Jafnt aðgengi að námi

Ef þú glímir við hömlur sem hafa áhrif á getu þína í námi, getur þú fengið sérúrræði og stuðning námsráðgjafa.

Forsenda þess að úrræði séu veitt er að það liggi fyrir faglegt mat sérfræðings um þarfir þínar vegna veikinda eða skerðingar á getu.

Þarftu sérúrræði?

Ef þú telur þig þurfa sértæk úrræði þá er ferlið svona:

 • Þú óskar eftir viðtali við námsráðgjafa
 • Greining fagaðila er sá grunnur sem námsráðgjafi vinnur út frá
 • Gerður er samningur við þig um sérúrræði á grundvelli greiningar
 • Þú undirritar samninginn og ert skráð/ur í sérúrræði
 • Námsráðgjafi kemur upplýsingum um sérúrræði til stjórnsýslu skólans

Hafa samband við námsráðgjafa.

Lestrar erfiðleikar

 • Ef þú átt í erfiðleikum með lestur getur þú fengið aðstoð hjá námsráðgjafa
 • Á umsókn þinni inn í skólann er reitur sem þú merkir við. Þá hefur námsráðgjafi samband við þig
 • Ef þú hefur ekki merkt við reitinn þá getur þú haft samband við námsráðgjafa
 • Stuðningur vegna lestrarerfiðleika er háður því að þú leggir fram skýrslu frá sérkennara eða sálfræðingi þar sem greint er frá erfiðleikunum
 • Ef skýrsla er eldri en fimm ára gömul þarf endurmat að fara fram

Hafa samband við námsráðgjafa.

Námsúrræði

Námsúrræði eru fjölbreytt og sniðin að hverjum og einum. Meðal námsúrræða eru:

 • Stuðningsviðtöl
 • Námstækninámskeið
 • Kvíðastjórnunarnámskeið
 • Hljóðritun fyrirlestra
 • Glærur kennara á kennslukerfi skólans
 • Sérhæfður hugbúnaður
 • Vinnuaðstaða á bókasafni og gagnasmiðju
 • Táknmálstúlkur
 • Aðstoðarmaður
 • Önnur úrræði sem teljast sanngjörn og eðlileg

Hafa samband við námsráðgjafa.

Kennsluúrræði

Kennsluúrræði eru fjölbreytt og sniðin að hverjum og einum. Meðal kennsluúrræða eru:

 • Val á hentugu húsnæði
 • Aðgangur að kennslustofum með hljóðkerfi fyrir heyrnardaufa
 • Hljóðritun fyrirlestra
 • Glærur kennara á kennslukerfi skólans
 • Aðlagaðir kennsluhættir
 • Önnur úrræði sem teljast sanngjörn og eðlileg

Hafa samband við námsráðgjafa.

Prófúrræði

Prófúrræði eru fjölbreytt og sniðin að hverjum og einum. Meðal prófúrræða eru:

 • Lenging próftíma
 • Próftaka á tölvu
 • Próftaka í fámennri stofu eða einrými
 • Munnleg próf
 • Hvíld í prófi án skerðingar á próftíma
 • Innlesin próf
 • Sérhæfður tækjabúnaður í prófstofu
 • Önnur úrræði sem teljast sanngjörn og eðlileg

Hafa samband við námsráðgjafa.