun og árangursríku skólastarfi?
 • Hefur þú áhuga á að byggja upp fagmennsku í lærdómssamfélagi?
 • Finnst þér þurfa að efla ákveðna þætti í skólastarfinu?
 • Viltu verða hæfari í að mæta ólíkra þörfum ?

Áherslur námsins

Lögð er áhersla á að nemendur beiti ígrunduðum og gagnrýnum vinnubrögðum í þekkingaröflun sinni í ljósi fræða, rannsókna og eigin reynslu.

Boðið upp á tvær leiðir til sérhæfingar sem báðar miða að því að auka starfshæfni og starfsþróun kennara og stjórnenda í heiltæku skólastarfi:

 • Rekstur skóla
 • Starfstengd leiðsögn á sviði uppeldis og menntunar

Skyldunámskeið áherslusviðsins eru þrjú:

 • Uppbygging og þróun lærdómssamfélags
 • Stjórnun og forysta
 • Starfsefling og skólasamfélag

Valnámskeið áherslusviðsins snúa að leiðsögn nýliða og að rekstri, rekstrarforsendum og ólíkum rekstrarformum.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Brautarstjóri námslínunnar er Rannveig Oddsdóttir. Hún aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman þau námskeið sem undirbúa meistararitgerðina.

Þú hefur val um að skrifa 40 eða 60 ECTS eininga meistararitgerð. Námið er samtals 120 ECTS einingar:

 • Skyldunámskeið 40 ECTS einingar, áherslusvið 30 ECTS einingar, val 10 ECTS einingar og ritgerð 40 ECTS einingar
 • Skyldunámskeið 40 ECTS einingar, áherslusvið 20 ECTS einingar og ritgerð 60 ECTS einingar

Kennsla fer fram í staðbundnum námslotum á Akureyri og er skyldumæting í þær. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Nemendur geta sótt námskeið á meistarastigi við aðrar deildir HA og í gesta- eða skiptinámi

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi eða stunda rannsóknir á sviðinu. Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám í menntavísindum.

Viðbótarnámi í menntavísindum er ætlað að styrkja nemendur til þess að takast á við störf í menntakerfinu sem krefjast framhaldsmenntunar á sviði menntavísinda. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám.

Hæfni í íslensku

Samkvæmt reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla skal kennari við brautskráningu úr kennaranámi við íslenska háskóla búa yfir hæfni í íslensku sem samsvarar að lágmarki C1 í Evrópska tungumálarammanum.

Því eru þau sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál og sækja um grunn- eða framhaldsnám við Kennaradeild beðin um að meta færni sína í íslensku og fylla út sjálfsmatsramma Evrópuráðsins.

Hér má sjá Tungumálaramma Evrópuráðsins.

Námskeið við Kennaradeild eru almennt kennd á íslensku.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf eða sambærilegt próf með 1. einkunn eða viðbótarnám á meistarastigi í menntavísindum með 1. einkunn.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Umsagnir

Leikskólakennaranámið var skemmtilegt og spennandi. Að bæta meistaragráðu við var rökrétt framhald og frábært að geta verið í heimabyggð. Námið var krefjandi, kennslan persónuleg og sérstaklega skemmtilegt að nema með fólki af öllum skólastigum sem skapar suðupott hugmynda og rökræðna. Námið nýtist mér mjög vel í núverandi starfi.

Anna Lilja Sævarsdóttir
aðstoðarleikskólastjóri við leikskólann Tröllaborgir - stundakennari við HA og Símey