Inntökuskilyrði og aðgangsviðmið

Nemendur sem sækja um grunnnám þurfa að hafa stúdentspróf eða sambærileg erlend próf.

Nemendur sem sækja um framhaldsnám þurfa að hafa lokið BA eða BSc prófi eða sambærilegu þriggja ára háskólanámi með fyrstu einkunn (7,25 nema annað sé tekið fram).

Aðgangsviðmið

Heilbrigðisvísindasvið - Grunnnám

Mismunandi inntökuskilyrði gilda fyrir hvert fræðasvið. Kynnið ykkur inntökuskilyrði áður en sótt er um.

 

DeildInntökuskilyrði 
Hjúkrunarfræðideild

Stúdentspróf eða jafngildur undirbúningur skv. reglum deildar.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna færni í íslensku og ensku, sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla, jafnt í ræðu sem riti. Þeir þurfa að vera færir um að tjá sig með formlegum hætti og geta tjáð og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt.

Einnig nýtist færni í stærðfræði í öllu háskólanámi.

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu

Iðjuþjálfunarfræðideild

Stúdentspróf eða jafngildur undirbúningur skv. reglum deildar.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna færni í íslensku og ensku, sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla, jafnt í ræðu sem riti. Þeir þurfa að vera færir um að tjá sig með formlegum hætti og geta tjáð og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt.

Einnig nýtist færni í stærðfræði í öllu háskólanámi.

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

 

Hug- og félagsvísindasvið - Grunnnám

Mismunandi inntökuskilyrði gilda fyrir hvert fræðasvið. Kynnið ykkur inntökuskilyrði áður en sótt er um.

 

DeildInntökuskilyrði 
Félagsvísindi

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða jafngildum undirbúningi skv. reglum deildar.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna færni í íslensku og ensku, sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla, jafnt í ræðu sem riti. Þeir þurfa að vera færir um að tjá sig með formlegum hætti og geta tjáð og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt.

Einnig nýtist færni í stærðfræði í öllu háskólanámi.

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

Félagsvísindadeild leggur áherslu á innritun nemenda sem hafa fullnægjandi forsendur til háskólanáms, styrkja námsumhverfi deildarinnar og stuðla að fjölbreyttum og öflugum hópi háskólamenntaðs fólks um land allt á þeim sérsviðum sem kennd eru við deildina.

Rétt er að benda á að Háskólinn á Akureyri hefur ákveðið að takmarka fjölda nýnema á næsta skólaári. Ef fjöldi umsækjenda sem eru með stúdentspróf fer yfir þau fjöldaviðmið áskilur félagsvísindadeild sér rétt til að forgangsraða umsækjendum. Við mat á umsóknum verður litið til fyrri reynslu sem nýst getur sem undirbúningur fyrir námið, hvaða sýn umsækjandi hefur á tilgangi námsins fyrir sig, aðgengi að sambærilegu háskólanámi í heimabyggð, kynjasjónarmiða og hlutfalls innflytjenda í umsóknahópnum.

Til þess að styðja við umsóknina hafa umsækjendur val um að skila ferilskrá, auk 200-300 orða lýsingar á sýn sinni á námið.

Fjölmiðlafræði

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða jafngildum undirbúningi skv. reglum deildar.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna færni í íslensku og ensku, sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla, jafnt í ræðu sem riti. Þeir þurfa að vera færir um að tjá sig með formlegum hætti og geta tjáð og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt.

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

Félagsvísindadeild leggur áherslu á innritun nemenda sem hafa fullnægjandi forsendur til háskólanáms, styrkja námsumhverfi deildarinnar og stuðla að fjölbreyttum og öflugum hópi háskólamenntaðs fólks um land allt á þeim sérsviðum sem kennd eru við deildina.

Rétt er að benda á að Háskólinn á Akureyri hefur ákveðið að takmarka fjölda nýnema á næsta skólaári. Ef fjöldi umsækjenda sem eru með stúdentspróf fer yfir þau fjöldaviðmið áskilur félagsvísindadeild sér rétt til að forgangsraða umsækjendum. Við mat á umsóknum verður litið til fyrri reynslu sem nýst getur sem undirbúningur fyrir námið, hvaða sýn umsækjandi hefur á tilgangi námsins fyrir sig, aðgengi að sambærilegu háskólanámi í heimabyggð, kynjasjónarmiða og hlutfalls innflytjenda í umsóknahópnum.

Til þess að styðja við umsóknina hafa umsækjendur val um að skila ferilskrá, auk 200-300 orða lýsingar á sýn sinni á námið.

