Námið er fyrir ljósmæður sem vilja auka þekkingu og færni í rannsóknum.

Þú getur valið áherslusvið innan ljósmóðurfræðinnar eða á öðru sviði innan heilbrigðisvísinda.

Námið veitir prófgráðuna meistarapróf í heilbrigðisvísindum eða meistarapróf í heilbrigðisvísindum með áherslu á ljósmóðurfræði (ef valið í meistaraverkefninu er með þeim hætti).

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skilning þinn á rannsóknum í ljósmóðurfræðum?
  • Ert þú ljósmóðir?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?

Áherslur námsins

Sigríður Sía Jónsdóttir deildarformaður aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman námskeið.

Ljósmæður geta fengið metnar 70 ECTS einingar af grunnnámi sínu (sbr. matsreglur framhaldsnámdeildar). Sýna þarf fram á gögn frá viðkomandi skóla og starfsleyfi sem ljósmóðir.

Skyldunámskeið námslínunnar eru tvö, Eigindlegar rannsóknaraðferðir og Megindlegar rannsóknaraðferðir. Meistararitgerð er 30 ECTS einingar.

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Diplóma- og meistaranemendur eru hvattir til að mæta í allar lotur í námskeiðum. Til að standast lágmarkskröfur námskeiðs við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs HA þarf nemandi að mæta í að minnsta kosti tvær* af þremur lotum í hverju námskeiði sem hann er skráður í.

Umsjónarkennara námskeiðs er frjálst að setja kröfu um mætingu í einhverja ákveðna lotu eða allar þrjár loturnar í námskeiði. Þessar kröfur geta verið mismunandi á milli námskeiða. Mæting miðar við að mæta á staðinn eða með samþykki umsjónarkennara viðkomandi námskeiðs að mæta í gegnum Fjærveru eða Zoom. Ath. nemandi þarf að fá þjálfun hjá Kennslumiðstöð HA til að geta nýtt sér Fjærveru sem mætingu í námskeið.

*Ef nemandi getur af heilsufarsástæðum ekki mætt í lotu verður viðkomandi að hafa samband fyrirfram við umsjónarkennara námskeiðs og skila vottorði til skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, fari umsjónarkennari fram á það. Umsjónarkennari ákvarðar hvaða viðbótarverkefni nemandi þarf að gera í stað mætingarinnar til að standast lágmarkskröfur námskeiðs.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur með meistaranám í heilbrigðisvísindum fara í stjórnunarstörf innan heilbrigðiskerfisins, starfa sjálfstætt eða eru í stöðum sérfræðinga.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistara- og diplómanám þurfa að hafa lokið BS námi á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla auk þess að hafa starfsleyfi sem ljósmóðir. Mikilvægt er að öll umbeðin gögn svo sem staðfest afrit af prófskírteinum ferilskrá, námsáætlun, kynningarbréf og starfsleyfisvottorð sem ljósmóðir fylgi með umsókn.

Umsagnir

Námið var að mínu mati bæði vel upp sett og skemmtilegt. Fyrirlestrarnir, verkefnavinnan og allar umræðurnar nýttust mér vel bæði persónulega og faglega og voru kærkomin viðbót við grunnmenntunina og starfsreynsluna. Háskólaumhverfið var virkilega uppbyggjandi, fullt af skemmtilegum nemendum og vingjarnlegu starfsfólki. Ég eignaðist marga nýja vini og kunningja. Meistaranámið og rannsóknavinnan sem fylgdi í kjölfarið opnaði mér leið inn í draumastarfið.

Hulda Sædís Bryngeirsdóttir
Hjúkrunarfræðingur MSc og ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands