Lesrými

Nemendur hafa aðgang að lesstofu og tölvurými allan sólarhringinn. Þú notar snjallkortið þitt til að komast inn.

 • Á bókasafninu eru lesbásar fyrir 64 þar af eru 18 með tölvum
 • Rýma þarf lesbása að loknum vinnudegi
 • Lokað er á milli bókasafns og lesstofu á kvöldin
 • Inn af tölvurými er lesstofa

Kennslustofur

 • Ákveðnar kennslustofur á Sólborg eru opnar að lokinni kennslu. Hægt er nýta stofurnar en það þarf að víkja fyrir hópum, þrifum og kennslu.
 • Ef eftirfarandi kennslustofur eru lausar getur þú notað þær á milli 7:30- 21:30. Þú þarft að rýma fyrir kennslu, hópum og þrifum
  • L201, L202, L203
  • N201, N202, N203
  • K105, K106, K201
  • K107 og K108 námshópar (tveir eða fleiri nemendur) hafa forgang á stofur

Það er hægt að bóka sumar stofur hjá þjónustuborði.

Það er ekki hægt að bóka fyrirlestrasali, M kennslustofur og L101 til annars en kennslu.