Nútímafræði

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða jafngildum undirbúningi skv. reglum deildar.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna færni í íslensku og ensku, sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla, jafnt í ræðu sem riti. Þeir þurfa að vera færir um að tjá sig með formlegum hætti og geta tjáð og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt.

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

Félagsvísindadeild leggur áherslu á innritun nemenda sem hafa fullnægjandi forsendur til háskólanáms, styrkja námsumhverfi deildarinnar og stuðla að fjölbreyttum og öflugum hópi háskólamenntaðs fólks um land allt á þeim sérsviðum sem kennd eru við deildina.

Rétt er að benda á að Háskólinn á Akureyri hefur ákveðið að takmarka fjölda nýnema á næsta skólaári. Ef fjöldi umsækjenda sem eru með stúdentspróf fer yfir þau fjöldaviðmið áskilur félagsvísindadeild sér rétt til að forgangsraða umsækjendum. Við mat á umsóknum verður litið til fyrri reynslu sem nýst getur sem undirbúningur fyrir námið, hvaða sýn umsækjandi hefur á tilgangi námsins fyrir sig, aðgengi að sambærilegu háskólanámi í heimabyggð, kynjasjónarmiða og hlutfalls innflytjenda í umsóknahópnum.

Til þess að styðja við umsóknina hafa umsækjendur val um að skila ferilskrá, auk 200-300 orða lýsingar á sýn sinni á námið.

Sálfræði

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða jafngildu erlendu prófi.

Æskilegur undirbúningur er stúdentspróf af bóknámsbraut með áherslu á kunnáttu og færni í sálfræði, íslensku, ensku og stærðfræði.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna færni í íslensku og ensku, sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla, jafnt í ræðu sem riti. Þeir þurfa að vera færir um að tjá sig með formlegum hætti og geta tjáð og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt.

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

Umsækjendur um nám á sálfræðibraut er bent á kynna sér reglur um val á nemendum til náms í sálfræði

Lögreglufræði

Fjöldatakmarkanir í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn: Almenn krafa er að umsækjandi hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu erlendu prófi. Nám eftir fyrsta misseri er jafnframt háð inntöku í starfsnám á vegum Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu í samvinnu við Háskólann á Akureyri. Þeir umsækjendur sem staðist hafa almenn skilyrði samkvæmt. 1. mgr. 38. gr. lögreglulaga eru boðaðir í inntökupróf sem fer fram í júní ár hvert. Ákvörðun um hvaða umsækjendum er veitt innganga í starfsnám byggist á heildarmati á ýmsum þáttum, hliðsjón er meðal annars höfð af eftirfarandi gögnum: Þrekprófi, frammistöðu í námskeiðum fyrstu annar, sálfræðimati, mati læknis, framkomu, hæfni í mannlegum samskiptum, sakavottorði og sakaferli að öðru leyti, auk frammistöðu í viðtali og öðrum verkefnum. Ýtarlegar upplýsingar um inntökuferlið í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn má sjá á vef Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu.

Aðeins þeir sem fá inngöngu í starfsnám fá að halda áfram á 2. misseri og ekki er heimilað að skipta um námsbraut við lok misseris.

Kennaradeild

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða jafngildu erlendu próf.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna færni í íslensku og ensku, sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla, jafnt í ræðu sem riti. Þeir þurfa að vera færir um að tjá sig með formlegum hætti og geta tjáð og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt.

Einnig nýtist færni í stærðfræði í öllu háskólanámi.

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

Rétt er að benda á að Háskólinn á Akureyri hefur ákveðið að takmarka fjölda nýnema á næsta skólaári. Ef fjöldi umsækjenda sem eru með stúdentspróf fer yfir þau fjöldaviðmið áskilur kennaradeild sér rétt til að forgangsraða þeim. Við mat á umsóknum verður litið til reynslu úr leik-, grunn- eða framhaldsskóla, annars starfs með börnum og ungmennum, náms á háskólastigi (annað en B.Ed.), sýnar umsækjanda á námið og áætlun um ástundun, auk kynjasjónarmiða.

Til þess að styðja við umsóknina hafa umsækjendur val um að skila ferilskrá, auk lýsingar á sýn sinni á námið og áætlun um ástundun.

Lögfræði

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða jafngildu erlendu próf.

Æskilegur undirbúningur er stúdentspróf af bóknámsbraut með áherslu á kunnáttu og færni í íslensku, ensku og norrænu tungumáli.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna færni í íslensku og ensku, sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla, jafnt í ræðu sem riti. Þeir þurfa að vera færir um að tjá sig með formlegum hætti og geta tjáð og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður á skýran hátt.

Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

Rétt er að benda á að Háskólinn á Akureyri hefur ákveðið að takmarka fjölda nýnema á næsta skólaári. Ef fjöldi umsækjenda sem eru með stúdentspróf fer yfir þau fjöldaviðmið áskilur lagadeild sér rétt til að forgangsraða þeim. Við mat á umsóknum verður litið til færni í íslensku, ensku og dönsku eða öðru Norðurlandatungumáli, auk þess sem umsækjendur eru beðnir um að skila kynningarbréfi þar sem þeir lýsa m.a. sýn sinni á námið og áætlun um ástundun.

Viðskipta- og raunvísindasvið - Grunnnám

Mismunandi inntökuskilyrði gilda fyrir hvert fræðasvið. Kynnið ykkur inntökuskilyrði áður en sótt er um.

DeildUndanþágurInntökuskilyrði 
Viðskiptadeild Engar undanþágur heimilar

Stúdentspróf af bóknámsbraut eða jafngild erlent próf. Gerð er krafa um að nemendur hafi hæfni samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla í íslensku, ensku og stærðfræði sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla. Fyrir nám í viðskiptadeild þurfa nemendur jafnframt að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

 

DeildInntökuskilyrði 
Auðlindadeild

Aðgangsviðmið eru stúdentspróf eða jafngilt erlent próf. Gerð er krafa um að nemendur hafi hæfni samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla í ensku og stærðfræði sem samsvarar 3. hæfniþrepi Aðalnámskrár framhaldsskóla. Jafnframt er sterklega mælt með að umsækjandi hafi kunnáttu og færni í raungreinum. Umsækjendur þurfa ennfremur að hafa traust tök á grunnþáttum upplýsingatækni og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu.

 

Aðgangstakmarkanir 

Í 18. grein laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla kemur fram að stúdentspróf skuli njóta forgangs fyrir inngöngu í háskólanám. Kynntu þér inntökuskilyrði og aðgangsviðmið þeirrar deildar sem þú ætlar að sækja um nám við. Ekki er hægt að tryggja öllum skólavist þótt þeir uppfylli inntökuskilyrði. Deildum er heimilt að taka inn undanþágunemendur ef námspláss leyfa en þá aðeins upp að 10% hlutfalli heildarnemenda deildar, athugaðu að í sumum deildum eru engar undanþágur veittar.

Háskólinn á Akureyri býður upp á eftirsóknarvert nám og því eru fjöldatakmarkanir í  allar deildir skólans til að viðhalda gæðum náms. Af þeim sökum þarf hugsanlega að grípa til forgangsröðunar umsókna. Kynntu þér viðmið deilda og þeirra þátta sem horft er til við forgangsröðun umsókna.

Námsleiðir þar sem samkeppnispróf og fjöldatakmarkanir gilda:

Hjúkrunarfræði og sálfræði

Stúdentar sem uppfylla inntökuskilyrði innritast á 1. misseri náms. Stúdentar í hjúkrunarfræði og sálfræði eru teknir inn á 2. misseri náms á grundvelli samkeppnisprófa sem haldin eru í lok 1. misseris í samræmi við reglur háskólans um samkeppnispróf. Aðeins þeir sem komast í gegnum samkeppnispróf fá að halda áfram á 2. misseri og ekki er heimilað að skipta um námsbraut við lok misseris. 

Sjá Samkeppnispróf í hjúkrunarfræði
Sjá reglur um val á nemendum til náms í sálfræði 

Lögreglufræði

Aðeins þeir sem fá inngöngu í starfsnám fá að halda áfram á 2. misseri og ekki er heimilað að skipta um námsbraut við lok misseris. Ýtarlegar upplýsingar um inntökuferlið  í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn má sjá á vef Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu.

Undanþágur frá inntökuskilyrðum - Grunnnám

Háskólinn á Akureyri má aðeins innrita lítinn fjölda nemenda án stúdentsprófs í grunnnám. Ekki er hægt að tryggja öllum skólavist þótt þeir uppfylli skilyrði. Kynntu þér inntökuskilyrði þeirrar deildar sem þú ætlar að sækja um nám við, athugaðu að í sumum deildum eru engar undanþágur veittar.

Undanþágur frá inntökuskilyrðum - Framhaldsnám

Nemendur geta sótt um í diplomanám á meistarastigi þótt þeir séu ekki með fyrstu einkunn úr grunnnámi (nema á heilbrigðisvísindasviði). Nemendur sem fá fyrstu einkunn úr diplomanámi á meistarastigi geta sótt um meistaranám.