Nám í menntavísindum er ætlað þeim sem vilja auka sérþekkingu sína og starfshæfni á sviði menntamála.

Sérstaða lestrarfræði við HA felst í því að horft er til lesturs og læsis í víðum skilningi, á öllum skólastigum.

Tengdar námsleiðir:

Er námið fyrir þig?

 • Finnst þér þurfa að efla þátt læsis í skólastarfi?
 • Vilt þú hjálpa öðrum að meðtaka og skapa merkingu með lestri?
 • Hefur þú áhuga á lestrarhefðum?
 • Hefur þú velt fyrir þér hvað lestur er félagslegur í eðli sínu?
 • Vilt þú læra mismundandi tjáningarform lesturs?
 • Vilt þú læra að miðla lestri á fjölbreyttu formi?
 • Langar þig að auka hæfni barna til að tjá sig?
 • Viltu verða hæfari í að mæta þörfum ólíkra nemenda?

Áherslur námsins

Í lestrarfræði er lögð áhersla á tengsl máls og læsis, kenningar um mál, lestur og læsi.

Nemendur í lestrarfræði kynna sér rannsóknir á sviði læsis og lesturs. Læra aðferðir til að efla mál, lestur og læsi í kennslu í leik-, grunn- og framhaldsskóla.

Miðað er við að nemendur verði sérfræðingar í læsi og lestrarfræði. Geti skipulagt nám og kennslu og veitt ráðgjöf í þeim efnum.

Í lestrarfræði er boðið upp á þrjú sérsniðin læsisnámskeið:

 • Mál og læsi, fyrstu skrefin
 • Læsi til náms
 • Mál- og lestrarerfiðleikar.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Brautarstjóri námslínunnar er Rannveig Oddsdóttir. Hún aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman þau námskeið sem undirbúa meistararitgerðina.

Þú hefur val um að skrifa 40 eða 60 ECTS eininga meistararitgerð. Námið er samtals 120 ECTS einingar:

 • Skyldunámskeið 40 ECTS einingar, áherslusvið 30 ECTS einingar, val 10 ECTS einingar og ritgerð 40 ECTS einingar
 • Skyldunámskeið 40 ECTS einingar, áherslusvið 20 ECTS einingar og ritgerð 60 ECTS einingar

Kennsla fer fram í staðbundnum námslotum á Akureyri og er skyldumæting í þær. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Nemendur geta sótt námskeið á meistarastigi við aðrar deildir HA og í gesta- eða skiptinámi

Möguleikar að námi loknu

Nám í menntavísindum hentar sérstaklega vel þeim sem hafa reynslu af fræðslustörfum og vilja dýpka þekkingu sína og efla sig í starfi eða stunda rannsóknir á sviðinu. Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám í menntavísindum.

Viðbótarnámi í menntavísindum er ætlað að styrkja nemendur til þess að takast á við störf í menntakerfinu sem krefjast framhaldsmenntunar á sviði menntavísinda. Jafnframt eykur það hæfni til að stunda frekara nám.

Hæfni í íslensku

Samkvæmt reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla skal kennari við brautskráningu úr kennaranámi við íslenska háskóla búa yfir hæfni í íslensku sem samsvarar að lágmarki C1 í Evrópska tungumálarammanum.

Því eru þau sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál og sækja um grunn- eða framhaldsnám við Kennaradeild beðin um að meta færni sína í íslensku og fylla út sjálfsmatsramma Evrópuráðsins.

Hér má sjá Tungumálaramma Evrópuráðsins.

Námskeið við Kennaradeild eru almennt kennd á íslensku.

Inntökuskilyrði

Bakkalárpróf eða sambærilegt próf með 1. einkunn eða viðbótarnám á meistarastigi í menntavísindum með 1. einkunn.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Umsagnir

Námið var mjög áhugavert og hentaði mér mjög vel með vinnu. Kennarar veittu góðan stuðning í verkefnavinnu sem var góð blanda af einstaklings- og hópverkefnum. Í nemendahópnum voru kennarar af mismunandi skólastigum og það tel ég mikinn kost og gerði námið enn fjölbreyttara. Lotur í hverjum mánuði voru ómissandi þáttur í náminu til nánara samstarfs við kennara og samnemendur.

Gunnlaug Björk Guðbjörnsdóttir
sérkennari í Grunnskóla Fjallabyggðar