Í náminu öðlast þú dýpri þekkingu og sérhæfingu á sviði stjórnunar innan heilbrigðisþjónustunnar.

Námið veitir prófgráðuna meistarapróf í heilbrigðisvísindum með áherslu á stjórnun innan heilbrigðisþjónustunnar.

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skilning þinn á stjórnun í heilbrigðisþjónustu?
  • Tekst þú á við rekstur deildar, fyrirtækis eða stofnunar?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?

Áherslur námsins

Hjördís Sigursteinsdóttir, umsjónarkennari námskeiðis aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman námskeið.

Skyldunámskeið námslínunnar eru fjögur, samtals 40 ECTS einingar. Meistaraverkefni er 60 einingar og byggist á rannsókn. Þú hefur svo val um námskeið upp að 20 ECTS einingum.

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Diplóma- og meistaranemendur eru hvattir til að mæta í allar lotur í námskeiðum. Til að standast lágmarkskröfur námskeiðs við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs HA þarf nemandi að mæta í að minnsta kosti tvær* af þremur lotum í hverju námskeiði sem hann er skráður í.

Umsjónarkennara námskeiðs er frjálst að setja kröfu um mætingu í einhverja ákveðna lotu eða allar þrjár loturnar í námskeiði. Þessar kröfur geta verið mismunandi á milli námskeiða. Mæting miðar við að mæta á staðinn eða með samþykki umsjónarkennara viðkomandi námskeiðs að mæta í gegnum Fjærveru eða Zoom. Ath. nemandi þarf að fá þjálfun hjá Kennslumiðstöð HA til að geta nýtt sér Fjærveru sem mætingu í námskeið.

*Ef nemandi getur af heilsufarsástæðum ekki mætt í lotu verður viðkomandi að hafa samband fyrirfram við umsjónarkennara námskeiðs og skila vottorði til skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, fari umsjónarkennari fram á það. Umsjónarkennari ákvarðar hvaða viðbótarverkefni nemandi þarf að gera í stað mætingarinnar til að standast lágmarkskröfur námskeiðs.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur með meistaranám í heilbrigðisvísindum fara í stjórnunarstörf innan heilbrigðiskerfisins, starfa sjálfstætt eða eru í stöðum sérfræðinga.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistara- og diplómanám þurfa að hafa lokið bakkalárgráðu á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla. Ef til aðgangstakmarkana kemur við innritun ganga þeir umsækjendur fyrir sem hafa 2 ára starfsreynslu úr heilbrigðis- eða velferðargeiranum. Mikilvægt er að öll umbeðin gögn svo sem staðfest afrit af prófskírteinum, ferilskrá, kynningarbréf og starfsvottorð ef við á fylgi með umsókn.

Umsagnir

Þegar ég fór í framhaldsnám í heilbrigðisvísindum var það öðrum þræði sökum forvitni og hitt að ég hafði heyrt vel af því látið. Skemmst er frá því að segja að námið er bæði hagnýtt og áhugavert. Það er til þess fallið að víkka út sjóndeildarhringinn sem alltaf er kostur ekki síst í flóknu umhverfi heilbrigðisþjónustu.

Þröstur Óskarsson
Deildarstjóri hjúkrunarheimila og sjúkrahúsþjónustu hjá Sjúkratryggingum Íslands

Meistaranám við Háskólann á Akureyri stendur fyrir sínu. Frábært nám og uppsetning þess gerði það að verkum að ég gat sinnt því samhliða mínu starfi, sem var ekki aðeins hagkvæmt fyrir mig heldur dýrmæt reynsla þar sem akademíkin og klíníkin tengdust á mikilvægan hátt. Ég er mjög ánægð að hafa valið mér þetta nám, sem hefur nýst mér vel eftir útskrift. Ég hef góða fagþekkingu, öryggi í þekkingaröflun og hef fengið góða þjálfun í rannsóknarskrifum.

Sandra Sif Gunnarsdóttir
Deildarstjóri hjúkrunar, Laugarásinn meðferðargeðdeild á Landspítalanum

Samfélagið í Háskólanum á Akureyri heldur vel utan um stúdentana sína. Kennslan í framhaldsnáminu var persónuleg og kennararnir alltaf tilbúnir að taka samtal og veita leiðbeiningar. Námið bjó mig vel undir að taka að mér stór verkefni á vinnumarkaði, af öryggi.

Helga Margrét Jóhannesdóttir
Yfirhjúkrunarfræðingur HSN Blönduósi