umsóknarfrestur er frá 15. febrúar til 26. mars

Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í lögreglufræði. Námið veitir réttindi til að starfa sem lögreglumaður.

Þú sækir bókleg námskeið við Háskólann á Akureyri í sveigjanlegu námi. Skyldumæting er í námslotur á Akureyri. Starfsnám fer fram í Reykjavík og hjá lögregluembættum landsins á vegum Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu (MSL).

Til þess að umsókn teljist gild þarf umsækjandi meðal annars að samþykkja að fram fari bakgrunnsskoðun á honum sem framkvæmd er af MSL sbr. 38. gr. lögreglulaga.

Umsækjendur sem koma til greina í starfsnám MSL þurfa að undirgangast læknisskoðun. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel leiðbeiningar um mat á heilbrigði umsækjenda, sem er að finna á vefsíðu MSL. Umsækjendur bera sjálfir kostnað af læknisskoðuninni.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

 • Ertu með taugar úr stáli og hjartað á réttum stað?
 • Getur þú haldið ró þinni þegar mikið gengur á?
 • Viltu hjálpa þeim sem hafa lent í erfiðleikum?
 • Viltu hlúa að fólki og tryggja öryggi þess?
 • Viltu vera góð fyrirmynd?
 • Kanntu að setja þig í aðstæður annarra?
 • Hugar þú að andlegri og líkamlegri heilsu?

Áherslur námsins

Í náminu færðu kennslu og þjálfun í samskiptum við ólíka hópa samfélagsins. Þú lærir samskipti við aðrar fagstéttir, til dæmis í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Rauði þráðurinn er að læra að tryggja öryggi borgaranna og vinna gegn afbrotum.

Kennd er afbrotafræði, sálfræði, lögfræði og fleiri greinar sem gagnast þér í daglegum löggæslustörfum. Einnig lærir þú gagnreyndar aðferðir og tækni sem lögreglan beitir.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Starfsnám

Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu (MSL) annast og skipuleggur verklega hluta starfsnámsins í samstarfi við HA. Áhersla er lögð á verklega lögreglutengda þjálfun og raunhæf verkefni. Starfsnámið er forsenda þess að fá starfsréttindi sem lögreglumaður.

Starfsnámið er kennt í lotum og fer að mestu fram í húsnæði MSL í Reykjavík. Starfsnámið hefst á haustmisseri 1. árs og byrjar 1. mánudag í september ár hvert.

Á fjórða og síðasta misseri fara stúdentar í starfsþjálfun hjá lögregluembættum landsins. Stúdentar velja sér starfsþjálfunarembætti og er reynt að verða við þeim óskum. Þar eru stúdentar undir handleiðslu reyndra lögreglumanna sem stýra stúdentum við almenn lögreglustörf. Stúdentar fá einnig innsýn í störf rannsóknarlögreglu ásamt fleiri þáttum lögreglustarfsins. Handleiðarar lögreglu gefa að lokum umsögn sem vegur þungt í heildstæðu mati á frammistöðu stúdentsins í öllu starfsnáminu.

Nánar um starfsnámið á vef MSL.

Möguleikar að námi loknu

Þau sem ljúka diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn öðlast starfsréttindi sem lögreglumenn.

Stúdentar sem lokið hafa diplómaprófi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf stúdenta við HA öflugt.

Allir stúdentar við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt stúdentafélag. Kumpáni er félag lögreglufræðinema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjandi hafi lokið stúdentsprófi, lokaprófi frá framhaldsskóla á þriðja hæfniþrepi, sambærilegu prófi eða að lágmarki 60 ECTS einingum frá viðurkenndum háskóla. Inntaka í námið er jafnframt háð inntöku í starfsnám á vegum Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu (MSL) í samvinnu við HA.

Inntökuskilyrði í starfsnám

Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu (MSL) annast starfsnám fyrir verðandi lögreglumenn og leggur mat á hæfni umsækjenda um starfsnám í samstarfi við HA.

Ákvörðun MSL um mat á hæfni umsækjanda um starfsnám er endanleg.

