Doktorsnám við Háskólann á Akureyri er einstaklingsmiðað nám og rannsóknarverkefni doktorsnemans er lykilþáttur námsins. Doktorsnemar háskólans verða virkir þátttakendur í vísindasamfélagi HA.

Námið veitir prófgráðuna Philosophiae Doctor (PhD) á tilteknu fræðasviði.

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skilning þinn á tilteknu fræðisviði með rannsóknum?
  • Hefurðu áhuga á að starfa við innlendan eða erlendan háskóla eða við rannsóknarstofnanir?

Markmið námsins

Markmið námsins er að doktorsnemi öðlist þekkingu og færni til að stunda sjálfstæð og krefjandi vísindastörf í alþjóðlegu fræðasamfélagi.

Fyrirkomulag námsins

Námið er í umsjón og stjórn Miðstöðvar doktorsnáms HA (Centre for Doctoral Studies) í nánu samstarfi við viðkomandi svið og deildir. Víðtæk krafa er um erlent samstarf, bæði hvað varðar verkefnið sjálft og þjálfun doktorsnemans í aðferðafræði og framkvæmd verkefnisins.

Kjarni námsins er doktorsverkefnið (180 ECTS). Tilvonandi doktorsnemi þarf þess vegna að finna sér gott viðfangsefni áður en umsókn er send inn. Auk þess getur doktorsneminn þurft að taka námskeið, allt að 60 ECTS einingar, til að undirbúa fyrirhugað verkefni.

Gert ráð fyrir að doktorsneminn ljúki 60 ECTS einingum á ári í fullu námi.

Náminu lýkur með opinberri vörn.

Möguleikar að námi loknu

Doktorsgráða er að jafnaði lágmarksmenntun akademískra starfsmanna við innlenda og erlenda háskóla.

Einstaklingur með doktorsgráðu hefur hæfni og trúverðugleika til að starfa sem sjálfstæður vísindamaður á sínu sviði.

Doktorspróf nýtist einnig í mörgum stjórnunarstörfum og í öllum þeim störfum þar sem starfsmaður þarf að halda utan um flókin verkefni og vinna úr mismunandi upplýsingum.

Inntökuskilyrði

Doktorsneminn skal hafa lokið meistaraprófi með góðum árangri (1. einkunn) og hann þarf að leggja fram vel útfærða rannsókna- og námsáætlun með umsókn.

Doktorsverkefnið þarf að hafa vel skilgreinda fjármögnun áður en það er samþykkt.

Fræðasvið

Háskólinn á Akureyri hefur heimild til þess að bjóða upp á doktorsnám innan fræðasviða heilbrigðisvísinda, félagsvísinda og auðlindavísinda. Í félagsfræði, hjúkrunarfræði, líftækni, lögfræði, sjávarútvegs- og fiskeldisfræði og viðskiptafræði.

Gert er ráð fyrir að doktorsverkefni verði að jafnaði þverfræðileg í eðli sínu og framkvæmd, þrátt fyrir formlega staðsetningu á tilteknu fræðasviði.

Gerð umsóknar

Umsækjandi þarf að vinna umsóknina í samvinnu við fyrirhugaðan aðalleiðbeinanda og kynna sér vel reglur um doktorsnám og doktorspróf við Háskólann á Akureyri. Jafnframt er mælt með því að umsækjandi hafi samband við Miðstöð doktorsnáms við gerð umsóknar og fái ráðgjöf áður en umsókn er skilað inn í umsóknargátt Uglu.

Nánari leiðbeiningar má finna hér:

Umsóknarfrestur

Enginn ákveðinn umsóknarfrestur er fyrir hendi. Umsóknum er skilað þegar umsækjandi og fyrirhugaður aðalleiðbeinandi hafa gengið frá þeim í samráði við Miðstöð doktorsnáms.

Doktorsnámsráð fjallar um allar fullnægjandi umsóknir og skilar niðurstöðu innan sex vikna.

Athugið: Umsóknir um doktorsnám verða að berast Miðstöð doktorsnáms fyrir 2. maí eigi þær að verða teknar til umfjöllunar fyrir sumarleyfi.

Umsagnir

Ég get heilshugar mælt með doktorsnáminu við Háskólann á Akureyri. Námið gerði mér kleift að öðlast dýpri skilning á mínu áhugasviði og auka hæfni mína sem rannsakandi. Það sem stóð upp úr var að vera hluti af metnaðarfullu, krefjandi og styðjandi fræðasamfélagi háskólans þar sem áhersla er lögð á alþjóðlegt samstarf. Doktorsnámið opnaði dyr að nýjum tækifærum og bjó mig afar vel undir áframhaldandi rannsókna- og vísindastörf.

Dr. Karen Birna Þorvaldsdóttir
nýdoktor við Háskólann í Reykjavík