Í lögreglulögum nr. 90/1996 og reglugerð nr. 221/2017 eru inntökuskilyrði í starfsnám lögreglu tilgreind. Umsækjendur skulu fullnægja eftirtöldum almennu skilyrðum:

  1. vera íslenskir ríkisborgarar, 20 ára eða eldri,
  2. hafa ekki gerst brotlegir við refsilög, þetta gildir þó ekki ef brot er smávægilegt eða langt er um liðið frá því að það var framið, né hafa sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem lögreglumenn verða almennt að njóta,
  3. vera andlega og líkamlega heilbrigðir og standast læknisskoðun trúnaðarlæknis samkvæmt fyrirliggjandi kröfum sem mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu setur reglur um í samstarfi við háskóla,
  4. hafa lokið stúdentsprófi eða annarri sambærilegri menntun,
  5. samkvæmt nánari kröfum sem ráðherra setur með reglugerð, á grundvelli tillagna frá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu, m.a. um menntun, starfsþjálfun, tungumálakunnáttu og líkamlega færni.
  6. hafa gild ökuréttindi.

Umsækjendur sem staðist hafa skilyrði a, b, d og f gangast undir þrekpróf og sálfræðimat, auk þess sem þeir þurfa að leysa önnur verkefni.

Þeir umsækjendur sem standast öll almennu skilyrðin eru boðaðir í viðtal og önnur verkefni.

Ákvörðun um hvaða umsækjendum er veitt innganga í starfsnám byggist á heildarmati. Hliðsjón er meðal annars höfð af eftirfarandi gögnum:

 • Þrekprófi
 • Sálfræðimati
 • Mati læknis
 • Fram­komu
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Sakavottorði og sakaferli að öðru leyti
 • Frammistöðu í viðtali
 • Öðrum verkefnum

Nánar um val á starfsnámsnemum á vef MSL.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að þú getur stundað námið að mestu óháð staðsetningu. Allir fylgja sömu námskrá og námskröfur eru þær sömu.

Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Þannig getur þú horft á fyrirlestra þegar þér hentar og eins oft og þú vilt. Þú getur jafnvel hægt eða hraðað á hljóðinu. Í einhverjum námskeiðum getur þó verið gerð krafa um að stúdentar mæti rafrænt í rauntíma. Okkur þykir samt auðvitað skemmtilegt að sjá þig í kennslustund.

Á námstímanum þurfa allir stúdentar að koma í stuttar kennslulotur, þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu.

Skyldumæting er í námslotur hvort heldur sem er í bóknámi við HA eða starfsnámi hjá MSL. Kynntu þér því vel dagsetningar námslotna sem birtar eru með góðum fyrirvara.

Vinsamlega athugið að hver vika í fullu háskólanámi er ígildi 50-60 stunda vinnuviku. Fyrir vikið er ekki mælst til þess að stúdentar stundi fullt nám samhliða fullri vinnu.

Spurt og svarað

Hvaða forkröfur þurfa stúdentar uppfylla til þess að öðlast rétt til áframhaldandi starfsnáms á vormisseri 1. árs?

Forkröfur inn í Starfsnám II eru námskeiðin: Starfsnám I, Lögreglusálfræði, Lögreglustarfið og Inngangur að íslenskri lögfræði.

Geta stúdentar tekið diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn í hlutanámi?

Stúdentar geta tekið diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn í hlutanámi en þurfa að fylgja reglum HA um námsframvindu.

ATHUGIÐ að til að komast inn í námskeiðið Starfsnám nr. II, þarf nemandi að standast 4 námskeið af 5 námskeiðum haustmisseris, Lögreglusálfræði, Lögreglustarfið, Inngangur að íslenskri lögfræði og Starfsnám I.

Geta stúdentar sem ekki hafa náð 20 ára aldri innritast í diplómanám fyrir verðandi lögreglumenn?

Stúdentar þurfa samkvæmt a. lið 1. mgr. 38. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 að vera orðnir 20 ára þegar starfsnám hefst. Starfsnám hefst 1. mánudag í september ár hvert.

Hvernig getur maður lokið BA-gráðu í lögreglu- og löggæslufræði?

Stúdentar sem lokið hafa diplómanámi í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn eða starfandi lögreglumenn geta bætt við sig 60 ECTS einingum til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræði.

Er spurningu þinni ósvarað?

Ef þetta svarar ekki spurningum þínum þá getur þú beint spurningum varðandi bóklegt nám til verkefnastjóra námsbrautar lögreglufræði heidrunosk@unak.is og varðandi starfsnám á netfangið starfsnam@logreglan.is.

Umsagnir

Námið er bæði skemmtilegt og fjölbreytt. Fyrirlestrar eru teknir upp og maður getur þá horft á þá þegar manni hentar. Þetta fyrirkomulag hentar mér mjög vel. Verkleg kennsla fer fram í Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunnar í Reykjavík í reglulegum lotum. Það er stórskemmtilegt og þar kynnumst við hinum ýmsu sviðum lögreglunnar.

Hafdís Svava Níelsdóttir
Lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu